De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Nieuwe Verordening Individuele Wmo Voorzieningen Raadsinformatieavond 17 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Nieuwe Verordening Individuele Wmo Voorzieningen Raadsinformatieavond 17 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Nieuwe Verordening Individuele Wmo Voorzieningen Raadsinformatieavond 17 december 2009

2 Aanleiding 1.Inhoud geven aan compensatiebeginsel Van claimgericht naar compensatiegericht 2.Wetswijziging rond alfahulp Alfahulpvergoeding is een vorm van PGB 3.Enkele technische aanpassingen O.a. toekenning uren Hulp bij het huishouden

3 1. Compensatiebeginsel Artikel 4 Wmo Ter compensatie van beperking… treft het college voorzieningen… die hem (de persoon met beperkingen) in staat stellen: een huishouden te voeren zich te verplaatsen in en om de woning zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan Rekening houdend met: persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager, waaronder verandering van woning in verband met wijziging van leefsituatie de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien

4 Compensatiebeginsel in de praktijk Claim op voorziening vertalen in participatievraag Zo mogelijk zelf oplossen (advies, eigen mogelijkheden) Zo mogelijk oplossen met algemene voorziening of voorliggende voorziening (andere regelingen) Pas als dit geen of onvoldoende oplossing biedt een individuele voorziening verstrekken Kern Eerst: Vraagverheldering, informatie, advies, begeleiding Individuele voorziening als gegarandeerd vangnet! Het gaat om de oplossing niet om de voorziening!

5 Compensatiebeginsel in verordening Artikel 1b (definitie) …treffen van voorzieningen… vervangen door …een situatie te creëren… Doel: het draait om de oplossing niet om de voorziening. Artikel 1h (algemene voorziening) Toegevoegd: …niet specifiek gericht op persoon met beperking… en …niet beheerd of verstrekt door de gemeente Doel: het betreft hier voor iedereen beschikbare voorzieningen die niet op indicatie worden verstrekt. Dus (ook) aanbod van derden. Gevolg: algemene voorziening uit artikel 8, 13 en 21

6 Compensatiebeginsel in verordening Artikel 2 (toegangscriteria) Toegevoegd: …zodra een algemene voorziening geen oplossing biedt. En: … de te maken kosten niet algemeen gebruikelijk zijn. Doel: gegarandeerd vangnet als algemene voorziening niet aanwezig of ongeschikt is. En gegarandeerd vangnet als niet mag worden verwacht dat zelf in de kosten wordt voorzien.

7 2. Wetswijziging rond alfahulp Artikel 5 Wmo De gemeenteraad stelt bij verordening… regels over… voorwaarden waaronder personen… recht hebben op een persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 Kortom: Vergoeding voor alfahulp is een vorm van PGB Er worden regels en een uurtarief voor vastgesteld in het financieel besluit (artikel 6 verordening)

8 3. Enkele technische aanpassingen Wijziging artikel 11 en 12 Hulp bij het huishouden wordt toegekend in uren per week. Doel: toekenning in klassen biedt onvoldoende zekerheid aan cliënten dat geïndiceerde zorg wordt geleverd. Door uren te indiceren is voor iedereen helder waarop de cliënt recht heeft. Ingevoegd artikel 43 Mogelijkheid tot het instellen van overgangs- en afbouwregeling. Doel: mogelijkheid voor het college om bij nieuw beleid bestaande rechten binnen een redelijke termijn af te bouwen (afbouwregeling Wmo vervoer)

9 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Nieuwe Verordening Individuele Wmo Voorzieningen Raadsinformatieavond 17 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google