De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Mediakunde Situering Mediakunde “Van leerkrachten wordt verwacht dat zij vlot kunnen omspringen met allerlei apparatuur en dat zij die passend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Mediakunde Situering Mediakunde “Van leerkrachten wordt verwacht dat zij vlot kunnen omspringen met allerlei apparatuur en dat zij die passend."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inleiding Mediakunde

3 Situering Mediakunde “Van leerkrachten wordt verwacht dat zij vlot kunnen omspringen met allerlei apparatuur en dat zij die passend kunnen integreren in hun didactisch handelen. Bovendien moeten zij bijdragen tot de opvoeding van de leerlingen tot bewuste en kritische media- consumenten.”

4 Mediakunde, wat bedoelt men daarmee? - niet de studie van de massa-media - wel de studie van onderwijs- of leermedia =de studie van alle (min of meer technische) hulpmiddelen die de onderwijs- of leerprocessen kunnen bevorderen.

5 Mediakunde is multidisciplinair en bevat o.a. elementen uit: -de leerpsychologie -de techniek -de algemene didactiek -de vakdidactiek… en vooral… -veel gezond boerenverstand!

6 Situering in de didactiek volgens het didactisch model van Van Gelder Maatschappij (met eigen mens- en maatschappijvisie) Onderwijs- leersituatie Leerstof Didactische werkvorm Leeractiviteit Onderwijs- en leermedia Evaluatie: product en proces DoelstellingenBeginsituatie Feed-back

7 Waarom media inschakelen? Met welke concrete bedoelingen zou je media inschakelen vanuit het standpunt van de leerling? -overgaan naar het essentiële, conceptuele -concreter, realistischer, aanschouwelijker -schematiseren, overzichtelijk maken -tijdwinst, efficiëntie -differentiatie naar tempo en niveau -sfeer, inlevingsmogelijkheden, variatie -verhogen van de toegankelijkheid -verhogen van de zelfwerkzaamheid

8 Waarom media inschakelen? Met welke concrete bedoelingen zou je media inschakelen vanuit het standpunt van de leerkracht? -zaken uitvoeren die de leerkracht niet zo goed of niet zo snel kan -zaken demonstreren die zonder media niet mogelijk zouden zijn -zaken laten meemaken die anders niet (of niet veilig) te beleven zijn -zaken demonstreren zonder onnodige verspilling van: leed, fysieke verplaatsing, energie -leerkracht vervangend

9 Voorwaarden tot verantwoorde mediakeuze: -blijf kritisch t.o.v. media-gebruik -blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in medialand -kies je media in functie van het gestelde leerdoel, de didactische werkvorm, leerinhoud en leeractiviteit -controleer of de apparatuur en de inhoud beschikbaar en bruikbaar zullen zijn op het ogenblik en de voorziene plaats van de les = iteratief proces -evalueer de gebruikte media en informeer hierover uw collega's

10 Welke factoren bepalen de bruikbaarheid en de beschikbaarheid van apparatuur en inhoud? -je moet het apparaat kunnen bedienen op het ogenblik van de les -het apparaat moet beschikbaar zijn op 't ogenblik van de les in het juiste lokaal -de juiste inhoud moet op het moment van de les beschikbaar zijn -de inhoud, stijl en tempo moet aangepast zijn aan het doelpubliek -visioneer de inhoud volledig vooraleer je deze voor de klas gebruikt

11 Het mediacentrum als coördinerend dienstencentrum is een dienstencentrum voor mediagebruik dat documentatie en de nodige apparatuur ter beschikking stelt en onderwijskundig mediagebruik organiseert en coördineert

12 Hoe complexer de techniek… …hoe groter de kans op falen van de techniek Voorzie steeds een plan B

13


Download ppt "Inleiding Mediakunde Situering Mediakunde “Van leerkrachten wordt verwacht dat zij vlot kunnen omspringen met allerlei apparatuur en dat zij die passend."

Verwante presentaties


Ads door Google