De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aandachtspunten Voldoende en duidelijke informatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aandachtspunten Voldoende en duidelijke informatie"— Transcript van de presentatie:

1 Aandachtspunten Voldoende en duidelijke informatie
Iteratie en reflectie Opmaak gericht op elektronische leeromgeving Differentiatie Actualiteit Inschatting studiebelasting voor studenten Integriteit Standaarden Inschatting werkbelasting voor leerkrachten Afwisseling in de gebruikte werkvormen Navigatie tussen de verschillende leerobjecten Ontspanning? Doelpubliek en ICT-vaardigheden Aanpasbaarheid Kostprijs gebruikte tools Motivatie om te beginnen en om te blijven leren in het algemeen Begeleidingsmogelijkheden en -afspraken als er onduidelijkheid is ivm leerstof

2 Feedback Wat Soorten Door wie
Feedback betekent "terugkoppelen" en is onlosmakelijk verbonden aan leerprocessen: het is bedoeld om cursisten inzicht in hun eigen leerproces of functioneren te geven. Dit laatste maakt het leren effectiever. Soorten Sturend Stimulerend Door wie Docenten Medestudenten

3 Feedback E-learning F2F Door de docent Door de docent FAQ
vangt veel voorkomend vragen op Automatisch verbeterde toetsen In het begin veel werk , tijd en inspiratie nodig Zowel toetsen van kennis als remediëring Kunnen meermaals gemaakt worden Door de docent Geeft uitleg tijdens de les

4 Mogelijke categorieën vragen
Antwoord op specifiek item

5 Resultaat automatisch verbeterde oefening
Vraag Jouw antwoord Het juiste antwoord Antwoord feedback

6 Feedback E-learning Door de docent Door de docent
Verbetering van opdrachten Kan individueel of per groep Tijdsbesteding afhankelijk van de grootte van de groep studenten Discussieforum Asynchroon Zowel sturend als stimulerend Door de docent Opdrachten op papier en zo verbeterd. Discussie Synchrone gesprekken

7 Feedback op oefening ingeleverd via Toledo
Respons op ingeleverde taak

8 Discussieforum Reactie geplaatst door student Asynchroon
Reactie geplaatst door docent

9 Feedback E-learning F2F Door de docent Door de docent Chat E-mail
Best georganiseerd en op afgesproken momenten Asynchroon Maar sneller respons dan bij discussieforum Zowel stimulerend als sturend asynchroon Door de docent Gesprek tijdens of na de les op school

10 Feedback E-learning F2F Door de student Door de student Discussieforum
De studenten kunnen commentaar geven op elkaar standpunten en eigen ideeën eraan toevoegen Peer assessment Studenten beoordelen mekaar aan de hand van opgegeven criteria Klik hier naar een site met voorbeelden Door de student Zo goed als onbestaande

11 Differentiatie De leerstof kan aangepast worden aan de noden van de studenten. Studenten met moeilijkheden kunnen op die manier beter geholpen worden Extra tussenstappen Extra oefeningen Extra informatie Studenten met voorkennis of slimmere studenten kunnen uitgedaagd worden met Moeilijkere oefeningen Meer info

12 Differentiatie E-learning F2F Leerpaden Hoekenwerk
Mogelijkheid om te werken met verschillende snelheden Tussentijdse testjes kunnen bepalen of de student een volgend gedeelte kan/mag starten of best nog extra oefeningen of terug de behandelde leerstof bekijkt De leerstof hoeft niet noodzakelijk chronologisch gevolgd worden Hoekenwerk

13 Duidelijke structuur Extra info Discussie

14 Leerpad

15 Differentiatie E-learning F2F Hyperlinks naar extra informatie
Naar teksten of voorbeelden Door de link te openen vindt de student bijkomende info Zie deze slideshow Websites De student kan zelf op zoek gaan naar extra info. De docent kan een lijst opmaken met relevante websites Voorbeeld website

16 Differentiatie E-learning F2F Tools
Kunnen bijkomende informatie bevatten De student kan die informatie desgewenst terug bekijken Instructiefilmpje Slideshow Testen met automatische verbetering Geluidsfragmenten Video Tijdens de les kunnen deze bronnen gebruikt worden. Nadien kan de student die niet meer raadplegen. Extra opdrachten Uitdagendere opdrachten

17 Instructiefilmpje Hier vind je een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je een optiongroup moet invoeren in een formulier D:\Users\Gerd.Nero\Desktop\toll net\optiongroup.swf


Download ppt "Aandachtspunten Voldoende en duidelijke informatie"

Verwante presentaties


Ads door Google