De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Improving Mental Health by Sharing Knowledge Opvang landelijk toegankelijk? Onderzoek regiobinding 29 oktober 2013 Vicky Gijs Christien Muusse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Improving Mental Health by Sharing Knowledge Opvang landelijk toegankelijk? Onderzoek regiobinding 29 oktober 2013 Vicky Gijs Christien Muusse."— Transcript van de presentatie:

1 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Opvang landelijk toegankelijk? Onderzoek regiobinding 29 oktober 2013 Vicky Gijs Christien Muusse

2 1.Onderzoek 2.Uitkomsten (kort!) 3.ervaringen van mystery guests 4.Hoe nu verder? : Ico Kloppenburg (VNG) 2 Deze presentatie

3 • Wet: "voorzieningen op het terrein van de maatschappelijke opvang zijn toegankelijk voor iedereen die in Nederland woont • Gemeenten: eigen beleid • VNG: Handreiking landelijke toegankelijkheid Onderzoek regiobinding 3

4 • Ieder dakloos persoon kan zich overal aanmelden • Aanmeldgemeente onderzoekt waar kans op succesvol traject het grootst is • Binding met aanmeldgemeente: opvangen • Binding met andere gemeente: – tijdelijk opvangen – 'warm' overdragen aan opvanggemeente 4 Uitgangspunten Handreiking

5 • Worden dakloze mensen wel altijd opgevangen, ook als ze geen regiobinding hebben? – wat is beleid van gemeenten? – hoe gaat dat in de praktijk? – 23 onderzoeksvragen! 5 Vraag VWS

6 1.Enquete gemeenten – plan: 43 gemeenteambtenaren MO – 42 beantwoord 2.Enquete opvanginstellingen – plan: 39 nachtopvang en 11 Centrale Toegang – 44 beantwoord 3.Mystery guest bezoeken – 51 gedaan: 28 balie, 14 telefonisch, 9 crisisopvang – minder dan gepland:winterkoude, afhaken 4.Geregistreerde cijfers gemeenten 5.Interviews cliëntenvertegenwoordigers 6 Opzet onderzoek

7 Waarom? Van Michelinster tot mystery patiënt: - zicht krijgen op de feitelijke situatie. -verkrijgen van andersoortige informatie. 7 mystery guests

8 • ervaringsdeskundige mystery guests • werving: via netwerk en cliëntorganisaties en daarna intake. • standaardscenario: aanmelding vanuit andere gemeente. • Training: rollenspel met medewerker MO • werken met checklists • begeleiding 8 Mystery guests: opzet

9 - verzoek VWS -benutten van ervaringskennis -mystery guests hebben kennis van de straat - MG's worden betrokken bij onderzoek dat hen zelf aangaat>> zeer gemotiveerd. - werken als MG kan positief zijn 9 werken met ervaringsdeskundige mystery guests. Waarom?

10 Uitkomsten onderzoek 10

11 11 Veel gemeenten geen beleidsregels over regiobinding

12 12 Opvanginstellingen zijn strenger dan gemeenten bron: enquêtes MO en gemeenten

13 13 Daklozen kunnen zich niet overal aanmelden 4 bron: enquête gemeenten

14 14 Inschrijvingsduur in GBA is leidend bron: enquête gemeenten

15 Toegang tot de opvang zonder regiobinding 15 51 aanmeldingen 4 toegelaten 47 niet toegelaten 10 tijdelijke opvang 37 geen opvang • 84% van gemeenten: "aanmelders van buiten krijgen (tijdelijke) opvang" bron: mystery guests 27% !

16 • Cliënten zonder binding moeten worden overgedragen aan regio van binding • ± 40% van Gem/MO maakt vaak of altijd afspraken over overdracht 16 Overdracht bron: enquêtes gemeenten en MO

17 • ± 40% Gem/MO: vaak of altijd afspraken over overdracht 17 Overdracht in de praktijk bron: mystery guests 18%

18 • Ervaringen van Vicky en Gijs 18


Download ppt "Improving Mental Health by Sharing Knowledge Opvang landelijk toegankelijk? Onderzoek regiobinding 29 oktober 2013 Vicky Gijs Christien Muusse."

Verwante presentaties


Ads door Google