De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LESINHOUDEN Motorische doelstellingen: Brion

Verwante presentaties


Presentatie over: "LESINHOUDEN Motorische doelstellingen: Brion"— Transcript van de presentatie:

1 LESINHOUDEN Motorische doelstellingen: Brion
Uiteenlopende doelstellingen classificeren Doelstellingen inventariseren en evalueren Didactische werkvormen leren kennen

2 Motorische doelstellingen
Classificatieschema van Brion

3 Waarneming Automatisatie Nabootsing Toepassing Beheersing
= bewust zijn van zintuiglijke prikkels/deelhandelingen = taak uitvoeren zonder moeite of inspanning = Basis voor psychomotoriek = gewoonte/automatisme Nabootsing Toepassing = Nabootsen van een typevoorbeeld/model onder begeleiding = Beheerste handeling ook in nieuwe situaties vlot gebruiken = wendbaarheid = Oefenfase = Probleemoplossend denken Beheersing Originaliteit = zelfstandige uitvoering: accuraat, soepel en gemakkelijk = Op basis van het geleerde iets nieuws, iets origineel creëren = Geen assistentie meer nodig

4 Inventariseren en evalueren van doelstellingen
Differentiatie naar didactische realiteit Algemene doelstellingen van de school Dubbele functie van de school

5 1. Differentiatie naar didactische realiteit
Didactisch wenselijke doelstellingen Na te streven doelen rekening houdend met Actuele opvattingen over persoonlijkheidsontwikkeling en gegeven sociaal-culturele situatie Reële mogelijkheden van school en leerlingen Actueel geldende doelstellingen Doelen die door het onderwijsbeleid worden voorgeschreven In eindtermen en leerplannen Feitelijk nagestreefde doelstellingen Doelen die in de dagelijkse onderwijspraktijk door de leerkracht daadwerkelijk worden nagestreefd.

6 Spanning tussen ...? Als een leerkracht zich laat leiden door een handboek dat niet helemaal in overeenstemming is met de leerplandoelstellingen. Als leerkrachten vinden dat de leerplandoelstellingen niet actueel zijn en ze deze vervangen door doelen die naar hun mening beter aansluiten bij de persoonlijkheidsontwikkeling. Als de doelen in het leerplan niet beantwoorden aan de eisen/verwachtingen van de veranderende maatschappij.

7 1. Differentiatie naar didactische realiteit
Dynamisch karakter van doelstellingen geen vaststaande gegevens Voortdurend kritisch bevragen Evaluatie van doestellingen: Zijn de actueel geldende doestellingen en/of de feitelijk nagestreefde doelstellingen ook de didactisch wenselijke doelstellingen?

8 2. Algemene doelstellingen van de school
Welke factoren bepalen mee de eindtermen die door S.O. nagestreefd worden?

9 2. Algemene doelstellingen van de school
Factoren die eindtermen van S.O. mee bepalen Mensbeeld (waardenpatroon) Traditie Evoluties in maatschappij/ wetenschap Verhouding tussen school en andere opvoedingsmilieus Verhouding tussen het S.O. en de voor- en vervolgopleiding (lager en hoger onderwijs)

10 3. Dubbele functie van de school
Functie t.o.v. de samenleving (toerusting) Socialisatie en enculturatie Dubbel doel: Conserverend (cultureel waardevolle overdragen) Innoverend (jongeren voorbereiden op de toekomstige maatschappij) Socialiserende doelstellingen

11 3. Dubbele functie van de school
Functie t.o.v. het individu (ontplooiing) Pedagogische verantwoordelijkheid: Bevorderen van De ontwikkeling De individuele (totale) persoonlijkheidsvorming Individualiserende doelstellingen


Download ppt "LESINHOUDEN Motorische doelstellingen: Brion"

Verwante presentaties


Ads door Google