De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instituut Pabo Passend onderwijs lopen we in de pas? Workshop Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instituut Pabo Passend onderwijs lopen we in de pas? Workshop Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Instituut Pabo Passend onderwijs lopen we in de pas? Workshop Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009

2 over passend onderwijs en zorgplicht passend versus inclusief – Passend: Is een beleidsmaatregel Het bestuur van de school waar de leerling wordt aangemeld is verantwoordelijk voor het bieden van een passend onderwijsarrangement Hoe dat arrangement wordt ingevuld wordt door de school bepaald – Inclusief: speciaal onderwijs wordt naar de reguliere school gebracht is een vorm van passend onderwijs Instituut Pabo

3 geschiedenis 1901 1950 1975 1985 1990 1998 2002 2011 2005

4 Instituut Pabo wie kent ze nog? LOM MLK IOBK blind doof slechthorend Mytyl Tyltyl LKZ buiten scholen ZMLK MOK ZMOK meervoudig gehandicapt P.I. Psychiatrisch MKD ……

5 Pabo Groenewoud Nijmegen filmpje polygoonjournaal uit 1948: die anderen visie op zorgleerlingen http://geschiedenis.vpro.nl/themasites/mediaplayer/in dex.jsp?media=30057165&refernr=30036581&port alnr=4158511&hostname=geschiedenis&mediatyp e=video&portalid=geschiedenis

6 explosieve groei en kritiek breuk in continue ontwikkeling onvoldoende resultaat geen fundamenteel andere werkwijze negatieve etikettering weg uit eigen omgeving duur onderwijs: budget overschrijdingen Pabo Groenewoud Nijmegen kinderen voor kinderen: ik ben een LOM kindik ben een LOM kind

7 1985 basisonderwijs eind aan discontinue ontwikkeling schoolwerkplan samenwerkingsprojecten met handelingsplannen ⇒ meer IOBK aanmeldingen!!!! Pabo Groenewoud Nijmegen

8 1990 WSNS Nota 1998 WPO één op de vijf kinderen heeft voor kortere of lange tijd extra hulp nodig niet kind naar de zorg maar zorg naar het kind voorkomen van negatieve etikettering economische argumenten lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapte lln zijn géén doelgroep van WSNS verplichte samenwerkingsverbanden verwijzing via PCL: eigen indicatie criteria gesloten financiering …

9 2002 WSNS+ convenant LGF Wet op de Expertise Centra (WEC) open financiering verwijzing via CVI met landelijke criteria handelingsplannen onderwijskundig rapport inclusief onderwijs mogelijk maken organisatieschema.. Pabo Groenewoud Nijmegen

10 2002 WSNS+ WECWEC

11 Pabo Groenewoud Nijmegen 2005/2006 vernieuwing zorgstructuren september 2006: aankondiging zorgplicht integratieproces moet een nieuwe impuls krijgen knelpunten: – samenwerking p.o./s.o en p.o/v.o. – verwijzing: slagboomdiagnostiek bureaucratie & wachtlijsten bureaucratiewachtlijsten – afstappen van medisch modelmedisch model – toenemende verwijzing cluster 44 – dezelfde taal sprekentaal –....

12 Pabo Groenewoud Nijmegen deskundigen buigen zich over het kindkind

13 Pabo Groenewoud Nijmegen verwijzing naar cluster 44

14 Pabo Groenewoud Nijmegen (h)erkenning

15 Pabo Groenewoud Nijmegen wachtlijsten

16 Pabo Groenewoud Nijmegen bureaucratie

17 Pabo Groenewoud Nijmegen dezelfde taal: kind centraal?kind centraal?

18 2011 passend onderwijs zorgplicht bij bestuur van aanmeldingsschool invulling door bestuur invulling indicatie structuur: één loketloket indicatiestelling op basis van benodigde zorg invoering Pabo Groenewoud Nijmegen

19 bordje te vol?

20 Pabo Groenewoud Nijmegen organisatie nieuwe zorgstructurenzorgstructuren

21 leerkrachten bereidheid opname is groot situationele omstandigheden bepalen attitude aard beperking speelt geen rol ernst beperking wel: competentiegevoel veel behoefte aan ondersteuning Pabo Groenewoud Nijmegen

22 vormen van passend onderwijs fasen van zorg basiszorggerichte fase zorgaanbodgerichte fase samenwerkingsgerichte fase schoolgerichte fase inclusiegerichte fase

23 vormen van passend onderwijs Pabo Groenewoud Nijmegen Inclusief onderwijs Tussen samen en apart Zorgaanbod gericht Basiszorg gericht acceptatieniveau zorgniveau

24 passend opleiden beeldvorming studenten een leven lang leren onderzoekende houding competentiegevoel samenwerkingsvaardigheden UITgaan van verschillen aandacht positie oudersouders passend onderwijs voor ALLE studenten Pabo Groenewoud Nijmegen

25 Passend onderwijs Past de schoen?

26 discussie naar aanleiding van een fragment http://www.leraar24.nl/video/details/24,301/spraak- taalklas http://www.leraar24.nl/video/details/24,301/spraak- taalklas Pabo Groenewoud Nijmegen

27


Download ppt "Instituut Pabo Passend onderwijs lopen we in de pas? Workshop Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google