De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zelflerende student

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zelflerende student"— Transcript van de presentatie:

1 De zelflerende student
Juup Essers, Ruud Smit

2 Seminar E-Learning: De zelflerende student
Aanleiding Mogelijkheden van IT voor ondersteuning van onderwijsactiviteiten blijven onbenut. Vaardighedenonderwijs is bij uitstek afhankelijk van het geven van goede feedback. Invoeren van leertrajecten vereist: efficiënt bijhouden van vorderingen van studenten, coördinatie tussen verschillende onderdelen van curriculum. De criteria die docenten aanleggen bij het beoordelen van werkstukken kunnen sterk verschillen zonder dat daarover een discussie wordt gevoerd. Seminar E-Learning: De zelflerende student

3 Seminar E-Learning: De zelflerende student
Doelstelling Gerichte feedback op vaardigheden: feedback op de onderwijsdoelen van het vak verwijzingen naar studiemateriaal Consistentie in feedback tussen docenten én tussen vakken Studenten consequent afrekenen op niveau van vaardigheden gedurende het gehele curriculum Gebruikmaken van bestaande toetsmomenten Invoeren individueel leertraject Evaluatie van effectiviteit van onderwijs, i.h.b. van feedback. Seminar E-Learning: De zelflerende student

4 Seminar E-Learning: De zelflerende student
Principes Beoordeling a.d.h.v. deelaspecten (leerdoelen). Gewichten aan deelaspecten. Commentaargestuurde beoordeling: Doorberekening naar (suggesties voor) deel- en eindcijfers. Automatische verwijzing naar aandachtspunten en studiemateriaal. Het beoordelingsformulier geeft weer hoe het eindcijfer tot stand is gekomen. Beoordelingscriteria afgeleid van leertrajecten. Balans tussen structuur (gemak), standaardisatie (consistentie) en flexibiliteit (individualiteit, aanpasbaarheid). Seminar E-Learning: De zelflerende student

5 Seminar E-Learning: De zelflerende student
Modules Secretaresse-module docent/corrector-module docent/coördinator-module vaststellen van criteria, gewichten, commentaren inclusief doorberekening in deel-cijfers, afstemming hantering van maatstaven tussen correctoren, verwerking reacties studenten, evaluatie effectiviteit van feedback. [programmadirecteur-module] Seminar E-Learning: De zelflerende student

6 Seminar E-Learning: De zelflerende student
Seminar E-Learning: De zelflerende student

7 Seminar E-Learning: De zelflerende student
Seminar E-Learning: De zelflerende student

8 Seminar E-Learning: De zelflerende student
Ervaringen tot nu toe Studenten waarderen de feedback. Beoordelings criteria zijn nu beter omschreven. Tijdwinst voor docenten: Standaardcommentaren bekorten correctietijd. Duidelijke feedback voorkomt reacties van studenten. Er is belangstelling bij docenten, maar toepassing blijft beperkt. Seminar E-Learning: De zelflerende student


Download ppt "De zelflerende student"

Verwante presentaties


Ads door Google