De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactische werkvormen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactische werkvormen"— Transcript van de presentatie:

1 Didactische werkvormen
Omschrijving Keuze Overzicht

2 Omschrijving Didactische werkvormen zijn relatief stabiele patronen van onderwijs- en leeractiviteiten, die in hun onderling verband afgestemd zijn op de te bereiken onderwijsdoelstellingen

3 Factoren die keuze bepalen
Leerdoelen en –inhoud Leerlingkenmerken Leerkrachtkenmerken Randvoorwaarden Krachtige leeromgeving Didactische principes

4 Factoren die keuze bepalen
Leerdoelen en -inhoud Welke werkvorm is geschikt voor het bereiken van mijn doelen? Welke werkvormen zijn aangewezen? Doel: Leerlingen leren samenwerken Doel: Zelfstandigheid bij leerlingen bevorderen Doel: Snel een globaal overzicht van de leerstof schetsen

5 Factoren die keuze bepalen
Leerlingkenmerken: Welke werkvormen zijn geschikt voor mijn leerlingen? Leerkrachtkenmerken: Welke werkvormen zijn geschikt voor mij als leerkracht? Randvoorwaarden: Kan ik gezien de randvoorwaarden deze werkvorm hanteren?

6 Factoren die keuze bepalen
Krachtige leeromgeving Authentieke leertaken, op de realiteit gericht Leren verdeeld over leerling, leerkracht, medeleerlingen en hulpmiddelen

7 Factoren die keuze bepalen
Didactische principes Iedere werkvorm zoveel mogelijk gekenmerkt door de didactische principes Belangstelling (afwisseling) Activiteit Aanschouwelijkheid Geleidelijk Integratie Herhalen Differentiatie Beperking

8 Placemat-methode

9 Gebruikte werkvormen Placematmethode (brainstorm) Kennismakingsspelen
Carrouseldiscussie

10 Overzicht Aanbiedende werkvormen Gespreksvormen Doceren Brainstorming
Demonstratie Zoemsessie Vertellen/voorlezen Kringgesprek Leergesprek Onderwijsleergesprek Klasgesprek Probleemgerichte discussie Rondvraag Schrijfronde Muurdiscussie Stellingenspel Groepsdiscussie via flappen

11 Overzicht Samenwerkingsvormen Dramatische werkvormen Opdrachtvormen
Gevalsmethode (casestudy) Creatief spel Groepswerk Rollenspel Tweetallen/partnerwerk Simulatiespel Projectmethode Probleemgestuurd leren Opdrachtvormen Oefeningen Opgaven Problemen Huiswerk Geprogrammeerde instructie

12 Overzicht Spelvormen Zelfontdekkingsvormen
Ervaringsgericht leren: Kader van Kolb Practicum Zelfstudiepakket Kennismakingsspelen Contract- en hoekenwerk Kaartspelen Ganzenbord Studiewijzer Kruiswoordraadsel Excursie Quiz ...


Download ppt "Didactische werkvormen"

Verwante presentaties


Ads door Google