De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

- Slechthorendheid - Spraak- /taalstoornissen - Logopedie op De Voorde

Verwante presentaties


Presentatie over: "- Slechthorendheid - Spraak- /taalstoornissen - Logopedie op De Voorde"— Transcript van de presentatie:

1 - Slechthorendheid - Spraak- /taalstoornissen - Logopedie op De Voorde
Inscholing 27 oktober 2010 - Slechthorendheid - Spraak- /taalstoornissen - Logopedie op De Voorde

2 Slechthorendheid

3 Hoe ziet het oor eruit? Wat is geluid? Gehoorverlies Geluidsfragmenten Gevolgen van slechthorendheid. Wat kan je als leerkracht doen?

4 Hoe ziet het oor eruit?

5 Wat is geluid? -Elke trilling van de lucht die voor de oren
waarneembaar is, noemen we geluid. -Geluid wordt bepaald door de frequentie; het aantal keren dat een golfvorm wordt herhaald. -Geluid wordt gemeten in Hertz (Hz). De spraak bevindt zich tussen de 250 Hz en 8000 Hz. -De snelheid waarmee geluid zich voorplant is 330 m/sec.

6 Gehoorverlies - geleidingsverlies: er is sprake van een afwijking van het middenoor -perceptief verlies: er is sprake van een afwijking in het binnenoor - gemengd verlies: gelijktijdig een geleidings- en perceptief verlies

7 Audiogram met spraakklanken

8 Toonaudiogram

9 Spraakaudiogram

10 Geluidsfragment “verstaan in een klaslokaal”

11 Gevolgen van slechthorendheid

12 Geluidsfragmenten uit de praktijk
boer roos bos lap las buur reus bes lak laf bier rees bas lat lag

13 Wat kan je als leerkracht doen
Wat kan je als leerkracht doen? - zorg ervoor dat het kind recht voor je zit in de klas; zorg voor goede lichtinval - zorg ervoor dat het kind je mondbeeld kan zien; - zorg ervoor dat je op de juiste manier gebruik maakt van de apparatuur; - zorg voor visuele ondersteuning: NmG, afbeeldingen, video. - controleren of het kind je begrepen heeft.

14 Apparatuur Het kind draagt een ontvanger, zgn. ‘schoentje’.
De leerkracht/assistent/logopedist draagt een zender. Zorg dat er gesynchroniseerd is met de ontvanger

15 Logopedische stoornissen
Wat zijn jullie deze afgelopen twee weken op school /in de klas tegen gekomen waarvan jullie denken dat het logopedisch is?

16 Logopedische stoornissen op De Voorde
Communicatieve beperkingen t.g.v. spraak - /taalproblemen Communicatieve problemen t.g.v. een contactstoornis (ASS e.d.)

17 Verschil tussen spraak en taal
Spraak: herkennen en uitspreken van klanken Taal: - begrijpen en produceren - woorden en zinnen pragmatiek Verschil stoornis / achterstand

18 Communicatieve problemen tgv spraak- /taal problemen
1a. Articulatiestoornis Mogelijke oorzaken: afwijking aan de spraakorganen/ neurologisch probleem/ slechthorendheid. Hoe uit zich dit? Schisis (lip –en/of kaak –en /of gehemelte spleet) Fonologische problemen (klankverwisseling of weglating bijv. sok -> kok, schaap -> saap) Fonetische problemen (klanken verkeerd uitspreken bijv. slissen) Dyspraxie (de aansturing van de mondspieren verloopt niet goed)

19 1b. Problemen t.a.v. taal Mogelijke oorzaken; ontwikkelingsachterstand, tweetaligheid, contactstoornis zoals ASS, onbekende oorzaak Hoe uit zich dit? Zwakke auditieve vaardigheden (geheugen, discriminatie, synthese en analyse) Grammaticale problemen (slechte zinsbouw) Lexicaal semantische problemen (kleine woordenschat, woordvindingsproblemen, zwakke verhaalopbouw en taaldenkrelaties zoals oorzaak – gevolg) Taalgebruik (o.a. rekening houden met de voorkennis van de luisteraar, wederkerigheid in een gesprek) Communicatieve redzaamheid

20 Communicatieve problemen t.g.v. een contactstoornis (ASS)
Bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum zien we dat: - de taalontwikkeling vaak vertraagd op gang komt er met name problemen zijn met de pragmatiek van taal ze de taal heel letterlijk nemen ze taal weinig communicatief gebruiken de taalverwerking traag is realiteit en fantasie soms in elkaar overvloeien

21 Logopedie op De Voorde Tests en interpretatie Behandeling
Handelingsplan

22 Verschillende logopedische tests
Onderbouw: Reynell (taalbegrip) Schlichting (woordenschat en zinsbouw) Articulatietest Midden – en bovenbouw; TVK TAK TAK bovenbouw Peabody

23 Testoverzicht 1

24

25 Logopedische behandeling op De Voorde
Onderbouw: taalgroepjes m.b.v. Puk en Ko en individuele behandelingen (nadruk ligt op het stimuleren en ontwikkelen van spraak en taal) Middenbouw: groepslogopedie met thema’s uit Taal op Maat en individuele behandelingen (onderhouden en ontwikkelen van spraak en taal) Bovenbouw: groepslogopedie en incidenteel individuele behandeling (bevorderen van de communicatieve redzaamheid)

26 Communicatieve redzaamheid:
Handelingsplan Communicatieve redzaamheid: - taalbegrip - uitdrukkingsvaardigheid - communicatieve wederkerigheid - communicatieve weerbaarheid


Download ppt "- Slechthorendheid - Spraak- /taalstoornissen - Logopedie op De Voorde"

Verwante presentaties


Ads door Google