De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenpartners 2012 Zorg zonder VerblijfZzV Wet maatschappelijke ondersteuningWmo Wat betaalt de klant aan ons?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenpartners 2012 Zorg zonder VerblijfZzV Wet maatschappelijke ondersteuningWmo Wat betaalt de klant aan ons?"— Transcript van de presentatie:

1 Ketenpartners 2012 Zorg zonder VerblijfZzV Wet maatschappelijke ondersteuningWmo Wat betaalt de klant aan ons?

2 Agenda -Introductie -Kennismaking CAK -Proces -Eigen bijdrage ZzV/Wmo -Afsluiting en vragen -Contact

3 Wie zijn wij? Uitvoeringsorganisatie binnen zorg- en welzijnsector, verantwoordelijk voor: Vaststellen en incasseren eigen bijdrage zorg en welzijn (AWBZ en Wmo) Uitbetalen van compensatie eigen risico (Cer) en algemene tegemoetkoming Wtcg Uitbetalen instellingen die AWBZ-zorg verlenen

4 Historisch overzicht

5 Proces

6 Het proces CAK GBA Belastingdienst Kennisgeving Beschikking Factuur Opvragen inkomen NAW verificatie Vaststellen eigen bijdrage Opleggen eigen bijdrage Wmo ZzV Klant Gemeente CIZ Zorgaanbieder

7 Wat betaalt de klant aan ons? Informatie Eigen bijdrage

8 Kennisgeving Beschikking Factuur Wat ontvangt de klant van ons? Persoonsgegevens Hoogte eigen bijdrage Wat moet de klant betalen?

9 Eigen bijdrage ZzV/Wmo De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van: Inkomen Samenstelling huishouding Leeftijd Zorggebruik Gemeente

10 Eigen bijdrage parameters 2012 (!) Situatie klantMinimale eigen bijdrage InkomensgrensMarginaal tarief 65-/eenpersoons€ 18,-€ 22.09515 % 65+/eenpersoons€ 18,-€ 16.00715 % 65-/meer personen€ 25,80€ 28.30615 % 65+/meer personen€ 25,80€ 22.30615 %

11 Voorbeeld berekening eigen bijdrage Maximale Periode bijdrage Mevrouw J. is alleenstaand en ouder dan 65. Haar verzamelinkomen in 2010 bedraagt €17.000,-. Haar maximale periodebijdrage voor 2012 wordt als volgt berekend: 1. 15% van (17.000 – 16.007) = € 148,95 2. Minimaal aandeel € 234,00 (18,00 maal 13 perioden) 3. 148,95 + 234,00 = € 382,95 4. € 382,95 gedeeld door 13 = € 29,45 5. Haar maximale periodebijdrage wordt dan: € 29,45.

12 Voorbeeld berekening eigen bijdrage Kosten van de zorg Mevrouw J. is alleenstaand en ouder dan 65. Haar verzamelinkomen in 2010 bedraagt €17.000,-. Mevrouw J. ontvangt 4 uren zorg in natura per week. In een periode van vier weken heeft zij dan 4 x 4 = 16 uren zorg ontvangen. De totale kosten van de zorg bedragen 16 x € 13,40 = € 214,40

13 Voorbeeld berekening eigen bijdrage Te betalen eigen bijdrage Mevrouw J. is alleenstaand en ouder dan 65. Haar verzamelinkomen in 2010 bedraagt €17.000,-. Haar aandeel in de kosten voor zorg in natura is hoger dan haar maximale periodebijdrage. Mevrouw J. betaalt dus € 29,45 voor deze periode. Hier gaat de 33% Wtcg korting nog van af: € 29,45 x 67% = € 19,73

14 Folder Meer informatie? Kijk in onze folder ZzV/Wmo!

15 Afsluiting en vragen

16 Vragen van klanten 1.Waar blijft mijn factuur? 2.Kan ik een indicatie van mijn eigen bijdrage krijgen? 3.Ik verdien veel minder dan 2 jaar geleden. Wat nu? 4.Ik kan mijn eigen bijdrage niet betalen. Wat nu? 5.Als ik meer zorg afneem, stijgt dan mijn eigen bijdrage?

17 Contact

18 Klanten gratis contact Bellen: Zorg met Verblijf: 0800 – 0087 Zorg zonder Verblijf/Wmo: 0800 – 1925 Compensatie eigen risico: 0800 – 2108 Wtcg:0800 – 0300 Brief schrijven: CAK Antwoordnummer 1608 2509 VB DEN HAAG Mailen: Kijk op www.hetcak.nl, voor de veelgestelde vragen! klanten

19 WWW.HETCAK.NL


Download ppt "Ketenpartners 2012 Zorg zonder VerblijfZzV Wet maatschappelijke ondersteuningWmo Wat betaalt de klant aan ons?"

Verwante presentaties


Ads door Google