De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30-1-04functiegebouw Naar een provinciaal functiegebouw?

Verwante presentaties


Presentatie over: "30-1-04functiegebouw Naar een provinciaal functiegebouw?"— Transcript van de presentatie:

1 30-1-04functiegebouw Naar een provinciaal functiegebouw?

2 30-1-04functiegebouw Opleiding op maat noodzakelijk Voorkomen dat studenten afhaken Studenten met plezier hun opleiding doen Studenten beter voorbereid worden op de praktijk Scholen steeds meer mogelijkheden krijgen hun eigen schoolconcept te bepalen

3 30-1-04functiegebouw Hoe dit te verwezenlijken? Verschillende opleidingsmogelijkheden (duale traject of reguliere traject) Meer aansluiten bij de praktijk (meer stage, lessen verzorgd door groepsleerkrachten, docenten PABO lopen stage)

4 30-1-04functiegebouw Hoe dit te verwezenlijken? Differentiatie in tempo (Verkorte opleidingen/zij-instromers) Opleiden voor verschillende functies

5 30-1-04functiegebouw Dus: IPB Ontwikkelen competenties (passend bij de organisatie en de persoon) en daarbij passende functies en salariëring

6 30-1-04functiegebouw Daardoor : T.b.v. het personeelslid Werkplezier/algemeen welbevinden Carrièremogelijkheden T.b.v. de organisatie: • De juiste man/vrouw op de juiste plek • Kwalitatief goede leerkrachten behouden • Kwalitatief goed onderwijs

7 30-1-04functiegebouw Hoe dit te bereiken? POP Gesprekkencyclus Functiegebouw

8 30-1-04functiegebouw Als vereniging ? Inspelen op de eigen specifieke situatie Door ook op te leiden binnen de eigen vereniging “weet men, wat men aan elkaar heeft” Door het afgeven van een werkgarantie blijven kwalitatief goede leerkrachten voor de Vereniging behouden

9 30-1-04functiegebouw Nadelen van een verenigingsaanpak Overleg met opleidingsinstituten Zijn verenigingen op dit moment bereid daar tijd en geld in te investeren? Geen werk- of stage-ervaring in andere delen van het land Zijn we als relatief kleine verenigingen een aantrekkelijke gesprekspartner voor de opleidingsinstituten?

10 30-1-04functiegebouw Conclusie I Kansen, die IPB geeft zo goed mogelijk benuttenMaar: Overhead beperken De verschillen tussen de verenigingen zijn niet groot

11 30-1-04functiegebouw Dus: Kunnen we komen tot één functiegebouw binnen Friesland?

12 30-1-04functiegebouw Procedure Via netwerken zoveel mogelijk verenigingen geïnformeerd

13 30-1-04functiegebouw Vervolg procedure Gevraagd, of het goed is, dat een werkgroep met voorstellen komt tot vaststelling van functies met als uitgangspunt: identieke benamingen omschrijving van de functieprofielen voorstellen van functie eisen en functiewaardering

14 30-1-04functiegebouw Vervolg procedure Akkoord gegaan met de instelling van een werkgroep. Wie nemen deel? primair onderwijs (pc.,rk, gereformeerd) ROC (Friese Poort) CHN Vertegenwoordiger SBO

15 30-1-04functiegebouw Enige gedachten Functie-eisen op provinciaal niveau (objectieve criteria) Functie-eisen op verenigingsniveau (vaak minder “hard”) Competenties op verenigingsniveau

16 30-1-04functiegebouw Voorbeeld van een functiegebouw •Onderwijsassistent a+b •Leraar ondersteuner •Leraar basisniveau •Leraar ervaren nieuw •Leraar excellent niveau

17 30-1-04functiegebouw Enkele voorbeelden van “objectieve criteria”: * aantoonbare ervaring in ….. groepen * uitoefening speciale taak+bijbehorende diploma’s * zelfstandig een groep “runnen”

18 30-1-04functiegebouw Tenslotte


Download ppt "30-1-04functiegebouw Naar een provinciaal functiegebouw?"

Verwante presentaties


Ads door Google