De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestrijd een vooroordeel. ORIËNTEREN: Les 1 ► klasgesprek ► video over een campagne tegen racisme (storyboard) Vooroordelen? Waarom bestrijden? Hoe bestrijden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestrijd een vooroordeel. ORIËNTEREN: Les 1 ► klasgesprek ► video over een campagne tegen racisme (storyboard) Vooroordelen? Waarom bestrijden? Hoe bestrijden?"— Transcript van de presentatie:

1 Bestrijd een vooroordeel

2 ORIËNTEREN: Les 1 ► klasgesprek ► video over een campagne tegen racisme (storyboard) Vooroordelen? Waarom bestrijden? Hoe bestrijden? Slachtoffers?Wat?

3 Oriënteren: Les 2 (ict) ► Vorm groepen van drie leerlingen. ► Kies een vooroordeel. Leg dat (met verantwoording) voor aan de leraar. ► Zoek informatie over dit vooroordeel (omschrijving, oorzaken, gevolgen voor slachtoffers…) (http://users.pandora.be/johan.hulsb osch/skillslab/links.htm) http://users.pandora.be/johan.hulsb osch/skillslab/links.htmhttp://users.pandora.be/johan.hulsb osch/skillslab/links.htm ► Breng hierover mondeling verslag uit in de klas (peerevaluatie). Bepaal eerst met de hele klas welke de vijf belangrijkste voorwaarden zijn waaraan een goede presentatie moet voldoen. ► Geef ook een kort schriftelijk verslag aan de leraar en vermeld je bronnen (evaluatie door leerkracht, eventueel bijsturing). evaluatie ► Bepaal jullie strategie. Kies een medium. Stel een taakverdeling op met een timing.

4 VOORBEREIDEN (+ UITVOEREN) Les 3 (ict) ► Presenteer jullie groepswerk over het vooroordeel dat jullie willen bestrijden en lever jullie schriftelijke verslag in. Geef een kopie van jullie taakverdeling en timing af. ► Zoek informatie over reclame (http://users.pandora.be/johan.hulsbosch/skillslab/links.htm).http://users.pandora.be/johan.hulsbosch/skillslab/links.htm  Bereid een mondelinge presentatie voor van de vijf reclametechnieken die je leraar je opgeeft…mondelinge presentatie  en van een rampenplan met vijf tips om een reclame te doen mislukken.  Kies een doelgroep (leeftijd, geslacht, sociale klasse, interesses…)  Bestudeer de kracht van een efficiënte slogan.

5 UITVOEREN (+ VOORBEREIDEN): Les 4-6 (ict) ► Presenteer jullie reclametechnieken en jullie rampenplan (tussenevaluatie – coöperatief leren). Neem notitie van de andere reclametechnieken. Deze technieken maken deel uit van de leerstof voor het volgende examen. tussenevaluatie ► Je presentatie wordt nu door andere leerlingen beoordeeld op basis van jullie criteria, waar de klas er nog twee aan toevoegt. ► Werk jullie reclamecampagne uit volgens je taakverdeling en de instructies op de website.

6 UITVOEREN + REFLECTEREN: Les 7 ► Presenteer jullie reclamecampagne. ► Evaluaties:  Groepswerk: zelfevaluatie en co- assessment zelfevaluatieco- assessment  Product en presentatie: peer- en leerkrachtevaluatiepeer leerkrachtevaluatie

7 schriftelijk verslag (les 3) groep: 1 vorm (lengte, getypt, volledige zinnen, alinea’s) 123 2 inhoud (overtuigende argumenten, juiste informatie, besluit) 123 3 zinsbouw (helder, verbindingswoorden, correcte spelling) 1234 TOTAAL 10 suggesties:

8 peerevaluatie presentatie van reclametechnieken en het rampenplan (les 4) groep: beoordeeld door: criteria:gvmonv 1.1.510.50 2.1.510.50 3.1.510.50 4.1.510.50 5.1.510.50 6.1.510.50 7.1.510.50 TOTAAL 10 suggesties:

9 zelfevaluatie van het groepswerk (les 7) naam: Heeft elk lid van de groep gedaan wat gepland was in les 2? Eventueel waarom niet? Hoe werd dit opgelost? Ben je erin geslaagd om de timing te respecteren? Eventueel waarom niet? Hoe hebben jullie dit opgelost? Welke stappen hebben (welke) moeilijkheden opgeleverd? Hoe hebben jullie dit opgelost? Vind je jullie plan nog altijd een goed plan? Waar zou je het aanpassen? Hoe? Geef jezelf een cijfer op 10 punten.

10 co-assessment van het groepswerk (les 7) Beoordeel het aandeel van de anderen in het groepswerk. naam: beoordeeld door: bijdragezeer grootgrootgemiddeldkleingeenhinder 1 inzet +2+10-2-3 2 ideeën +2+10-2-3 3 organisatie en leiding +2+10-2-3 4 bereidheid tot samenwerken +2+10-2-3 5 inzicht +2+10-2-3

11 Peerevaluatie (les 7) presentatie van campagne tegen een vooroordeel groep: beoordeeld door: criteria: taal / vorm / inhoudzgggmonv 1. 21.510.50 2. 21.510.50 3. 21.510.50 4. 21.510.50 5. 21.510.50 TOTAAL 10 suggesties:

12 Leerkrachtenevaluatie (les 7) presentatie van campagne tegen een vooroordeel criteria:zgggmonv 1.21.510.50 2.21.510.50 3.21.510.50 4.21.510.50 5.21.510.50 6.21.510.50 7.21.510.50 8.21.510.50 9.21.510.50 10.21.510.50 11.21.510.50 12.21.510.50 13.21.510.50 14.21.510.50 15.21.510.50 TOTAAL30 suggesties:


Download ppt "Bestrijd een vooroordeel. ORIËNTEREN: Les 1 ► klasgesprek ► video over een campagne tegen racisme (storyboard) Vooroordelen? Waarom bestrijden? Hoe bestrijden?"

Verwante presentaties


Ads door Google