De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gemeente zorgt ervoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gemeente zorgt ervoor"— Transcript van de presentatie:

1 De gemeente zorgt ervoor
Wmo in Horst aan de Maas De gemeente zorgt ervoor

2 Wmo loket In gemeentehuis te Horst
Voor inwoners Horst a/d Maas en Meerlo-Wanssum Van vraagverheldering en advies tot en met het regelen van de levering van de voorziening of dienst. Ook telefonisch aanvrage indienen, per en via internet is informatie te verkrijgen. Mogelijkheid van huisbezoek Kern: welzijn en zorg, daaraan gerelateerd wonen en inkomen Samenwerking met Synthese en CIZ

3 Voorzieningen Hulp bij het huishouden 3 categorieën:
Huishoudelijke werkzaamheden Organisatie van het huishouden Hulp bij ontregelde huishouding ivm psychische stoornis. Huishoudelijke werkzaamheden, de volgende zaken KUNNEN daarvan deel uitmaken: Licht huishoudelijk werk Zwaar huishoudelijke werk De was doen Huishoudelijke spullen op orde houden Boodschappen doen Broodmaaltijd bereiden Warme maaltijd bereiden Schoonmaakwerkzaamheden en organisatie van het huishouden: Anderen helpen in huis met zelfverzorging Anderen helpen in huis bij het bereiden van de maaltijd Dagelijkse organisatie van het huishouden (bijv. licht administratieve werkzaamheden) Hulp bij ontregelde huishouding ivm psychische stoornis Instructie Advies Voorlichting Begeleiding gericht op de huishoudelijke verzorging

4 Hulp bij het huishouden
Keuze uit 3 aanbieders: Thuiszorg N-Limburg, Groene Kruis Zorg aan Huis en Savant Plus keuze uit waardebon of pgb Hulpverlener wordt ingeroosterd door aanbieder, niet door gemeente

5 Eigen bijdrage Hulp bij huishouden
Eigen bijdrage landelijk via Centraal Administratie Kantoor (CAK) AOW - € 16,60 per 4 weken m.i.v ; Eigen bijdrage zelf berekenen: Aantal uren hulp per week; Verzamelinkomen (=belastingdienst) voor het jaar 2005; Site – eigen bijdrage Wmo; Papieren versie

6 Voorzieningen Vervoersvoorzieningen:
Voorwaarden: - geen gebruik kunnen maken van normaal openbaar vervoer; - inkomenstoets voor goedkoop tarief Regiotaxi en aanvullende financiële tegemoetkoming; - geen vermogenstoets

7 Meest voorkomende vervoersvoorzieningen
Deelname aan Regiotaxi tegen goedkoop tarief; Aanvullende financiële tegemoetkoming vervoerskosten; Vervoersvoorzieningen in natura (scootmobiels, driewielfietsen e.d.)

8 Voorzieningen Woonvoorzieningen: Voorwaarden: Geen vermogenstoets;
Geen inkomenstoets; Eenvoudige voorzieningen voor personen > 70 jaar zonder medische indicatie Overigeaanvragen met indicatie

9 Voorbeelden woonvoorzieningen:
- Van kleine woningaanpassingen (beugels, verhoogd toilet e.d.) tot complexe woningaanpassing zoals een aanbouw; Verhuiskostenvergoeding; Trapliften; - Financiële tegemoetkoming woningsanering in verband met CARA/allergie.

10 Voorzieningen Rolstoelen: Geen vermogenstoets; Geen inkomenstoets;
Van handbewogen rolstoel tot volkomen aangepaste electrische rolstoel; Met bijbehorende individuele aanpassingen

11 Wijze van verstrekken In natura; Financiële tegemoetkoming; PGB:
Geld om naar eigen voorkeur te besteden t.b.v. voorzieningen (ook waardebon voor Hbh) * Alleen op verzoek van aanvrager; * Aanvrager kan verzoek indienen bij Wmo-loket van Horst aan de Maas;

12 Welk PGB is mogelijk ● PGB Hulp bij het huishouden (Hbh): * 75% van meest goedkope tarief van gecontracteerde professionele aanbieders in geld – ondersteuning via Sociale Verzekeringsbank (SVB) * 100% tot middentarief contract gemeente bij waardebon ● PGB vervoersvoorziening en rolstoelvoorziening: goedkoopste voorziening inclusief kosten onderhoud zoals dat door de gemeente aan gecontracteerde leverancier (firma Ligtvoet) wordt vergoed; ● PGB woonvoorziening: tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in door gemeente opgestelde kostencalculatie

13 Klachten, bezwaar, beroep
Klachten uitvoering en bejegening bij gemeente of projectbureau (Regiotaxi); Bezwaar tegen inhoud van beslissing bij gemeente; Bezwaar tegen eigen bijdrage Hulp bij huishouden bij CAK; Beroep tegen beslissing op bezwaarschrift bij Rechtbank; Hoger beroep op beslissing Rechtbank bij Central Raad van Beroep (CRvB)

14 Contact Wmo loket Horst a/d Maas en Meerlo-Wanssum Gemeentehuis
Wilhelminaplein 6, Horst maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur T: E: (algemene info)


Download ppt "De gemeente zorgt ervoor"

Verwante presentaties


Ads door Google