De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012
Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling en creativiteit in de beeldende vakken Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012

2 Uw meest recente opdracht
Wat was de laatste opdracht die u aan uw leerlingen heeft gegeven? Waarover ging de opdracht? Wat moesten leerlingen doen?

3 Uw meest recente opdracht
Wat: Voorstelling, thema, symbolen en conventies Hoe: Materialen, technieken, instrumenten Aspecten van vormgeving

4 Uw meest recente opdracht
Heeft u het werk beoordeeld? Hanteerde u criteria voor de beoordeling? Kenden de leerlingen deze criteria? Vond u deze opdracht stimulerend voor de creativiteit? Zo ja: waarom?

5 Creativiteit Creativiteit ontstaat binnen de context van
een domein (discipline of cultureel symboolsysteem) een veld van deskundigen die functioneren als poortwachter en de persoon die binnen het domein een door het veld erkende vernieuwing tot stand brengt. Csikszentmihalyi, 1996

6 Creativiteit in het kunstonderwijs
Domeinspecifiek Beeldende kunsten Muziek Dans Drama Film ….

7 Creativiteit in het kunstonderwijs
Het veld van deskundigen Kunstenaars Kunstdocenten Kunsttheoretici Kunstcritici Persoon die iets ‘nieuws’ maakt

8 Creativiteit in het kunstonderwijs
Het veld van deskundigen Kunstenaars Kunstdocenten Kunsttheoretici Kunstcritici Persoon die iets ‘nieuws’ maakt: leerling

9 Creativiteit De leerling is geen kunstenaar
De leerling kan zich symboolsystemen eigen maken Symboolsysteem als middel om vorm te geven aan inhoud Voorstelling, thema, symbolen en conventies Materialen, technieken en instrumenten Aspecten van vormgeving

10 Creativiteit en onderwijs
Kunsteducatie als schoolvak legt de basis voor een disciplinaire scholing Legt een relatie met de rol van de kunsten in de maatschappij Leert leerlingen hun eigen keuzes te maken die aansluiten bij wat hen beweegt

11 Waarom beoordelen? Als de maatschappij het belangrijk vindt dat er in het funderend onderwijs tijd wordt besteed aan de kunsteducatie, dan moet je helder zijn over je doelen en willen weten in hoeverre je die doelen hebt bereikt.

12 Waarom ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling?
Wie in de kunsten iets wil leren zal artistieke vaardigheden moeten ontwikkelen om vorm te kunnen geven aan ideeën, gevoelens en ervaringen. Omdat deze in de meeste gevallen persoonlijk en uniek zijn, zal de lerende zelf zijn of haar belangrijkste criticus moeten worden.

13

14 Leren jezelf te verbeteren
In hoeverre ben ik geslaagd in wat ik gedaan heb? Wat zou ik beter kunnen of willen doen? Wat wordt mijn volgende stap of werk?

15

16 Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling
opdrachten worden uitgekozen om de vaardigheden van de leerling te vergroten de leerling neemt de leiding in de beslissing wat zij of hij hierna gaat doen deze beslissing wordt (deels) bepaald door de ambitie om bepaalde vaardigheden te verbeteren

17

18 Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling
de leerling neemt het voortouw in de beoordeling van haar of zijn eigen werk aan de hand van criteria die zij of hij zelf heeft gekozen die zijn gespecificeerd voordat de leerling aan de slag is gegaan en vindt plaats in aanwezigheid van docent (en klasgenoten)

19 Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling
Rol van de docent: begeleiden van de leerling in zijn of haar keuzes zorgen voor een voorbereide omgeving leerlingen op verzoek instrueren of helpen suggesties doen tijdens het werkproces van de leerling voorkomen dat de leerling volledig vastloopt het werkproces en het resultaat beoordelen

20 Ontwikkelingsgericht leren
Belangrijkste kenmerken praktijkwerk: vormgeven aan betekenis onderwerp / voorstelling materialen en technieken aspecten van de vormgeving in sociale context (maatschappij, geschiedenis) in artistieke context (kunsttheorie, kunstgeschiedenis) leidt tot werk met inhoud

21 Beoordeling Beoordeling van het resultaat:
gebaseerd op de aandachtspunten en keuzes van de kandidaat effectief gebruik: aansluiten van het resultaat bij de uitgangspunten of doelstellingen wat kan of moet ik verbeteren? praktijk onderzoek van context volgende stap: wat ga ik nu doen?

22 Beoordeling Aanvullende aspecten: beoordeling door de docent
beoordeling door klasgenoten praten over proces en context contextgericht onderzoek door groep verbeteren van technische vaardigheden bijsturing door docent

23 Voorbeeld van een goede praktijk
Eindexamens beeldende vakken vmbo: circa jaar centraal praktisch examen in vier beeldende vakken: audiovisuele vormgeving textiele werkvormen handenarbeid tekenen

24

25

26

27 Opzet van het VMBO examen
Examenmateriaal: een magazine met instructies, voorbeelden en suggesties een opgavenboekje met richtlijnen ten aanzien van het werkproces en een tijdlijn een beoordelingsschema voor de examinator (de eigen docent van de leerling en een collega/tweede corrector) authenticiteitsverklaring, proces-verbaal, docentinstructies

28 Opdracht Kenmerken: onderwerpen: relatie met actualiteit, realistisch, herkenbaar werkwoorden, omgevingen, sferen, voorbeelden van kunstenaars interpretatie leerling: idee, sfeer, effect onderzoeksgericht proces : 50% werkstuk: 50%

29 De opzet van het VMBO examen
Gestructureerd proces: oriënteren les beeldend onderzoeken 2 lessen vaststellen ontwerp 10 minuten uitvoeren werkstuk 10 lessen analyseren en evalueren 1 les presenteren minuten

30 De opzet van het VMBO examen
Gestructureerd proces: oriënteren punten beeldend onderzoeken 0 – 9 punten vaststellen ontwerp 0 – 2 punten uitvoeren werkstuk 0 – 25 punten analyseren en evalueren 0 – 7 punten presenteren 0 – 3 punten


Download ppt "Diederik Schönau Cultuurdag voor onderwijs 8 november 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google