De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Jeugdgezondheidszorg dichtbij Eline Dubbeldam Handreiking Flexibilisering contactmomenten Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Jeugdgezondheidszorg dichtbij Eline Dubbeldam Handreiking Flexibilisering contactmomenten Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar."— Transcript van de presentatie:

1 De Jeugdgezondheidszorg dichtbij Eline Dubbeldam Handreiking Flexibilisering contactmomenten Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar

2 Opdracht Veldonderzoek: op zoek naar goede en verantwoorde modellen flexibilisering in de Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar Jaarcongres 15 december 2011

3 Aanpak  Mogelijkheden van flexibilisering JGZ  Motivatie tot flexibilisering JGZ  Onderzoek in de praktijk  Kenmerken van 3 modellen  De 3 modellen  Tot slot … Jaarcongres 15 december 2011

4 15 december 2011Jaarcongres Welke mogelijkheden ?

5  Leeftijd (gebaseerd op de Richtlijn Contactmomenten)  Inhoud (Activiteiten Basistakenpakket JGZ 0 – 19 jaar per Contactmoment )  Focus (individueel of collectief)  Vorm (consult, huisbezoek, inloopspreekuur, telefonisch of digitaal contact of consult)  Discipline (arts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of doktersassistent(e)  Extra zorg (individueel of collectief) 15 december 2011Jaarcongres LeeftijdInhoudFocusVormDisciplineExtra zorg

6 15 december 2011Jaarcongres Motivatie om te flexibiliseren  Tijd en ruimte voor extra (preventieve) zorg JGZ voor (groepen) kinderen/gezinnen /jongeren die dat nodig hebben  Budget van gemeenten  Verschillende ouders/gezinnen/ en jongeren  Visie op geïntegreerde JGZ 0 – 19 jaar (doorgaande lijn van de JGZ)  CJG ontwikkeling en profilering van de jeugdgezondheidszorg  Ontwikkelingen transitie Jeugdzorg

7 Onderzoek in de praktijk  Eerste 6 maanden; relatie, risicotaxatie, zorgpaden  Afstemming met ouders over volgend contactmoment  Ervaren ouders van 2 e en volgende kinderen zonder problemen komen in aanmerking voor minder contactmomenten  Samenvoegen van bepaalde contactmomenten t.b.v. een extra contactmoment bv. op 2 ½ jaar of extra zorg  Evaluatie van de Richtlijn Contactmomenten  Veel JGZ organisaties zoeken naar kaders flexibilisering  Zon MW Vernieuwing Uitvoeringspraktijk, TNO en Academische Werkplaatsen 15 december 2011Jaarcongres

8 Veel diversiteit ! 15 december 2011Jaarcongres

9 Gezamenlijke kenmerken van 3 modellen  Kwalitatief goed basisaanbod (gebaseerd op de Richtlijn Contactmomenten)  Extra tijd en ruimte voor kinderen/jongeren die extra aandacht nodig hebben; de risicozorg is op een verantwoorde manier ingericht  Werken met een (pedagogische) visie (ouders en kinderen centraal)  De JGZ werkt ook vraaggericht, outreachend dichtbij ouders en kinderen  Flexibilisering/differentiatie JGZ 0 – 4 jaar t.b.v. een contactmoment 15/16 jaar  Gebruik ernst- of risicotaxatie instrument en/of evaluatiemomenten  Betrokkenheid van de IGZ  Modellen nog in ontwikkeling; volgen door monitoring en onderzoek Jaarcongres 15 december 2011

10 1 e model  Het contactmoment van 7 ½ maanden op indicatie  Het contactmoment van 11 maanden een vaccinatie/op indicatie een consult  Met een lichte differentiatie in het basisaanbod ontstaat er tijd ruimte voor een (extra) contactmoment 15/16 jarigen  Op indicatie een groepsvoorlichting bij 4/5 e maand en bij 13 jaar  Lager dan een gemiddelde risicoverdeling, met > 80% gaat het goed, <15 % met een iets verhoogd risico en 5 % kinderen/gezinnen met een verhoogd risico Jaarcongres 15 december 2011

11 2 e model  In het basisaanbod veel differentiatie – in afstemming met ouders een consult, een vaccinatie, inloopspreekuur of een groepsvoorlichting  Extra zorg voor (groepen) kinderen gedefinieerd op vastgestelde momenten  I.p.v. het contactmoment 7 ½ maand; tussen 6 en 9 maanden een gedifferentieerd aanbod op indicatie  In het basisaanbod een contactmoment van 11 jaar inclusief een groepsvoorlichting  Extra zorg gebaseerd op een gemiddeld risico; 80% waar het goed mee gaat, 15 % met een iets verhoogd risico en 5 % met een verhoogd risico. 2011Jaarcongres 15 december 2011

12 3 e model  De basiszorg 0 – 19 jaar bestaat uit 12 individuele en 9 collectieve contactmomenten (4 maanden, 8 maanden, 11 maanden, 4 jaar, groep 1, groep 7, de massa vaccinatiemomenten en een groepsvoorlichting op het MBO)  Verpleegkundige inloopspreekuren 0 – 19 jaar CJG  Verpleegkundige inloopspreekuren op school  JGZ participeert vast in de (voorschoolse) ZAT  Contactmoment 15/16 jaar (jaar voor eindexamen)  Extra zorg in doelgroepen geformuleerd  Extra zorg gebaseerd op 20 % met een verhoogd risico, waarvan 5 % met een hoog risico 15 december 2011Jaarcongres

13 Hoe verder? 15 december 2011Jaarcongres

14 Tot slot ! Uitgave Handreiking Flexibilisering Contactmomenten Januari 2012 Website NCJ www.ncj.nl.www.ncj.nl Bedankt voor uw aandacht ! 15 december 2011Jaarcongres

15 woensdag 19 januari 2011Presentatie Commissie Jeugd Actiz|


Download ppt "De Jeugdgezondheidszorg dichtbij Eline Dubbeldam Handreiking Flexibilisering contactmomenten Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google