De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logopedie Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logopedie Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder"— Transcript van de presentatie:

1 Logopedie Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder
Logopedist De Praatmaat Groep

2

3 Onderwerpen presentatie
Wat is logopedie Taalontwikkeling van 0-6 jarigen Filmpje Stimuleren van de taalontwikkeling Voorwaarden om tot lezen te komen Werkwijze aanmelding logopedie Ruimte voor vragen

4 Eet- en drinkproblemen Communicatie Van baby tot oudere
Wat is logopedie Stoornisgebieden Spraak Taal Adem en stem Gehoor Eet- en drinkproblemen Communicatie Van baby tot oudere

5 Waarom extra aandacht voor taal?
Eén op de vijf kleuters heeft een grote taalachterstand. Twee op de vijf kinderen tussen 0-6 jaar heeft een zwakke taalontwikkeling. Taalachterstand betekent onderwijsachterstand. Een eenmaal opgelopen achterstand haal je moeilijk in.

6 Taalontwikkeling 0-6 jaar
Wat een kind écht moet kunnen op een bepaalde leeftijd!

7 Leeftijd G-MS (gereviseerde minimum spreeknormen) 12-18 maanden Begrijpt opdrachtjes met twee woorden. Kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen Veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een herkenbaar woord 18-24 maanden 5-10 woordjes 2-2½ jaar Begrijpt zinnetjes met drie woorden Tweewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig 2½-3 jaar Driewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig

8 Leeftijd G-MS (gereviseerde minimum spreeknormen) 3-3½ jaar Drie tot vijf woorduitingen Ongeveer de helft is verstaanbaar 3½-4 jaar Vertelt spontaan wel eens een verhaaltje 50-75% verstaanbaar 4-5½ jaar Kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes Enkelvoudige zinnen;problemen met meervoudsvormen en vervoegingen. 75-90% is verstaanbaar > 5½ jaar Goed gevormde, ook samengestelde zinnen Goed verstaanbaar

9 Filmpje Jaimy linn 5;8 jaar
Op welke manieren probeert de moeder in het filmpje de taal te stimuleren van haar dochter? Wat zou deze moeder nog meer/anders kunnen doen?

10 Meer informatie: www.kindentaal.nl
taalontwikkeling Kinderen leren praten door taal te horen en na te doen, door wat ze horen te herhalen, te praten tijdens activiteiten, te luisteren naar anderen maar vooral als ze iets leuk vinden; plezier staat voorop! Meer informatie:

11 Praten over wat je ziet en hoort Verbazing uitspreken
Taal aanbieden Praten over wat je ziet en hoort Verbazing uitspreken Herhalen van wat je zelf hebt gezegd Tempo vertragen Aanpassen van taal aan het niveau van je kind Overdrijven van mimiek Praten buiten hier en nu

12 Overnemen en goed terug geven
Volgen Modelleren Expanderen Commentaar geven op wat het kind zegt Verbreden van het gesprek Accentueren van het goede Vertalen van wat het kind zegt naar volwassen niveau Belonen

13 Samenvatten van wat uw kind zegt Om de beurt praten en luisteren
Vragen stellen Oogcontact zoeken Bemoedigen Samenvatten van wat uw kind zegt Om de beurt praten en luisteren Laten merken dat je het hebt begrepen Herhalen wat je wel begrepen hebt Iets totaal verkeerds terugzeggen zodat uw kind extra wordt aangespoord om het goed te zeggen

14 Verwijzen naar eigenschappen Kijken en vergelijken
Samen bekijken van boeken/televisie en hier over praten Uitleggen Voorspellen aan de hand van wat je ziet Met beweging en gebaar voordoen hoe het gaat

15 Voorlezen is van groot belang. Lees prentenboeken meerdere keren voor.
Kies samen boeken uit, bijvoorbeeld in de bibliotheek. Verwijs naar bekende situaties bij nieuwe woorden.

16 Fonologisch Bewustzijn
Onderdelen: Het kunnen nazeggen van een zin Het herkennen van afzonderlijke woorden in een gesproken zin. Het bewustzijn dat sommige woorden op elkaar rijmen. De ontdekking dat woorden verdeeld kunnen worden in klankgroepen. Het kunnen horen dat een woord uit meerdere fonemen bestaat. Het kunnen verbinden van afzonderlijke fonemen tot een woord. Het manipuleren van fonemen (klanken weglaten of toevoegen of vervangen).

17 De logopedische behandeling
De behandeling is individueel. De behandeling is een half uur per week waarbij wij ernaar streven dat er thuis minimaal 3 keer per week wordt geoefend. De ouders mogen aanwezig zijn tijdens de behandeling, maar dit hoeft niet. Indien de ouders niet aanwezig zijn, wordt er telefonisch of per mail regelmatig geëvalueerd. Het behandelplan wordt in overleg met ouders opgesteld.

18 De Praatmaat Groep heeft met alle zorgverzekeraars contracten.
vergoeding De Praatmaat Groep heeft met alle zorgverzekeraars contracten. Logopedie wordt 100% vergoed door alle zorgverzekeraars. U kunt een verwijzing ophalen bij de huisarts.

19 Na aanmelding komt er een logopedisch onderzoek en intake.
Aanmelding kan door het invullen van het aanmeldingsformulier, via de juffen/meesters/Ib-er of contact met de logopedist. Na aanmelding komt er een logopedisch onderzoek en intake. De behandeling kan starten. Er wordt na goedkeuring van ouders contact opgenomen met de leerkracht om zo de behandeling op thema’s en werkwijzes in de klas af te kunnen stemmen.

20 Ruimte voor vragen Zijn er nog vragen? U kunt voor vragen altijd telefonisch of per mail contact opnemen met ons. De Praatmaat Groep Logopedisch Centrum Zwolle Forelkolk 43 8017 PM Zwolle


Download ppt "Logopedie Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder"

Verwante presentaties


Ads door Google