De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met ruime voorsprong Hoe een academische school de wet van de remmende voorsprong doorbreekt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met ruime voorsprong Hoe een academische school de wet van de remmende voorsprong doorbreekt."— Transcript van de presentatie:

1 Met ruime voorsprong Hoe een academische school de wet van de remmende voorsprong doorbreekt.

2 Een academische opleidingschool

3 Grijze woestenij van het grote geld Donkere wereld van een ondergronds bestaan Kleurrijke rust te OSB Kleurrijke rust te OSB

4 Kleurrijke rust te OSB Kleurrijke rust te OSB

5 Volhardende visie Investeren in leren Scheppen van veiligheid

6 Wet van de remmende voorsprong Hoge eisen aan nieuwe docenten Hoge werkdruk bij beginnende docenten

7 Nieuw beleid: investeren in het ontwerpen van onderwijs, met oog op differentiatie Aandacht voor de zwakkere leerling Uitdagen van de sterkere leerling

8 Van prettige kring naar optimale werkfase

9 Zulk beleid past een academische opleidingsschool: altijd de blik vooruit Huh? Werk ik op een academische opleidingsschool? Poll: wie heeft er geen idee van dat ie hier op een Academische Opleidingschool werkt?

10 Waarom zou je op een academische opleidingsschool willen werken? Omdat het de beste plek is om te leren O, ja? Voor wie dan? Voor de leerlingen op OSB Voor de leraren op OSB Voor de schoolleiding OSB Voor de lerarenopleidingen in Amsterdam Leren

11 Heeft investeren in onderwijs zin?

12 Waar doen we het voor?

13 Doet een leraar ertoe? Prestaties leerlingen Intelligentie Sociaal-economisch milieu Docent 20% Leerkracht

14 20%? Is dat de moeite waard?

15 Leerkrachtvaardigheid Leerlingprestatie

16

17 + 0,6

18 Wat weten we over wat leerkrachten doen dat bijdraagt aan leerlingprestaties?

19 Percentage leerkrachten die dit pedagogisch-didactische handelen vertonen

20

21 Leerkrachthandelen dat ertoe doet, geordend Van der Grift, Groningen

22 vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën moedigt kritisch denken van leerlingen aan stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen laat leerlingen hardop denken hanteert werkvormen die leerlingen activeren stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen gebruikt de leertijd efficiënt geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen geeft feedback aan de leerlingen betrekt alle leerlingen bij de les bevordert dat leerlingen hun best doen zorgt voor een doelmatig klassemanagement geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren zorgt voor wederzijds respect ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen zorgt voor een ordelijk verloop van de les zorgt voor een ontspannen sfeer toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen 24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

23 vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën moedigt kritisch denken van leerlingen aan stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen laat leerlingen hardop denken hanteert werkvormen die leerlingen activeren stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen gebruikt de leertijd efficiënt (nr 14 in de reeks) geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen geeft feedback aan de leerlingen betrekt alle leerlingen bij de les bevordert dat leerlingen hun best doen zorgt voor een doelmatig klassemanagement geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren zorgt voor wederzijds respect ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen zorgt voor een ordelijk verloop van de les zorgt voor een ontspannen sfeer toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen 24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

24 vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën moedigt kritisch denken van leerlingen aan stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen laat leerlingen hardop denken hanteert werkvormen die leerlingen activeren stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen gebruikt de leertijd efficiënt geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen geeft feedback aan de leerlingen betrekt alle leerlingen bij de les bevordert dat leerlingen hun best doen zorgt voor een doelmatig klassemanagement geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren zorgt voor wederzijds respect ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen zorgt voor een ordelijk verloop van de les zorgt voor een ontspannen sfeer toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen 24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

25 vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën moedigt kritisch denken van leerlingen aan stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen laat leerlingen hardop denken hanteert werkvormen die leerlingen activeren stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen gebruikt de leertijd efficiënt 24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

26 vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën moedigt kritisch denken van leerlingen aan stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen laat leerlingen hardop denken hanteert werkvormen die leerlingen activeren stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen gebruikt de leertijd efficiënt 24 leerkrachtactiviteiten geordend: moeilijkheid

27 Bevindingen Prestaties van leerlingen hangen samen met het niveau waarop de leraar opereert Hoe hoger op de leerkrachthandelingsschaal, hoe beter de leerlingen presteren

28 Mooi, maar is het niet zo dat leerkrachten deze handelingen allengs verwerven?

29 Nee, dat is niet zo …

30 Ontwikkeling van kwaliteit van pedagogisch- didactisch handelen zorgt voor wederzijds respect ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen zorgt voor een ordelijk verloop van de les zorgt voor een ontspannen sfeer toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen

31 Groei in eerste vijf jaar (gemiddeld) hanteert werkvormen die leerlingen activeren stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen gebruikt de leertijd efficiënt geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen geeft feedback aan de leerlingen betrekt alle leerlingen bij de les bevordert dat leerlingen hun best doen zorgt voor een doelmatig klassemanagement geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten

32 Groei tussen 5-10 jaar laat leerlingen hardop denken

33 En verder?

34 Waar komt de gemiddelde leerkracht niet aan toe vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën moedigt kritisch denken van leerlingen aan stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen

35 Waar komt de gemiddelde leerkracht niet aan toe vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën moedigt kritisch denken van leerlingen aan stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen

36 Uitvlucht? Duitsland, 402 leraren basisonderwijs

37 Goed in orde

38 Minder goed in orde (inspectieonderzoek NL)

39 So what?

40 De OSB wil alle leerlingen een optimale kans bieden Dan: specifiek aandacht voor zwakkere en betere leerling vereist in de werkfase

41

42 Een school die zijn leerlingen liefheeft Doet aan expertisebevordering van leerkrachten  maximaal een hoge time on task waarneming  gebruikt de leertijd efficiënt  geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen en opdrachten  gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen  geeft feedback aan de leerlingen  betrekt alle leerlingen bij de les

43 Een school die zijn leerlingen liefheeft Doet aan expertisebevordering van leerkrachten  Minimaal een hoge time on task waarneming, en daarbij  Aandacht voor denkvaardigheden  vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën  moedigt kritisch denken van leerlingen aan  leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen vereenvoudigen  Aandacht voor variatie en differentiatie  stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen  stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen  biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd  Zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen

44 Leerlingprestaties verbeteren …

45 Is dat moeilijk? Moet ik dan voor iedereen aparte lessen gaan maken?

46 Je kunt het zo moeilijk maken als je wilt Eerst maar wat eenvoudigs

47 Voorbeelden voor Nederlands Uit onderzoek

48 Voorbeeld 1 Laat aan leerlingen de keuze wat voor tekst zij schrijven Martine Braaksma

49 Argumentatieve tekst, havo-vwo 4 Korte lessenserie waarin leerlingen informatie verzamelen en ordenen over een bepaald onderwerp en dan  Leerlingen schrijven een gewone tekst, of  Leerlingen schrijven een hypertext Welke groep leert het meest van die oefening voor het schrijven van een tekst?

50

51 Voorbeeld 2 Er zijn leerlingen die meer leren als je ze niet helpt Tanja Janssen

52 Makkelijker kunnen we het niet maken!

53 Lezen, begrijpen en waarderen van literaire teksten (korte verhalen) Leerlingen bedenken zelf vragen bij het verhaal en bespreken die met elkaar Idem, leerlingen krijgen hulp (voorbeelden, werkbladen) Andere leerlingen maken gewoon vragen bij de tekst. Welke groep leert het meest? Gaat het meest vooruit op literair lezen?

54 De leerlingen die zelf vragen bij teksten bedachten bij de teksten en die vragen onderling bespraken…

55 En hoe zit het met die twee groepen die zelf vragen bedachten, met en zonder hulp?

56

57 Sterkere leerlingen help je door hen niet te helpen met allerlei voorbeelden, werkbladen etc. Dat vind ik nou grappige didactiek!

58 Voorbeeld 3 Teksten schrijven bij Nederlands en andere vakken Verschillende typen schrijvers; verschillende lesopbouw Marleen Kieft, 2006

59 Wil je leerlingen leren schrijven (DOEL)? Of wil je schrijven gebruiken als leeractiviteit bij andere vakken (MIDDEL)?

60 Eerst: Nederlands Doel: je wilt leerlingen leren teksten te schrijven

61 Houd dan rekening met de lesopbouw Planners versus Beeldhouwers Onderzoek: Twee lessenseries argumentatieve teksten schrijven Serie van vijf lessen; op drie momenten een verschil in beide lessenseries Planners: Een lessenserie voor leerlingen die graag plannen aan het begin (anders weten ze niet waarover ze moeten schrijven Beeldhouwers: Een lessenserie voor leerlingen die eerst moeten schrijven om te zien wat ze over het onderwerp willen zeggen (ontdekkend schrijven)

62

63

64 Dus Uitgesproken stijl van schrijven? Dan leer je het beste schrijven via PLANNING-vooraf Geen uitgesproken stijl van schrijven? Dan leer je het beste schrijven via ONTDEKKEND schrijven

65 Dan: Schrijven als leermiddel: de stof beter begrijpen etc. Bijvoorbeeld: schrijven om een gelezen boek of verhaal beter te begrijpen, werkstuk bij geschiedenis

66

67

68 Dus: schrijven als middel om leerstof beter te begrijpen? Kies dan: SchrijverstypeCursus PlanCursus Ontdek PlannerX Non-plannerX BeeldhouwerX Non-beeldhouwerX

69 Voorbeeld 4: Aanbieden van nieuwe leerstof

70 Oefenen baart kunst? Martine Braaksma, onderzoek op OSB, klas 2

71 Leertaak Schrijf een korte argumentatieve tekst, op basis van een argumentatieschema  standpunt, argumenten, subargumenten Vijf korte oefeningen

72

73

74 …en waarom?

75 Differentiatie: Kies leeractiviteiten bij nieuwe leerstof Zwakke leerlingOBS-zwak Sterkere leerlingOEF / OBS-sterk

76 Afronding He, he…

77 Onderwijsontwerpen met aandacht voor de zwakke en de goede leerling in een en dezelfde klas is niet perse ingewikkeld De werkfase wordt effectiever als er sprake is van didactische differentiatie Onderzoek biedt steun bij instructiebeslissingen Academische opleidingschool Dat doen we samen

78 Tweede serie oefeningen Drie iets langere teksten, maar nog steeds kort

79

80

81

82 Differentiatie: Kies leeractiviteiten bij nieuwe leerstof Eerste lesTweede les Zwakke leerlingOBS-zwakOEF/OBS-zwak Sterkere leerlingOEF/OBS-sterkOBS-sterk/OEF


Download ppt "Met ruime voorsprong Hoe een academische school de wet van de remmende voorsprong doorbreekt."

Verwante presentaties


Ads door Google