De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16-9-2014 Triage in de jeugdgezondheidszorg 15 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16-9-2014 Triage in de jeugdgezondheidszorg 15 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 16-9-2014 Triage in de jeugdgezondheidszorg 15 december 2011

2 16-9-2014 2 Risico Kind Centraal samen voor het resultaat Artsen / verpleegkundigen: zien 85% gezonde kinderen en komen tijd tekort voor risicokinderen Gemeenten: spanning tussen regierol en landelijk BTP Scholen: behoefte aan consultatie en vraaggerichte zorg Landelijke ontwikkelingen: transitie Jeugdzorg en Passend onderwijs

3 16-9-2014 3 Triage Prioriteren ten behoeve van urgentie en efficiënt gebruik middelen; Aansluiting bij kerngedachte Public Health: -maximaal bereik risicogroepen met beperkte middelen. Bij JGZ/VGGM: gerealiseerd d.m.v. risicoselectie en taakdifferentiatie.

4 16-9-2014 4 Realisatie door nieuwe werkwijze Basiszorg voor alle kinderen op wettelijke contactmomenten Risicokind krijgt passende zorg op maat in de leeftijd 4 – 19 jaar Taakdifferentiatie: maximaal gebruik van kwaliteiten en competenties van alle JGZ disciplines Aansluiting met andere vindplaatsen Samenwerking binnen het zorgnetwerk Positionering in het lokaal jeugdbeleid

5 16-9-2014 5 Triagemethodiek SignalerenRisicotaxatieToeleiden naar zorg ASSISTENTE / VERPLEEGKUNDIGE ARTS / VERPLEEGKUNDIGE / LOGOPEDISTE TRIAGE Screening SDQ /KIVPA Vragenlijst ouders Signalen van school Ouders / Kinderen Leerkrachten / IB’ers Keten DERDEN SPREEKUREN DEELNAME AAN ZORGSTRUCTUREN ZORGCOÖRDINATIE BEMOEIZORG MONITORING

6 16-9-2014 6 Spreekuren Structurele spreekuren op alle scholen; Indicatie vanuit: Triage Ouders / kinderen Consultatiebureau Scholen / zorgnetwerk Politie / Veiligheidshuis CJG Ketenpartners

7 16-9-2014 7 Realisatie kwaliteitsborging Wekelijkse nabespreking JGZ team Telefonische achterwacht arts / verpleegkundige Intervisie Goede bijscholing Kwaliteitsbeleid: protocollen / werkinstructies (HKZ) Methodiek evaluatie Duidelijke juridische kaders Versterking multidisciplinair werken

8 16-9-2014 8 Spin-off Invoering triage methodiek bij verschillende GGD’en Wetenschappelijke effectstudie TNO met subsidie van ZonMw na pilot Basis voor toekomstbestendige JGZ - gezinsgerichte aanpak - aansluiting CJG / Veiligheidshuis - aansluiting regierol gemeenten

9 16-9-2014 9 Publieke zorgtaak is gebaat bij een JGZ die de Triage- methodiek uitvoert.

10 16-9-2014 10 Vals negatieve kinderen Triage-methodiek worden ruimschoots gecompenseerd door extra zorg voor risicokinderen.

11 16-9-2014 11 JGZ moet het zwaartepunt leggen op selectieve preventie.

12 16-9-2014 12 JGZ moet extra aandacht besteden aan risicogroepen (bijvoorbeeld VMBO leerlingen of lage SES) met een specifieke zorgbehoefte om gezondheidsverschillen tussen jeugdigen te verkleinen.

13 16-9-2014 13 JGZ is geen zorgaanbieder!


Download ppt "16-9-2014 Triage in de jeugdgezondheidszorg 15 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google