De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling en creativiteit in de beeldende vakken Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling en creativiteit in de beeldende vakken Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling en creativiteit in de beeldende vakken Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012

2 Uw meest recente opdracht Wat was de laatste opdracht die u aan uw leerlingen heeft gegeven?  Waarover ging de opdracht?  Wat moesten leerlingen doen?

3 Uw meest recente opdracht Wat: •Voorstelling, thema, symbolen en conventies Hoe: •Materialen, technieken, instrumenten •Aspecten van vormgeving

4 Uw meest recente opdracht •Heeft u het werk beoordeeld? •Hanteerde u criteria voor de beoordeling? •Kenden de leerlingen deze criteria? •Vond u deze opdracht stimulerend voor de creativiteit? •Zo ja: waarom?

5 Creativiteit Creativiteit ontstaat binnen de context van •een domein (discipline of cultureel symboolsysteem) •een veld van deskundigen die functioneren als poortwachter •en de persoon die binnen het domein een door het veld erkende vernieuwing tot stand brengt. Csikszentmihalyi, 1996

6 Creativiteit in het kunstonderwijs •Domeinspecifiek –Beeldende kunsten –Muziek –Dans –Drama –Film –….

7 Creativiteit in het kunstonderwijs •Het veld van deskundigen –Kunstenaars –Kunstdocenten –Kunsttheoretici –Kunstcritici •Persoon die iets ‘nieuws’ maakt

8 Creativiteit in het kunstonderwijs •Het veld van deskundigen –Kunstenaars –Kunstdocenten –Kunsttheoretici –Kunstcritici •Persoon die iets ‘nieuws’ maakt: leerling

9 Creativiteit •De leerling is geen kunstenaar •De leerling kan zich symboolsystemen eigen maken •Symboolsysteem als middel om vorm te geven aan inhoud –Voorstelling, thema, symbolen en conventies –Materialen, technieken en instrumenten –Aspecten van vormgeving

10 Creativiteit en onderwijs •Kunsteducatie als schoolvak legt de basis voor een disciplinaire scholing •Legt een relatie met de rol van de kunsten in de maatschappij •Leert leerlingen hun eigen keuzes te maken die aansluiten bij wat hen beweegt

11 Waarom beoordelen? Als de maatschappij het belangrijk vindt dat er in het funderend onderwijs tijd wordt besteed aan de kunsteducatie, dan moet je helder zijn over je doelen en willen weten in hoeverre je die doelen hebt bereikt.

12 Waarom ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling? Wie in de kunsten iets wil leren zal artistieke vaardigheden moeten ontwikkelen om vorm te kunnen geven aan ideeën, gevoelens en ervaringen. Omdat deze in de meeste gevallen persoonlijk en uniek zijn, zal de lerende zelf zijn of haar belangrijkste criticus moeten worden.

13

14 Leren jezelf te verbeteren •In hoeverre ben ik geslaagd in wat ik gedaan heb? •Wat zou ik beter kunnen of willen doen? •Wat wordt mijn volgende stap of werk?

15

16 Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling Ontwikkelingsgericht: •opdrachten worden uitgekozen om de vaardigheden van de leerling te vergroten •de leerling neemt de leiding in de beslissing wat zij of hij hierna gaat doen •deze beslissing wordt (deels) bepaald door de ambitie om bepaalde vaardigheden te verbeteren

17

18 Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling Zelfbeoordeling: •de leerling neemt het voortouw in de beoordeling van haar of zijn eigen werk •aan de hand van criteria die zij of hij zelf heeft gekozen •die zijn gespecificeerd voordat de leerling aan de slag is gegaan •en vindt plaats in aanwezigheid van docent (en klasgenoten)

19 Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling Rol van de docent: •begeleiden van de leerling in zijn of haar keuzes •zorgen voor een voorbereide omgeving •leerlingen op verzoek instrueren of helpen •suggesties doen tijdens het werkproces van de leerling •voorkomen dat de leerling volledig vastloopt •het werkproces en het resultaat beoordelen

20 Ontwikkelingsgericht leren Belangrijkste kenmerken praktijkwerk: •vormgeven aan betekenis -onderwerp / voorstelling -materialen en technieken -aspecten van de vormgeving •in sociale context (maatschappij, geschiedenis) •in artistieke context (kunsttheorie, kunstgeschiedenis) •leidt tot werk met inhoud

21 Beoordeling Beoordeling van het resultaat: •gebaseerd op de aandachtspunten en keuzes van de kandidaat •effectief gebruik: aansluiten van het resultaat bij de uitgangspunten of doelstellingen •wat kan of moet ik verbeteren? –praktijk –onderzoek van context •volgende stap: wat ga ik nu doen?

22 Beoordeling Aanvullende aspecten: •beoordeling door de docent •beoordeling door klasgenoten •praten over proces en context •contextgericht onderzoek door groep •verbeteren van technische vaardigheden •bijsturing door docent

23 Voorbeeld van een goede praktijk Eindexamens beeldende vakken vmbo: •circa 15-16 jaar •centraal praktisch examen •in vier beeldende vakken: –audiovisuele vormgeving –textiele werkvormen –handenarbeid –tekenen

24

25

26

27 Opzet van het VMBO examen Examenmateriaal: •een magazine met instructies, voorbeelden en suggesties •een opgavenboekje met richtlijnen ten aanzien van het werkproces en een tijdlijn •een beoordelingsschema voor de examinator (de eigen docent van de leerling en een collega/tweede corrector) •authenticiteitsverklaring, proces-verbaal, docentinstructies

28 Opdracht Kenmerken: •onderwerpen: relatie met actualiteit, realistisch, herkenbaar  werkwoorden, omgevingen, sferen, voorbeelden van kunstenaars •interpretatie leerling: idee, sfeer, effect •onderzoeksgericht  proces : 50%  werkstuk: 50%

29 De opzet van het VMBO examen Gestructureerd proces: A. oriënteren 1 les B. beeldend onderzoeken2 lessen C. vaststellen ontwerp10 minuten D. uitvoeren werkstuk10 lessen E. analyseren en evalueren1 les F. presenteren15 minuten

30 De opzet van het VMBO examen Gestructureerd proces: A. oriënteren 0 - 4 punten B. beeldend onderzoeken0 – 9 punten C. vaststellen ontwerp0 – 2 punten D. uitvoeren werkstuk0 – 25 punten E. analyseren en evalueren0 – 7 punten F. presenteren0 – 3 punten


Download ppt "Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling en creativiteit in de beeldende vakken Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google