De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De longverpleegkundige in de wijk. •Angela Verkinderen •Adrie Nell Even voorstellen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De longverpleegkundige in de wijk. •Angela Verkinderen •Adrie Nell Even voorstellen:"— Transcript van de presentatie:

1 De longverpleegkundige in de wijk

2 •Angela Verkinderen •Adrie Nell Even voorstellen:

3 Inhoud presentatie •Werkzaamheden longverpleegkundige in de wijk •Astma / sanering •Theorie saneren •Stappenplan saneren •Vergoeding / aanpassingen •Dilemma's •Informatie verstrekking •Vragen ??? •Casus saneren

4 Werkzaamheden longverpleegkundige in de wijk: •Huisbezoeken t.a.v.: - astma / sanering - COPD •Zorgverlening n.a.v. zorgpad COPD •Gedetacheerd bij de huisarts als POH •Ondersteunen cliënten en collega’s t.a.v. kennis astma / COPD

5 Astma / sanering •Inhalatie instructie / ondersteuning •Saneringshuisbezoek op aanvraag van - huisarts, - POH huisarts - longverpleegkundige longpoli

6 Huisstofmijten Huisstofmijten zijn onuitgenodigde medebewoners, maar eigenlijk storen ze niet, want ze: •maken geen herrie •vallen niet aan en bijten niet •vernietigen niets •eten materiaal wat we zelf niet gebruiken

7 Theorie Saneren Definitie: Allergologische sanering van de leefomgeving van een cliënt is een samenstel van maatregelen of activiteiten ter vermindering van de blootstelling aan relevante allergenen en niet-allergene prikkels met als doel een vermindering van de klinische symptomen van de cliënt (Bronswijk 1995) •meest voorkomende allergie: huisstofmijt •allergologisch saneren: maatregelen nemen in woonomgeving, werk, school. •maatregelen kunnen betrekking hebben op: - inrichting en bouw woning - activiteiten v.d. cliënt - omgeving v.d. cliënt

8 Stappenplan “Saneren” •Stap 1: verzoek om een saneringshuisbezoek •Stap 2: inventarisatie •Stap 3: opstellen van een saneringsplan •Stap 4: uitvoeren van een saneringsplan •Stap 5: evaluatie van de sanering Geen kosten voor cliënt: wordt gefinancieërd via AIV 4 uur per jaar

9 Stap 2: Inventarisatie Anamnese klachten, allergie, rookgedrag, huisdieren Inspectie woning vocht, verwarming, vloerbedekking, meubilair, ventilatiemogelijkheden Metingen temperatuur, vocht, stofmonsters

10 Stap 3: Opstellen saneringsadviesplan •Algemene adviezen t.a.v. maatregelen over inrichting, bouw en woongedrag •Adviezen gebaseerd op de persoonlijke situatie •Saneringsadviesplan bestaat uit deelplannen: - luchtvochtigheid ↓ - inrichtingsverbeteringen - prioriteit - overig (rookvrij, allergische prikkels buitenshuis)

11 Stap 5 evaluatie sanering Verslag per brief gestuurd naar: •huisarts / POH of longverpleegkundige longpoli •cliënt Na halfjaar (telefonisch) contact

12 Vergoedingen/ aanpassingen •ANGO •WMO •woningbouwvereniging •zorgverzekeraar

13 Dilemma’s •huisdieren •bekostiging •woningbouwvereniging •SMR •complexiteit

14 Informatie verstrekking •Longfonds •V&VN

15 Vragen ???

16 • Casus Saneren Joyce 13 jaar: •woont met haar ouders en broertje in een rijtjeswoning •bekend met astma en allergie voor huisstofmijt en kat •klachten: 's morgens na het opstaan: piepende ademhaling, hoesten en erg moe •medicatie: flixotide (2x daags) en ventolin (zonodig) •therapietrouw: wordt weleens vergeten, vnl de flixotide •er is een kat aanwezig en beide ouders roken Vraagstelling: hoe krijg je dit gezin gemotiveerd/bewust om een aantal “ gevoelige” saneringsadviezen uit te voeren tbv de vermindering van klachten bij Joyce.


Download ppt "De longverpleegkundige in de wijk. •Angela Verkinderen •Adrie Nell Even voorstellen:"

Verwante presentaties


Ads door Google