De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijskunde Presentatie 10 december 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijskunde Presentatie 10 december 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijskunde Presentatie 10 december 2007
Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities Dorothea Novák

2 Chin Mariska Nienke

3 Robin Jasmina Peter

4 Mieke Renc

5 Luci

6 Jens Myrthe

7 Wat zijn JOUW gedachten bij de presentatie van deze kinderen?

8 Probleemstelling onderzoek
Vervaging onderscheid S(B)O en regulier basisonderwijs (Salamanca 1994) Veranderende leerlingpopulatie (WSNS, LGF) Passend onderwijs – wat moet de leerkracht hiervoor kunnen? Moeite met differentiëren (Hamstra, 2000; Onderwijsinspectie 2004) Competentie onderwijs PABO

9 Probleemstelling (vervolg)
Onderzoek naar interactie leerling en leerkracht Nadruk op gedragsproblematiek Uitgangspunt nationaal onderzoek: Leerkrachten willen wel, maar kunnen niet alle kinderen onderwijzen in de reguliere klas

10 Vraagstelling Is de veronderstelling dat leerkrachten wel willen maar
niet kunnen juist??? Onderzoek: Is uit de attituden van aankomend leerkrachten op te maken of zij inclusief onderwijs wenselijk vinden?

11 Onderzoeksvragen Welke attituden zijn er?
Samenhang met leerkrachtkenmerken? Welke factoren van invloed? Wat is er nodig (beleid, PABO, student)?

12 Onderzoekspopulatie/methode
342 PABO studenten Eerste, tweede en derdejaars 5 PABO instellingen Verschillende wijzen van rekruteren Kwantitatief Kwalitatief

13 Welke attituden zijn er?
Overtuigingen attituden Preferenties Doelgroep

14 overtuigingen Opinions Relative to Integration of Students with Disabilities (Antonak & Larrivee, 1995) Voordelen voor doelgroep*** Voordelen voor allen*** Beoordeling competenties Impact van inclusie Regulier versus speciaal

15 preferenties Extra tijd besteden ten koste van aandacht voor andere leerlingen % Als andere ouders klagen % Bij achterblijvende resultaten %

16 doelgroepen Duidelijk onderscheid tussen wie wel en niet
Wel: lichamelijke handicaps 78,%, milde gedragsproblemen 87%, leerstoornissen 60% Niet: gemiddelde/zware gedragsproblemen 9%, psychiatrische stoornissen 18% verstandelijke beperking 18% Twijfel: spraak- en taalstoornissen 52%

17 Beïnvloedende factoren
Niet de competentie op zich, maar de beoordeling van de eigen competentie Niet het programma van de PABO, maar de terminologie PABO docenten Onderwijsvisie gericht op economische doelen (hoge CITO-scores en opleiden voor toekomstige arbeid) Maar ook visie gericht op burgerschap!!

18 Conclusie Is uit de attituden van aankomend
leerkrachten op te maken of zij de ontwikkeling richting inclusie ondersteunen? - negatieve attituden - positief over voordelen (terecht?) - Met name tradities en vooronderstellingen - Duidelijk onderscheid wie wel en niet Aandacht voor aandacht !!!!!!

19 Terug naar het begin Wat waren jouw gedachten bij de gepresenteerde kinderen? Hoe duid jij deze kinderen in de dagelijkse praktijk aan? Ben jij je van je vooroordelen, denken in traditie en de invloed die dit heeft op je handelen bewust? Inclusie: ja of nee En wie mag er wel bij horen en wie niet?


Download ppt "Onderwijskunde Presentatie 10 december 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google