De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Teneinde dit recht te verzekeren, waarborgen zij een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus” De paradigmashift in het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Teneinde dit recht te verzekeren, waarborgen zij een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus” De paradigmashift in het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 “Teneinde dit recht te verzekeren, waarborgen zij een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus” De paradigmashift in het onderwijs

2 Inclusief onderwijs? Standard rules Richtlijnen voor actie (op nationaal niveau) Universal design (for learning) Inhoud

3 Vaststellingen België wereldrecordhouder buiten- gewoon onderwijs (voor Duitsland) Toekomstperspectieven personen met een handicap (tewerkstelling, participatie, …) liggen lager in België dan meeste omringende landen Buitengewoon onderwijs kost meer dan dubbele gewoon onderwijs Effectiviteit van buitengewoon onderwijs werd nooit aangetoond

4 Vaststellingen Pupils identified as having special educational needs as a % of the total school population

5 Vaststellingen Pupils identified as having special educational needs as a % of the total school population

6 Vaststellingen

7 België wereldrecordhouder buiten- gewoon onderwijs (voor Duitsland) Toekomstperspectieven personen met een handicap (tewerkstelling, participatie, …) liggen lager in België dan meeste omringende landen Buitengewoon onderwijs kost meer dan dubbele gewoon onderwijs Effectiviteit van buitengewoon onderwijs werd nooit aangetoond

8 Vaststellingen

9 België wereldrecordhouder buiten- gewoon onderwijs (voor Duitsland) Toekomstperspectieven personen met een handicap (tewerkstelling, participatie, …) liggen lager in België dan meeste omringende landen Buitengewoon onderwijs kost meer dan dubbele gewoon onderwijs Effectiviteit van buitengewoon onderwijs werd nooit aangetoond

10 Vaststellingen Evolutie kostprijs per leerling in secundair onderwijs

11 Vaststellingen België wereldrecordhouder buiten- gewoon onderwijs (voor Duitsland) Toekomstperspectieven personen met een handicap (tewerkstelling, participatie, …) liggen lager in België dan meeste omringende landen Buitengewoon onderwijs kost meer dan dubbele gewoon onderwijs Effectiviteit van buitengewoon onderwijs werd nooit aangetoond

12 Inclusief onderwijs? Niet recht op het regulier onderwijs recht op redelijke aanpassingen in het regulier onderwijs Wel onderwijssysteem ontworpen om alle leerlingen te bedienen onderwijssysteem zonder segregatie onderwijssysteem waarin ondersteuning én flexibiliteit binnen de reguliere setting aanwezig is

13 Inclusief onderwijs?

14 Bronnen binnen menseninstrumentarium Tallinn Guidelines for action in Human Resources Development in the Field of Disability (1989) Standard Rules on the Equalization for Opportunities for Persons with Disabilities (1993) Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice and Practice in Special Needs Education (1994) + Framework for action General Comment N° 9 (2006) Committee on the Rights of the Child

15 Standard rules Duidelijk beleid uitwerken, dat begrepen en aanvaard wordt door scholen en ruimere maatschappij Flexibiliteit in het curriculum brengen, door toevoeging aan dit curriculum en aanpassing ervan toe te laten Zorgen voor kwaliteitsmateriaal, voortdurende professionalisering en ondersteuning van leerkrachten

16 Standard rules Geïntegreerd onderwijs en gemeen- schapsgebaseerde programma’s voor kostenefficiënt onderwijs aan personen met beperking Wanneer schoolsysteem NOG NIET adequaat voor personen met beperking, mag speciaal onderwijs MAAR dit moet voorbereiden op gewoon onderwijs Enige uitzondering op specifieke categorieën: blind, doof, doofblind

17 Richtlijnen voor actie Beleid en organisatie beleid moet bepalen dat kind met handicap naar buurtschool kan, (d.w.z. school waar kind naartoe zou gaan als geen beperking had) wanneer niet volledig mogelijk, dan streven naar parttime schoollopen in reguliere school (voor dove, blinde, doofblinde kinderen) beleid én vooral financiering moet totstandkoming inclusieve scholen bevorderen

18 Richtlijnen voor actie Beleid en organisatie er moet gewerkt worden aan flexibiliteit van curriculum, inclusief wijze van toetsing centrale rol schoolleiderschap: bevorderen van juiste attitude Verantwoordelijkheid wordt gedeeld door schoolteam en ligt niet bij één leerkracht alleen

19 Richtlijnen voor actie Rekrutering en opleiding onderwijskundig personeel belangrijkste competentie is en blijft goed les kunnen geven positieve attitude t.o.v. handicap en goed begrip van wat kan bereikt worden in school met juiste ondersteuning eigen autonomie en vaardigheden versterken om instructie en curriculum te kunnen aanpassen aan noden van leerling training in samenwerking met ouders

20 Richtlijnen voor actie Externe ondersteunende diensten doorslaggevend belang voor succes speciale scholen moeten in toenemende mate functioneren als ‘resource centres’ coördinatie van deze scholen op clusterniveau Gemeenschapsperspectieven niet taak van scholen of ministerie van onderwijs alleen samenwerking met families mobilisatie lokale gemeenschap

21 Universal design

22

23

24 Universal design for learning

25

26 Spellingcorrector voor alle studenten Standaard ICT-tools om op verschillende manieren actief om te gaan met leerstof

27 Universal design for learning Vanzelfsprekendheden in de organisatie Programma zonder afstands- leren Informatiedragers Openingsuren bibliotheek Avondlessen of daglessen Lesrooster spoorregeling

28 Universal design for learning … in onderwijswerkvormen Cursusmateriaal: vooraf flexibel (digitaal) ter beschikking; vorm- geving (eenduidige indeling, studeerinstructies, …) complementair tekst-, audio-, beeldmateriaal; … Evaluatie: evaluatievormen overeenkomstig onderwijs- vormen; studenten zelf kiezen uit meerdere evaluatievormen

29 Universal design for learning … in het curriculum Wat behoort tot de kern van een opleiding? Wat betekent het weglaten van de noodzaak om bepaalde competentie te bereiken? (dispenseren) …t.o.v. diploma Wat is civiele effect van diploma?

30 Conclusie Regulier onderwijs omschrijven als ‘voor wie het gemeen- schappelijk curriculum aankan’ is conceptueel fout Vlaanderen heeft paradigmaprobleem Bij overheid Bij onderwijs Bij (sommige) juristen? Fundamenteel andere visie en beleid is nodig

31 Conclusie Vandaag beginnen = over 15 jaar landen Uitstel onaanvaardbaar


Download ppt "“Teneinde dit recht te verzekeren, waarborgen zij een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus” De paradigmashift in het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google