De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijskunde Presentatie 10 december 2007 Inclusief onderwijs: Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities reflectie op diepgewortelde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijskunde Presentatie 10 december 2007 Inclusief onderwijs: Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities reflectie op diepgewortelde."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijskunde Presentatie 10 december 2007 Inclusief onderwijs: Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities reflectie op diepgewortelde tradities Dorothea Novák Dorothea Novák

2 Chin Mariska Nienke

3 Robin Jasmina Peter

4 Mieke Renc

5 Luci

6 Jens Myrthe

7 Wat zijn JOUW gedachten bij de presentatie van deze kinderen?

8 Probleemstelling onderzoek - Vervaging onderscheid S(B)O en regulier basisonderwijs (Salamanca 1994) - Veranderende leerlingpopulatie (WSNS, LGF) - Passend onderwijs – wat moet de leerkracht hiervoor kunnen? - Moeite met differentiëren (Hamstra, 2000; Onderwijsinspectie 2004) - Competentie onderwijs PABO

9 Probleemstelling (vervolg) - Onderzoek naar interactie leerling en leerkracht - Nadruk op gedragsproblematiek Uitgangspunt nationaal onderzoek: Leerkrachten willen wel, maar kunnen niet alle kinderen onderwijzen in de reguliere klas

10 Vraagstelling Is de veronderstelling dat Is de veronderstelling dat leerkrachten wel willen maar leerkrachten wel willen maar niet kunnen juist??? niet kunnen juist??? Onderzoek: Onderzoek: Is uit de attituden van Is uit de attituden van aankomend leerkrachten op te aankomend leerkrachten op te maken of zij inclusief onderwijs maken of zij inclusief onderwijs wenselijk vinden? wenselijk vinden?

11 Onderzoeksvragen 1. Welke attituden zijn er? 2. Samenhang met leerkrachtkenmerken? 3. Welke factoren van invloed? 4. Wat is er nodig (beleid, PABO, student)?

12 Onderzoekspopulatie/methode  342 PABO studenten  Eerste, tweede en derdejaars  5 PABO instellingen  Verschillende wijzen van rekruteren  Kwantitatief  Kwalitatief

13 Welke attituden zijn er? attituden Overtuigingen Preferenties Doelgroep

14 overtuigingen Opinions Relative to Integration of Students with Disabilities (Antonak & Larrivee, 1995) Opinions Relative to Integration of Students with Disabilities (Antonak & Larrivee, 1995)  Voordelen voor doelgroep***  Voordelen voor allen***  Beoordeling competenties  Impact van inclusie  Regulier versus speciaal

15 preferenties  Extra tijd besteden ten koste van aandacht voor andere leerlingen 85%  Als andere ouders klagen 25%  Bij achterblijvende resultaten 26%

16 doelgroepen  Duidelijk onderscheid tussen wie wel en niet Wel: lichamelijke handicaps 78,%, milde gedragsproblemen 87%, milde gedragsproblemen 87%, leerstoornissen 60% leerstoornissen 60% Niet: gemiddelde/zware gedragsproblemen 9%, psychiatrische stoornissen 18% psychiatrische stoornissen 18% verstandelijke beperking 18% verstandelijke beperking 18% Twijfel: spraak- en taalstoornissen 52%

17 Beïnvloedende factoren - Niet de competentie op zich, maar de beoordeling van de eigen competentie - Niet het programma van de PABO, maar de terminologie PABO docenten - Onderwijsvisie gericht op economische doelen (hoge CITO-scores en opleiden voor toekomstige arbeid) - Maar ook visie gericht op burgerschap!!

18 Conclusie Is uit de attituden van aankomend Is uit de attituden van aankomend leerkrachten op te maken of zij de leerkrachten op te maken of zij de ontwikkeling richting inclusie ontwikkeling richting inclusie ondersteunen? ondersteunen? - negatieve attituden - positief over voordelen (terecht?) - Met name tradities en vooronderstellingen - Duidelijk onderscheid wie wel en niet - Aandacht voor aandacht !!!!!!

19 Terug naar het begin  Wat waren jouw gedachten bij de gepresenteerde kinderen?  Hoe duid jij deze kinderen in de dagelijkse praktijk aan?  Ben jij je van je vooroordelen, denken in traditie en de invloed die dit heeft op je handelen bewust?  Inclusie: ja of nee  En wie mag er wel bij horen en wie niet?


Download ppt "Onderwijskunde Presentatie 10 december 2007 Inclusief onderwijs: Inclusief onderwijs: reflectie op diepgewortelde tradities reflectie op diepgewortelde."

Verwante presentaties


Ads door Google