De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gepersonaliseerd leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gepersonaliseerd leren"— Transcript van de presentatie:

1 Gepersonaliseerd leren
Recht doen aan verschil

2 Recht doen aan verschil
Nu in de aandacht, maar niet nieuw. Mogelijkheden om daar echt invulling aan te geven nemen toe (m.n. ICT neemt een grote vlucht). Hoe daarvan zinvol gebruik te maken is nog een open vraag: een unieke kans.

3 Doelstellingen Goed doordacht de ideale leersituatie benaderen.
Deze leersituatie in het klein realiseren (pilots: een aantal lessen binnen een vak). Kennis opdoen via ontwerpgericht onderzoek. Impuls geven aan verdere professionalisering van de docent door leren en doen te koppelen

4 De docent aan het roer en in de wind
Starten met een kleine groep enthousiaste docenten De docent richt het leerproces in De docent voert het uit De docent volgt het proces van de leerling

5 Maar niet alleen..

6 .. en met z’n allen! De Leergemeenschap Gepersonaliseerd Leren.
We werken samen in een leergemeenschap om van en met elkaar te leren. Forum waar docenten elkaar kunnen vinden (link: Landelijke en regionale bijeenkomsten. Er zijn enkele voorwaarden voor deelname aan deze leergemeenschap: Gebruik platform PulseOn. Er is sprake van ten minste één experiment in één vak en één les. We gebruiken ontwerpgericht onderzoek We werken in werkgroepen

7 Ontdekken wat werkt door ontwerpgericht onderzoek
Geen blauwdruk: gaandeweg ontdekken we wat wel en wat niet werkt. Docent: onderzoekt wat wel en niet werkt in de klas en voor de leerlingen. Onderzoeker: onderzoekt of deze aanpak, dit proces, wel of niet werkt. Onderzoeker: maakt impliciete kennis expliciet. We willen aannemelijk maken dat de aanpak werkt en een vervolg verantwoord is.

8 Voordelen van deze aanpak
Ervaringen delen Kennis delen die opgedaan is in de praktijk (waarom doe je het zo?) Maakt minder naïef: (onvoorziene) valkuilen, beperkingen en voorwaarden kom je onderweg tegen. Echt aan het roer, eigen denkkracht en ideeën staan centraal

9 Nadelen van deze aanpak
Geen blauwdruk  maakt onzeker. Innoveren en ontdekken  tegenslag en soms teleurstelling. Dwingt tot klein beginnen. Veel aandacht houden voor aansluiting met de anderen.

10 Concrete stappen Creëren werkgroep. Deelname aan de leergemeenschap.
Binnen een werkgroep zijn enkele (6 tot 10) docenten (liefst in duo’s) actief. Zij werken collectief en in duo’s aan het realiseren van een concrete ervaring in gepersonaliseerd leren met Pulseon. 8 bijeenkomsten van 1 dd met tussentijds contact via skype.

11 Concrete stappen Doelen bepalen voor leren op maat
Waarom willen we dit? Wat willen we bereiken? Wat willen we dit jaar/deze periode realiseren? Leerdoelen bepalen/concretiseren Afgeleid van eindtermen Leerstof daarop kiezen/bepalen Onderlinge afhankelijkheden en volgorde bepalen Differentiatie principes bepalen Waarop differentiëren? Hoe doen we dat dan? Stof daarop ontwikkelen

12 Concrete stappen Begin niveau vaststellen van leerlingen
Testen Leerlingen indelen Aanpak bepalen Hoe ziet dan mijn onderwijs er uit? Hoe is dat anders dan nu (ideaal?) Fysieke opstelling klas Mijn rol als docent Welke didactische werkvormen kies ik

13 Randvoorwaarden Tijd: docent wordt in staat gesteld genoeg uren aan het proces te besteden. Technische randvoorwaarden (digitale infrastructuur, hardware etc.) Schoolleiding actief betrokken. Docent wordt in de gelegenheid gesteld kennis en ervaring te delen.

14 Kostenplaatje 4000 euro Deelname aan werkgroepen.
8 bijeenkomsten van 1 dd met tussentijds contact via skype Deelname aan leergemeenschap. Deelname aan landelijke/regionale bijeenkomsten en gebruik van het Forum.

15

16 Fit dit bij jullie verwachtingen? (plaatje)


Download ppt "Gepersonaliseerd leren"

Verwante presentaties


Ads door Google