De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking samenwerking huisarts en JGZ BMS JGZ in het CJG 19-3-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking samenwerking huisarts en JGZ BMS JGZ in het CJG 19-3-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ BMS JGZ in het CJG 19-3-2009

2 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 2 Waarom een Handreiking samenwerking huisarts - JGZ?  Professionalisering huisarts en jeugdarts  Rechtstreeks verwijzen  Zorgcoördinatie en kindermishandeling  Jeugdarts als behandelaar  Ketenzorg jeugd  CJG’s

3 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 3 Doel handreiking  Zorg voor ouders en kinderen verbeteren  Aansluiting CJG- gezondheidszorg  Gelijkwaardige relatie huisarts – jeugdarts  Optimaal gebruik van elkaars mogelijkheden

4 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 4 Inhoud van de handreiking  Wat is huisartsenzorg en wat doet de JGZ?  Waar is winst te halen  Hulpmiddelen Verwijzing  Ontwikkelingen in de zorg voor jeugd  Aanbevelingen

5 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 5 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen Overeenkomsten en verschillen tussen huisartsen en jeugdartsen; roept u maar Jeugdarts?

6 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 6 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen De huisartsDe jeugdarts 1 Werkt praktijkgebondenWerkt wijk-, plaats- of schoolgebonden 2 Vraag gestuurdAanbod gestuurd via Basistakenpakket 3 Curatieve zorgPublic Health 4 Sturing door zorgverzekeraarsSturing door landelijke overheid (Basistakenpakket) en gemeenten 5 Zelfstandig ondernemer, soms in loondienst Is in loondienst bij thuiszorginstelling of GGD

7 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 7 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen De huisartsDe jeugdarts 6Werkt soms solistisch, soms in teamverband met huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkassistentes Werkt altijd in teamverband van jeugdarts, jeugdverpleegkundige en JGZ- assistente 7Werkt in solopraktijk, groepspraktijk of eerstelijns centrum Werkt (in de nabije toekomst) in Centrum voor Jeugd en gezin 8Werkt nauw samen met o.a. curatieve sector in de eerste en tweede lijn, jeugdzorg én maatschappelijk werk Werkt nauw samen met o.a. curatieve sector in de eerste en tweede lijn, jeugdzorg, maatschappelijk werk én onderwijs

8 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 8 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen De huisartsDe jeugdarts 9Verwijsfunctie voor gehele eerstelijns en tweedelijns zorg Vanaf 1-1-2008 verwijsfunctie 10Zorg voor gehele praktijkpopulatieLongitudinale begeleiding 0-19 jaar 11GeneralistSpecialist gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd 12Behandeling en curatie op de eerste plaats, preventie op de tweede Preventie en vroege opsporing op de eerste plaats, beperkte behandelmogelijkheden 13Vaker fulltime ongeveer 60 % vrouw Vaker deeltijd ongeveer 90% vrouw

9 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 9 Hoe is de relatie huisarts- JGZ nu?

10 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 10 Handreiking: Waar is winst te halen bij samenwerking?  Efficiënt verwijzen  Preventie, vroegopsporing en behandeling  Probleemgezinnen en kindermishandeling  Zorgcoördinatie

11 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 11 Hulpmiddelen bij samenwerking  Standaarden, richtlijnen en protocollen  LESA’s  Regionale werkafspraken  Werkoverleg

12 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 12 Hulpmiddelen bij samenwerking  Bereikbaarheid  Dossiervorming  Overdracht van gegevens  Opleiding en gezamenlijke nascholing  Sociale kaart

13 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 13 Verwijzing  Onderlinge verwijzing  Verwijzing naar andere hulpverleners  Rechtstreeks verwijzen door de jeugdarts binnen de 1 e en 2 e lijnsgezondheidszorg

14 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 14 Ontwikkelingen in de zorg voor jeugd  CJG’s  ZAT’s  Verwijsindex  Zorgcoördinatie  Elektronische dossiervorming

15 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 15 Aanbevelingen 1.Zorg voor onderlinge bereikbaarheid 2.Halfjaarlijks werkoverleg 3.Maak werkafspraken 4.Overleg als zorg voor het kind of gezin hiertoe aanleiding geeft 5.Overleg altijd bij kindermishandeling

16 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 16 Aanbevelingen 6.Verwijs naar elkaar indien mogelijk 7.Informeer elkaar over verwijzingen naar BJG, GGZ, AMW, MEE, VTO, AC, IVH etc 8.Breng de huisarts op de hoogte van (rechtstreekse) verwijzing in gezondheidszorg 9.Breng huisarts op de hoogte als kind niet bij JGZ komt 10.Zorg voor gezamenlijke bijscholing

17 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 17 Hoe verder in Nederland?  Ontwikkelen LESA’s  Subsideaanvraag VWS  AJN/TNO samen met NHG  Groei, heupen, visus, kindermishandleing en bedplassen  2009-2010

18 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 18 Hoe verder in Noord- Brabant? Initiatief GGD Plus rechtstreeks verwijzen:  GGD-en Brabant en Zeeland  Brief alle thuiszorgorganisaties en GGD-en in Zuid-Nederland voor steun  Robuust Zuid-Nederland is betrokken  Overleg met CZ en VGZ  Pilots in Zuid-Nederland

19 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ 19-3-2009 19 Hoe verder in uw regio?  Bespreek Handreiking in teamoverleg en maak plan van aanpak  Zoek contact met je baas, gemeente, HAGRO, HOED, ROS, DHV, gezondheidscentrum etc.  Maak werkafspraken met huisartsen  Informeer alle betrokken en vier je succes!


Download ppt "Handreiking samenwerking huisarts en JGZ BMS JGZ in het CJG 19-3-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google