De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30-1-04functiegebouw Naar een provinciaal functiegebouw?

Verwante presentaties


Presentatie over: "30-1-04functiegebouw Naar een provinciaal functiegebouw?"— Transcript van de presentatie:

1 functiegebouw Naar een provinciaal functiegebouw?

2 functiegebouw Opleiding op maat noodzakelijk Voorkomen dat studenten afhaken Studenten met plezier hun opleiding doen Studenten beter voorbereid worden op de praktijk Scholen steeds meer mogelijkheden krijgen hun eigen schoolconcept te bepalen

3 functiegebouw Hoe dit te verwezenlijken? Verschillende opleidingsmogelijkheden (duale traject of reguliere traject) Meer aansluiten bij de praktijk (meer stage, lessen verzorgd door groepsleerkrachten, docenten PABO lopen stage)

4 functiegebouw Hoe dit te verwezenlijken? Differentiatie in tempo (Verkorte opleidingen/zij-instromers) Opleiden voor verschillende functies

5 functiegebouw Dus: IPB Ontwikkelen competenties (passend bij de organisatie en de persoon) en daarbij passende functies en salariëring

6 functiegebouw Daardoor : T.b.v. het personeelslid Werkplezier/algemeen welbevinden Carrièremogelijkheden T.b.v. de organisatie: • De juiste man/vrouw op de juiste plek • Kwalitatief goede leerkrachten behouden • Kwalitatief goed onderwijs

7 functiegebouw Hoe dit te bereiken? POP Gesprekkencyclus Functiegebouw

8 functiegebouw Als vereniging ? Inspelen op de eigen specifieke situatie Door ook op te leiden binnen de eigen vereniging “weet men, wat men aan elkaar heeft” Door het afgeven van een werkgarantie blijven kwalitatief goede leerkrachten voor de Vereniging behouden

9 functiegebouw Nadelen van een verenigingsaanpak Overleg met opleidingsinstituten Zijn verenigingen op dit moment bereid daar tijd en geld in te investeren? Geen werk- of stage-ervaring in andere delen van het land Zijn we als relatief kleine verenigingen een aantrekkelijke gesprekspartner voor de opleidingsinstituten?

10 functiegebouw Conclusie I Kansen, die IPB geeft zo goed mogelijk benuttenMaar: Overhead beperken De verschillen tussen de verenigingen zijn niet groot

11 functiegebouw Dus: Kunnen we komen tot één functiegebouw binnen Friesland?

12 functiegebouw Procedure Via netwerken zoveel mogelijk verenigingen geïnformeerd

13 functiegebouw Vervolg procedure Gevraagd, of het goed is, dat een werkgroep met voorstellen komt tot vaststelling van functies met als uitgangspunt: identieke benamingen omschrijving van de functieprofielen voorstellen van functie eisen en functiewaardering

14 functiegebouw Vervolg procedure Akkoord gegaan met de instelling van een werkgroep. Wie nemen deel? primair onderwijs (pc.,rk, gereformeerd) ROC (Friese Poort) CHN Vertegenwoordiger SBO

15 functiegebouw Enige gedachten Functie-eisen op provinciaal niveau (objectieve criteria) Functie-eisen op verenigingsniveau (vaak minder “hard”) Competenties op verenigingsniveau

16 functiegebouw Voorbeeld van een functiegebouw •Onderwijsassistent a+b •Leraar ondersteuner •Leraar basisniveau •Leraar ervaren nieuw •Leraar excellent niveau

17 functiegebouw Enkele voorbeelden van “objectieve criteria”: * aantoonbare ervaring in ….. groepen * uitoefening speciale taak+bijbehorende diploma’s * zelfstandig een groep “runnen”

18 functiegebouw Tenslotte


Download ppt "30-1-04functiegebouw Naar een provinciaal functiegebouw?"

Verwante presentaties


Ads door Google