De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

|19-03-20141 Meer halen uit je lesobservaties: een analysetechniek & observatiemethode Velon congres 2014, Zwolle Rikkert van der Lans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "|19-03-20141 Meer halen uit je lesobservaties: een analysetechniek & observatiemethode Velon congres 2014, Zwolle Rikkert van der Lans."— Transcript van de presentatie:

1 | Meer halen uit je lesobservaties: een analysetechniek & observatiemethode Velon congres 2014, Zwolle Rikkert van der Lans

2 | Inhoud ›Problemen bij besluitvorming op basis van lesobservaties ›Theorie over meten ›Onze observatiemethode ›Toepasbaar maken voor scholen 2

3 | Lesobservaties Wat zouden we willen? ›Reproduceerbare, vergelijkbare en algemeen toepasbare informatie over het functioneren van een leraar welke deze leraar tegelijk verder kan helpen in zijn/haar ontwikkeling. ›Probleem. Het is onduidelijk in hoeverre lesobservaties reproduceerbaar, vergelijkbaar, algemeen toepasbaar zijn en de informatie voor verdere ontwikkeling is meestal gering en subjectief. 3

4 | Theorie meten (1) ›Meten is een moeilijk te definiëren begrip waar we onderling weinig over spreken. ›We hebben soms hoge verwachtingen van meten: “meten = weten”, maar we verdiepen ons weinig in de kwaliteit van ons meten. ›Meten = informatief ›Meten ≠ waar 4

5 | Theorie meten (2) ›Het ideaal van de liniaal  Kunnen we wel ‘iets’ meten? ›Directe vs Afgeleide maten  Verschil tussen de centimeter en de dichtheid ›De kwaliteit van lesgeven = afgeleide maat 5

6 | Theorie meten (3) ›Wat we wel kunnen waarnemen is het gedrag. ›We zoeken dus naar een manier om waarneembare gedragingen te combineren tot een maat voor de kwaliteit van lesgeven. ›Stelling: Het Rasch model biedt een manier aan om gedragingen te combineren in een afgeleide maat. 6

7 | Observatie methode RUG ›Wat observeren we? 1. klimaat 2. klassenmanagement 3. uitleg 4. activeren 5. leren leren 6. afstemmen 7

8 | De logica om te combineren klimaatmanage- ment instructieactivatieleren af- stemmen Docent A1 Docent B11 Docent C111 Docent D1111 Docent E11111 Docent F

9 | toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen gemiddelde scores halverwege opleiding startende leraar jr ervaring gemiddele leraar jr ervaring geeft duidelijke uitleg van de leerstof zorgt voor ontspannen sfeer ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen geeft feedback aan de leerlingen-.995 zorgt voor een ordelijk verloop van de les-.956 klimaatzorgt voor wederzijds respect-.857 zorgt voor doelmatig klassenmanagement-.768 geeft goed gestructureerd les-.719 bevordert dat leerlingen hun best doen gebruikt leertijd efficiënt organisatiegaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten betrekt alle leerlingen bij de les verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen hanteert werkvormen die leerlingen activeren duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten.1617 stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken.1618 uitleggaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen.2319 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen.3620 activerenzorgt voor interactieve instructie.6521 moedigt kritisch denken van leerlingen aan.6522 bevordert het toepassen van het geleerde.7123 laat leerlingen hardop denken.8124 leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen gaat na of de lesdoelen werden bereikt stimuleert het gebruik van controle activiteiten leert leerlingen oplossingen checken stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen leren vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd afstemmenstemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen2.2632

10 | Rasch model › Voordelen  Scores in hogere mate reproduceerbaar en vergelijkbaar en algemeen toepasbaar.  Scores geven informatie voor verdere ontwikkeling ›Nadelen  Weinig toegankelijk model 10

11 | Toegankelijkheid (1) ›Scholen hebben geen toegang tot het Rasch model voor hun kwaliteitszorg, omdat:  Duur  Complex ›Universiteiten kunnen niet tot in de eeuwigheid feedback terugkoppelen aan scholen. 11

12 | Toegankelijkheid (2) ›Een studie uitgevoerd door ‘Leraren in Opleiding’ ›Vereenvoudigde versie van het Rasch model: Het Comparative Judgment Model (CJM)  Minder complex  Kan worden toegepast in excel 12

13 | Methode (instrument) ›lio’s werden getraind in het observeren ›20 leraren geobserveerd door 5 lio’s ›Het ICALT lesobservatie instrumentICALT 1. Twee antwoordcategorieën - 0 = onvoldoende - 1 = voldoende 2. Zo concreet mogelijk gedrag observeren. 13

14 | Analyse in Excel ›Methode Thurnestone’s CJM ›VoorbeeldVoorbeeld Docent 1 heeft de score -.94 Docent 2 heeft de score.13 En nu? 14

15 |

16 | Zone van naaste ontwikkeling 16 ItemsSchaal CJM zorgt voor interactieve instructie duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen moedigt kritisch denken van leerlingen aan laat leerlingen hardop denken hanteert werkvormen die leerlingen activeren stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken leert leerlingen oplossingen checken bevordert het toepassen van het geleerde stimuleert het gebruik van controle activiteiten leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen250 stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen26.62 stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen27.85 vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak28.85 verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen gaat na of de lesdoelen werden bereikt biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen321.73

17 | Punten van zorg 1.Het CJM is niet gelijk aan het Rasch model, er zijn verschillen.  Alleen toepassen op schalen die door de universiteit zijn getoetst! 2.Alhoewel de meeste leraren de hiërarchie op deze manier doorlopen zullen er uitzonderingen zijn op de regel (dus meten ≠ waar) 17

18 | Afsluitend ›Instrument is meer vergelijkbaar, reproduceerbaar, en geeft toepasbare informatie. ›Samenwerking met scholen  Universiteit stelt eens per jaar de schaal vast en ontwikkelt deze verder  Scholen zelf ermee aan het werk / stellen docentscores vast Vraag aan scholen: Wie doet er mee? Mail: 18


Download ppt "|19-03-20141 Meer halen uit je lesobservaties: een analysetechniek & observatiemethode Velon congres 2014, Zwolle Rikkert van der Lans."

Verwante presentaties


Ads door Google