De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOGOPEDIE Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder Logopedist De Praatmaat Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOGOPEDIE Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder Logopedist De Praatmaat Groep."— Transcript van de presentatie:

1 LOGOPEDIE Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder Logopedist De Praatmaat Groep

2

3 • Wat is logopedie • Taalontwikkeling van 0-6 jarigen • Filmpje • Stimuleren van de taalontwikkeling • Voorwaarden om tot lezen te komen • Werkwijze aanmelding logopedie • Ruimte voor vragen ONDERWERPEN PRESENTATIE

4 • Stoornisgebieden – Spraak – Taal – Adem en stem – Gehoor – Eet- en drinkproblemen – Communicatie • Van baby tot oudere WAT IS LOGOPEDIE

5 • Eén op de vijf kleuters heeft een grote taalachterstand. • Twee op de vijf kinderen tussen 0-6 jaar heeft een zwakke taalontwikkeling. • Taalachterstand betekent onderwijsachterstand. • Een eenmaal opgelopen achterstand haal je moeilijk in. WAAROM EXTRA AANDACHT VOOR TAAL?

6 • Wat een kind écht moet kunnen op een bepaalde leeftijd! TAALONTWIKKELING 0-6 JAAR

7 Leeftijd G-MS (gereviseerde minimum spreeknormen) 12-18 maanden Begrijpt opdrachtjes met twee woorden. Kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen Veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een herkenbaar woord 18-24 maanden5-10 woordjes 2-2½ jaar Begrijpt zinnetjes met drie woorden Tweewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig 2½-3 jaar Driewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig

8 Leeftijd G-MS (gereviseerde minimum spreeknormen) 3-3½ jaar Drie tot vijf woorduitingen Ongeveer de helft is verstaanbaar 3½-4 jaar Vertelt spontaan wel eens een verhaaltje 50-75% verstaanbaar 4-5½ jaar Kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes Enkelvoudige zinnen;problemen met meervoudsvormen en vervoegingen. 75-90% is verstaanbaar > 5½ jaar Goed gevormde, ook samengestelde zinnen Goed verstaanbaar

9 • Op welke manieren probeert de moeder in het filmpje de taal te stimuleren van haar dochter? • Wat zou deze moeder nog meer/anders kunnen doen? FILMPJE JAIMY LINN 5;8 JAAR

10 • Kinderen leren praten door taal te horen en na te doen, door wat ze horen te herhalen, te praten tijdens activiteiten, te luisteren naar anderen maar vooral als ze iets leuk vinden; plezier staat voorop! • Meer informatie: www.kindentaal.nlwww.kindentaal.nl TAALONTWIKKELING

11 TAAL AANBIEDEN • Praten over wat je ziet en hoort • Verbazing uitspreken • Herhalen van wat je zelf hebt gezegd • Tempo vertragen • Aanpassen van taal aan het niveau van je kind • Overdrijven van mimiek • Praten buiten hier en nu

12 • Volgen • Modelleren • Expanderen • Commentaar geven op wat het kind zegt • Verbreden van het gesprek • Accentueren van het goede • Vertalen van wat het kind zegt naar volwassen niveau • Belonen OVERNEMEN EN GOED TERUG GEVEN

13 • Vragen stellen • Oogcontact zoeken • Bemoedigen • Samenvatten van wat uw kind zegt • Om de beurt praten en luisteren • Laten merken dat je het hebt begrepen • Herhalen wat je wel begrepen hebt • Iets totaal verkeerds terugzeggen zodat uw kind extra wordt aangespoord om het goed te zeggen LUISTEREN

14 • Verwijzen naar eigenschappen • Kijken en vergelijken • Samen bekijken van boeken/televisie en hier over praten • Uitleggen • Voorspellen aan de hand van wat je ziet Met beweging en gebaar voordoen hoe het gaat KIJKEN

15 • Voorlezen is van groot belang. • Lees prentenboeken meerdere keren voor. • Kies samen boeken uit, bijvoorbeeld in de bibliotheek. • Verwijs naar bekende situaties bij nieuwe woorden. VOORLEZEN

16 Onderdelen: • Het kunnen nazeggen van een zin • Het herkennen van afzonderlijke woorden in een gesproken zin. • Het bewustzijn dat sommige woorden op elkaar rijmen. • De ontdekking dat woorden verdeeld kunnen worden in klankgroepen. • Het kunnen horen dat een woord uit meerdere fonemen bestaat. • Het kunnen verbinden van afzonderlijke fonemen tot een woord. • Het manipuleren van fonemen (klanken weglaten of toevoegen of vervangen). FONOLOGISCH BEWUSTZIJN

17 • De behandeling is individueel. • De behandeling is een half uur per week waarbij wij ernaar streven dat er thuis minimaal 3 keer per week wordt geoefend. • De ouders mogen aanwezig zijn tijdens de behandeling, maar dit hoeft niet. • Indien de ouders niet aanwezig zijn, wordt er telefonisch of per mail regelmatig geëvalueerd. • Het behandelplan wordt in overleg met ouders opgesteld. DE LOGOPEDISCHE BEHANDELING

18 • De Praatmaat Groep heeft met alle zorgverzekeraars contracten. • Logopedie wordt 100% vergoed door alle zorgverzekeraars. • U kunt een verwijzing ophalen bij de huisarts. VERGOEDING

19 • Aanmelding kan door het invullen van het aanmeldingsformulier, via de juffen/meesters/Ib-er of contact met de logopedist. • Na aanmelding komt er een logopedisch onderzoek en intake. • De behandeling kan starten. • Er wordt na goedkeuring van ouders contact opgenomen met de leerkracht om zo de behandeling op thema’s en werkwijzes in de klas af te kunnen stemmen. AANMELDING

20 • Zijn er nog vragen? • U kunt voor vragen altijd telefonisch of per mail contact opnemen met ons. De Praatmaat Groep Logopedisch Centrum Zwolle Forelkolk 43 8017 PM Zwolle T 06-22808129 F 0578-690095 E info@depraatmaatgroep.nlinfo@depraatmaatgroep.nl W www.depraatmaatgroep.nlwww.depraatmaatgroep.nl RUIMTE VOOR VRAGEN


Download ppt "LOGOPEDIE Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder Logopedist De Praatmaat Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google