De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JGZ- richtlijn “Astma bij Kinderen (0-19 jaar)” C.I. Lanting, N. Heerdink-Obenhuijsen, M.M. Wagenaar-Fischer, J.M. Breuning-Boers, D.B. Toll, A.D. Mohangoo,

Verwante presentaties


Presentatie over: "JGZ- richtlijn “Astma bij Kinderen (0-19 jaar)” C.I. Lanting, N. Heerdink-Obenhuijsen, M.M. Wagenaar-Fischer, J.M. Breuning-Boers, D.B. Toll, A.D. Mohangoo,"— Transcript van de presentatie:

1 JGZ- richtlijn “Astma bij Kinderen (0-19 jaar)” C.I. Lanting, N. Heerdink-Obenhuijsen, M.M. Wagenaar-Fischer, J.M. Breuning-Boers, D.B. Toll, A.D. Mohangoo, H.B.M. van Gameren* December 2011 Ontwikkeld door TNO

2 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)" Inhoud van de presentatie • Inleiding • Inhoud van de richtlijn: Voorlichting, signalering, ondersteuning en begeleiding, verwijzen • Veranderingen ten opzichte van de huidige praktijk • Registratie • Randvoorwaarden

3 Inleiding • Astma meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)" ZuigelingenTot 4 jaarBasisschoolleeftijdAdolescenten Piepen op de borst 21%10%9% ≥4 episodes piepen op de borst per jaar 7%3% Kortademigheid 4 – 12% Astma 4 – 7%5% Inhallatieallergie 10%33%

4 Oorzaken en gevolgen • Kinderen met 1 ouder met astma hebben een 2 tot 4 maal zo grote kans op het ontwikkelen van astma. Bij 2 ouders is het risico hoger (3 – 12 maal) • Afzonderlijke omgevings- en leefstijlfactoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan. Maar relaties zijn zwak, behalve voor roken. • Niet of onderbehandelde symptomen hebben belangrijke gevolgen voor het dagelijks leven: o Gemiddeld 2-5 dagen extra schoolverzuim o Moe, beperkt in lichamelijke activiteiten o Mortaliteit 4 per jaar 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

5 Achtergrond, doel en afbakening • Wat zijn de mogelijkheden voor preventie in de JGZ? • De richtlijn beoogt een leidraad te zijn bij contacten met kinderen, jongeren en hun ouders. • Primair ontwikkeld voor beroepsbeoefenaren in de JGZ (artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten), soms ondersteund door een astmaverpleegkundige. • Voor aanpalende beroepsgroepen kan de richtlijn een aanvulling op eigen richtlijnen en protocollen zijn. • Prenatale zorg valt buiten het kader. 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

6 Inhoud van de richtlijn • Achtergrond (hoofdstukken 1 t/m 4) • Primaire preventie: voorkomen van astma (hoofdstuk 5) • Secundaire preventie: signalering van astma en verwijzing (hoofdstuk 6) • Tertiaire preventie: begeleiding van kinderen met astma (hoofdstuk 7) • Conclusies, aanbevelingen, beschouwing (hoofdstukken 8, 9, 10) • Bijlagen: aanvullend onderzoek in de 1 e en 2 e lijn; principes van medicamenteuze behandeling; preventie van roken. • Adressenlijst 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

7 Preventieve voorlichting en advies • Reguliere contactmomenten: o (Mee)roken voorkomen o Borstvoeding bevorderen • Bij hoogrisicogezinnen: algemene adviezen nadrukkelijker en bij ieder contactmoment geven. Hoogrisicogezin = 1 of beide biologische ouder met astma. Alleen bij twijfel vragen naar broer(s), zus(sen), grootouders. 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

8 Preventieve voorlichting en advies • Vaccinaties volgens RVP • Allergeenwerende matrashoezen alleen bij bewezen overgevoeligheid • Niet aanraden, niet afraden: Hypoallergene kunstvoeding, kinderdagverblijf • Afraden: Hypoallergeen dieet door moeder, kunstvoeding op basis van soja, probiotica 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

9 Signalering • Stap 1: Symptomen van astma navragen (piepen op de borst, benauwdheid = hoofdsymptomen van astma) • Stap 2: o Ernst, duur en patroon luchtwegklachten o Aanwijzingen voor allergie? o Verhoogde gevoeligheid aspecifieke prikkels? Bij kinderen zonder astma en zonder astmamedicatie altijd navragen: piepen op de borst, benauwdheid! 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

10 Verwijzen • Naar de huisarts, in samenspraak met ouders en kinderen. 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)" LeeftijdAstma is meer waarschijnlijk bij: 0-6 jaar • Recidiverend piepen op de borst (4 of meer keer in afgelopen jaar), al dan niet bij of vlak na luchtweginfecties, al dan niet met hoesten. • Astma wordt meer waarschijnlijk bij: o Constitutioneel eczeem o Astma bij ouder(s) >6 jaar • Periodieke benauwdheid (2 of meer keer in afgelopen jaar) of expiratoir piepen (2 of meer keer in afgelopen jaar), al dan niet na inspanning.

11 Ondersteuning en begeleiding bij astma • Signaleren van: o Sociaal-medische problematiek o Problemen bij behandeling • Interventie op maat: o Voorlichting over astma, hoe klachten verminderen o Advisering op school of kinderopvang o Begeleiding bij opgroeien en opvoeden o Verwijzen voor extra zorg (astmaverpleegkundige, behandelend huisarts of kinderarts, diëtist bij overgewicht) 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

12 Veranderingen t.o.v. de huidige werkwijze • Bij elk contact, bij kinderen zonder astma en zonder astma medicatie, vragen naar piepen en benauwdheid (=hoofdsymptomen astma) • Grotere rol bij begeleiding van kinderen met gediagnosticeerde astma 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

13 Registratie • In digitaal dossier Er wordt aanbevolen een apart tabblad voor astma te maken. 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

14 Randvoorwaarden • Aanbevelingen: o Programma ‘Rookvrij opgroeien’ o Motiverende gespreksvoering, i.v.m. adviezen over stoppen met roken o Per organisatie een sociale kaart maken • Per kind gemiddeld 2 minuten extra tijd nodig • Instructie richtlijn 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

15 Vragen en discussiepunten 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

16 Contactinformatie centrumjeugdgezondheid@ncj.nl 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"

17 30-6-2014JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"


Download ppt "JGZ- richtlijn “Astma bij Kinderen (0-19 jaar)” C.I. Lanting, N. Heerdink-Obenhuijsen, M.M. Wagenaar-Fischer, J.M. Breuning-Boers, D.B. Toll, A.D. Mohangoo,"

Verwante presentaties


Ads door Google