De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

|19-03-20141 Meer halen uit je lesobservaties: een analysetechniek & observatiemethode Velon congres 2014, Zwolle Rikkert van der Lans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "|19-03-20141 Meer halen uit je lesobservaties: een analysetechniek & observatiemethode Velon congres 2014, Zwolle Rikkert van der Lans."— Transcript van de presentatie:

1 |19-03-20141 Meer halen uit je lesobservaties: een analysetechniek & observatiemethode Velon congres 2014, Zwolle Rikkert van der Lans

2 |19-03-2014 Inhoud ›Problemen bij besluitvorming op basis van lesobservaties ›Theorie over meten ›Onze observatiemethode ›Toepasbaar maken voor scholen 2

3 |19-03-2014 Lesobservaties Wat zouden we willen? ›Reproduceerbare, vergelijkbare en algemeen toepasbare informatie over het functioneren van een leraar welke deze leraar tegelijk verder kan helpen in zijn/haar ontwikkeling. ›Probleem. Het is onduidelijk in hoeverre lesobservaties reproduceerbaar, vergelijkbaar, algemeen toepasbaar zijn en de informatie voor verdere ontwikkeling is meestal gering en subjectief. 3

4 |19-03-2014 Theorie meten (1) ›Meten is een moeilijk te definiëren begrip waar we onderling weinig over spreken. ›We hebben soms hoge verwachtingen van meten: “meten = weten”, maar we verdiepen ons weinig in de kwaliteit van ons meten. ›Meten = informatief ›Meten ≠ waar 4

5 |19-03-2014 Theorie meten (2) ›Het ideaal van de liniaal  Kunnen we wel ‘iets’ meten? ›Directe vs Afgeleide maten  Verschil tussen de centimeter en de dichtheid ›De kwaliteit van lesgeven = afgeleide maat 5

6 |19-03-2014 Theorie meten (3) ›Wat we wel kunnen waarnemen is het gedrag. ›We zoeken dus naar een manier om waarneembare gedragingen te combineren tot een maat voor de kwaliteit van lesgeven. ›Stelling: Het Rasch model biedt een manier aan om gedragingen te combineren in een afgeleide maat. 6

7 |19-03-2014 Observatie methode RUG ›Wat observeren we? 1. klimaat 2. klassenmanagement 3. uitleg 4. activeren 5. leren leren 6. afstemmen 7

8 |19-03-2014 De logica om te combineren klimaatmanage- ment instructieactivatieleren af- stemmen Docent A1 Docent B11 Docent C111 Docent D1111 Docent E11111 Docent F111111 8

9 |19-03-20149 toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen-5.571 gemiddelde scores halverwege opleiding startende leraar 17.74 1-5 jr ervaring 19.96 gemiddele leraar 21.91 15-20 jr ervaring 24.52 geeft duidelijke uitleg van de leerstof-1.942 zorgt voor ontspannen sfeer-1.783 ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen-1.054 geeft feedback aan de leerlingen-.995 zorgt voor een ordelijk verloop van de les-.956 klimaatzorgt voor wederzijds respect-.857 zorgt voor doelmatig klassenmanagement-.768 geeft goed gestructureerd les-.719 bevordert dat leerlingen hun best doen-.6710 gebruikt leertijd efficiënt-.6711 organisatiegaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren-.5012 stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten-.4213 betrekt alle leerlingen bij de les-.1214 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen-.1215 hanteert werkvormen die leerlingen activeren-.0416 duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten.1617 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken.1618 uitleggaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen.2319 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen.3620 activerenzorgt voor interactieve instructie.6521 moedigt kritisch denken van leerlingen aan.6522 bevordert het toepassen van het geleerde.7123 laat leerlingen hardop denken.8124 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen1.2625 gaat na of de lesdoelen werden bereikt1.3226 stimuleert het gebruik van controle activiteiten1.5427 leert leerlingen oplossingen checken1.5728 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen1.7929 leren vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak1.8230 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd1.8631 afstemmenstemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen2.2632

10 |19-03-2014 Rasch model › Voordelen  Scores in hogere mate reproduceerbaar en vergelijkbaar en algemeen toepasbaar.  Scores geven informatie voor verdere ontwikkeling ›Nadelen  Weinig toegankelijk model 10

11 |19-03-2014 Toegankelijkheid (1) ›Scholen hebben geen toegang tot het Rasch model voor hun kwaliteitszorg, omdat:  Duur  Complex ›Universiteiten kunnen niet tot in de eeuwigheid feedback terugkoppelen aan scholen. 11

12 |19-03-2014 Toegankelijkheid (2) ›Een studie uitgevoerd door ‘Leraren in Opleiding’ ›Vereenvoudigde versie van het Rasch model: Het Comparative Judgment Model (CJM)  Minder complex  Kan worden toegepast in excel 12

13 |19-03-2014 Methode (instrument) ›lio’s werden getraind in het observeren ›20 leraren geobserveerd door 5 lio’s ›Het ICALT lesobservatie instrumentICALT 1. Twee antwoordcategorieën - 0 = onvoldoende - 1 = voldoende 2. Zo concreet mogelijk gedrag observeren. 13

14 |19-03-2014 Analyse in Excel ›Methode Thurnestone’s CJM ›VoorbeeldVoorbeeld Docent 1 heeft de score -.94 Docent 2 heeft de score.13 En nu? 14

15 |19-03-201415

16 |19-03-2014 Zone van naaste ontwikkeling 16 ItemsSchaal CJM zorgt voor interactieve instructie 15 -1.10 duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten 16 -.98 gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen17-.62 moedigt kritisch denken van leerlingen aan18-.62 laat leerlingen hardop denken19-.62 hanteert werkvormen die leerlingen activeren20-.41 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken21-.41 leert leerlingen oplossingen checken22-.41 bevordert het toepassen van het geleerde 23 -.20 stimuleert het gebruik van controle activiteiten24-.20 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen250 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen26.62 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen27.85 vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak28.85 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen291.10 gaat na of de lesdoelen werden bereikt301.73 biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd311.73 stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen321.73

17 |19-03-2014 Punten van zorg 1.Het CJM is niet gelijk aan het Rasch model, er zijn verschillen.  Alleen toepassen op schalen die door de universiteit zijn getoetst! 2.Alhoewel de meeste leraren de hiërarchie op deze manier doorlopen zullen er uitzonderingen zijn op de regel (dus meten ≠ waar) 17

18 |19-03-2014 Afsluitend ›Instrument is meer vergelijkbaar, reproduceerbaar, en geeft toepasbare informatie. ›Samenwerking met scholen  Universiteit stelt eens per jaar de schaal vast en ontwikkelt deze verder  Scholen zelf ermee aan het werk / stellen docentscores vast Vraag aan scholen: Wie doet er mee? Mail: r.m.van.der.lans@rug.nl 18


Download ppt "|19-03-20141 Meer halen uit je lesobservaties: een analysetechniek & observatiemethode Velon congres 2014, Zwolle Rikkert van der Lans."

Verwante presentaties


Ads door Google