De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond team Zorg Advies Team maandag 1 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond team Zorg Advies Team maandag 1 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond team Zorg Advies Team maandag 1 februari 2010

2 Inhoud van deze avond Welkom Zorg Advies Team – wat houdt dat in ? Een korte presentatie … Pauze Leskeuze ronde 1 Leskeuze ronde 2 Afsluiting

3 Zorg Advies Team In de ZAT teams zijn verschillende disciplines aanwezig.  De jeugdarts (JGZ)  sociaal verpleegkundige(maatschappelijk werk)  Orthopedagoog (Expertis)  Collegiaal Consulent (Samenwerkingsverband)

4 Zorg Advies Team  Wat bespreekt een Zorg Advies Team ? Dit kunnen zorgen zijn op lichamelijk, psychosociaal of cognitief gebied.  Ze denken mee over de eventuele hulp die aan een kind/jongere geboden kan worden.

5 Zorg Advies Team  Preventief onderzoek, overleg heeft met specialisten en/ of verwijzingen realiseert.  Medewerker maatschappelijk werk fungeert als contactpersoon voor de jongere en/of de ouders (case-manager)

6 Wat kan/wil/mag een school Wettelijke verplicht vanuit Ministerie : Gemeenten krijgen heldere verantwoordelijkheden in de aanpak van problemen van kinderen en jongeren. Daardoor kunnen scholen zich meer toeleggen op lesgeven (Centrum voor Jeugd en Gezin)

7 Zorgcoördinatiemodel Hellendoorn Gemeente Hellendoorn heeft bestuurlijke regie Procesmanager (met doorzettingskracht en toewijzingsbevoegdheid) Centrale Beleidsgroep Jeugd Klankbordgroep Jeugd MDO- Multidisciplinair overleg op casusniveau Procesmanager Casuscoördinator Externe organisaties (casus-afhankelijk) Jeugdhulpteam op casusniveau Procesmanager AMW & JGZ 0-19 & BJZO Politie & Dimence & Tactus BOLO Onderwijs-gemeente VIS2 Uitvoerende hulp- en dienstverlening VZT 0-4 jaar Peuterspeelzaal Kinderdagverblijf JGZ - Welzijn ZAT BO 4-12 jr Basisonderwijs JGZ- AMW ZAT VO 12-18 jr Voortgezet onderwijs JGZ - AMW Leerplicht BJZO - VSO Zorgteam 18+ &HG Woningstichting AMW- BJZo SoZa (gemeente) Politie -Procesmanager HuisartsenMeldpunt Schulden?Gezinscoach Signalering Netwerk Jeugd Wijk Veiligheid (politie – welzijn – HALT- AMW – jeugdzorg – SoZa –openbare orde – leerplicht – Tactus – procesmanager) Netwerk 12-plus (politie, straathoekwerk, HALT, leerplicht, voortgezet onderwijs, Tactus, Welzijn, openbare veiligheid) netwerk 12-min (basisonderwijs, GGD, AMW, politie, PSZ, Kinderopvang, Thuiszorg, Welzijn, BJZo, leerplicht)

8 Alle opvoed- en opgroeivragen Huisarts Kinder- opvang PSZ Scholen & IB-ers CJG - Informatie & Advies CJG - Pedagogische praktijk CJG-loketWebsite Digitaal en telef. advies JGZ 0-19 jaar Rechtstreeks (o.a. consultatiebur.) of via basisvoorziening (o.a. Schakel met ZAT) AMW Diverse begeleidingstrajecten, cursussen en trainingen Particuliere Praktijken Verlos- kundige

9 G. A. gedrag leren F. B. veiligheid School gezondheid E. C. gezin verzuim D. sociaal emotioneel

10 consultatie vanuit schoolbegeleidings- dienst en Samenwerkingsverband advies ZAT, Ambulante begeleiding SBO/SO (rugzakleerlingen) Aleren

11 JeugdGezondheidsZorg/GGD (schoolarts, schoolverpleegkundige) advies ZAT Bgezondheid

12 Leerplichtambtenaar en/of JGZ advies ZAT Cverzuim

13 schoolgegevens (enquête en toetsen) algemeen maatschappelijk werk, Dimence advies ZAT Dsociaal emotioneel

14 Schoolgegevens (wie-ben-ik, inschrijfformulier, etc.) algemeen maatschappelijk werk advies ZAT Egezin

15 politie advies ZAT Fveiligheid

16 Hoe komt dit alles bij elkaar ? Orthopedagoog + Collegiaal Consulent SAMENWERKINGSVERBANDconstultatiebureau ZORG ADVIES TEAMleerplichtambtenaarlogopedist JGZ + AMW GEMEENTE HELLENDOORNpolitie

17 Hoe zit het met de privacy? Voor het bespreken van een kind tijdens een overleg met hulpverleners is toestemming nodig. Uw kind wordt alleen op naam besproken, als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven wordt de leerling anoniem besproken. In een privacyreglement is vastgesteld dat alle deelnemers geheimhoudingsplicht hebben. Alleen als de veiligheid van een kind in gevaar is kan hiervan afgeweken worden. Van elke bespreking wordt een kort verslag gemaakt. De verslagen zijn uitsluitend door de deelnemers van het betreffende zorgnetwerk in te zien.

18 Andere hulpverleners binnen ZAT logopedisten huisartsen jeugdhulpverlening onderwijsbegeleidingsdienst medisch specialisten fysiotherapeuten consultatiebureau diëtisten. Voordat de medewerkers contact met hen opnemen vragen zij uw toestemming.

19 Samengevat… Zorg- en adviesteams (ZAT’s) zijn teams waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan jeugdigen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen. We hebben het dan over bijvoorbeeld de jeugd(gezondheids-) zorg, het maatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, de politie en de zorgcoördinator van het onderwijs. De ZAT’s komen voort uit de praktijk, omdat daar de behoefte werd gevoeld kinderen en jongeren met problemen snel en goed hulp te kunnen bieden.

20 De Praktijk Sinds schooljaar 2007-2008 is er al een “klein zat” werkzaam op de Peppel Vanaf 1 maart 2010 sluiten JGZ en AMW (vanuit gemeente) aan bij bestaande ZAT

21 Tot slot … Samen met hulpinstanties en u als ouder zoeken naar kansen en oplossingen …. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het ZORGADVIESTEAM

22 PAUZE Welke les u kunt bijwonen vindt u op de namenlijst op de deuren. 1e ronde : 20.15 – 20.45 uur 2e ronde : 20.45 – 21.15 uur Denkt u nog even aan het invullen van het oudertevredenheidsonderzoek ? Samen willen we de kwaliteit van ons onderwijs nog meer verbeteren !


Download ppt "Informatieavond team Zorg Advies Team maandag 1 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google