De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fonemisch bewustzijn & Letterkennis in groep 1 en 2 Mariët Förrer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fonemisch bewustzijn & Letterkennis in groep 1 en 2 Mariët Förrer."— Transcript van de presentatie:

1 Fonemisch bewustzijn & Letterkennis in groep 1 en 2 Mariët Förrer

2 een goede leesstart Boodschap Besteed in groep 1 en 2 gericht aandacht aan:  Fonologisch bewustzijn  Fonemisch bewustzijn  Letterkennis

3 een goede leesstart Een goede leesstart  Mondelinge taalvaardigheid  Fonologisch bewustzijn, in het bijzonder:  Fonemisch bewustzijn  Letterkennis Deze vaardigheden zijn nodig voor het verwerven van het alfabetisch principe.

4 een goede leesstart Doorgaande leeslijn Spraakontwikkeling: techniek ◊ Mondelinge taalvaardigheid ◊ Fonemisch bewustzijn en letterkennis ◊ Leren lezen ◊ Voortgezet technisch lezen ◊ Begrijpend lezen + Woordenschat + Positieve ervaringen met mondelinge en schriftelijke taal

5 een goede leesstart Tussendoelen Beginnende geletterdheid groep 1 en 2  Boekoriëntatie  Verhaalbegrip  Functies van geschreven taal  Relatie gesproken - geschreven taal  Taalbewustzijn  Alfabetisch principe  Functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’

6 een goede leesstart Taalbewustzijn  Woordbewustzijn Vrachtwagen is langer dan trein  Fonologisch bewustzijn (v.a. 3 jaar) Zon zit ook in zonnebloem  Fonemisch bewustzijn (groep 1,2,3) Molen begint met mijn letter  Alfabetisch principe klank - letterkoppeling

7 een goede leesstart Vaardigheden fonologisch en fonemisch bewustzijn  goed luisteren  rijmen  bewustzijn van zinnen en woorden  bewustzijn van lettergrepen  sorteren van klanken op beginklank  isoleren van klanken  synthetiseren van klanken  analyseren van klanken  klanken weglaten, toevoegen of vervangen  letters kunnen benoemen

8 een goede leesstart CPS aanpak  Doelen  Tijd + extra tijd voor risicoleerlingen  Aanbod  Effectieve instructie  Differentiatie (convergent)  Monitoren van de ontwikkeling van leerlingen

9 een goede leesstart Doelen eind groep 2  Voldoende mondelinge spreekvaardigheid  Fonemisch bewustzijn: auditieve synthese, auditieve analyse  Letterkennis (kunnen benoemen): 15 letters  Woordenschat

10 een goede leesstart Tijd voor taal in groep 1&2 5 uur per week: Dagelijks een kwaliteitsuur doelgerichte taalactiviteiten Risicokinderen 60-90 minuten per week extra intensieve begeleiding Fonemisch bewustzijn Grote groep3-5 x 15 min. Kleine groep 3-5 X 15 min. extra

11 een goede leesstart Methoden en Materialen  Werkmap Fonemisch bewustzijn  Kinderklanken  Wat zeg je?  Spreekbeeld  Schatkist  Leeshuis  Piramide  Ik & Ko Computer:  Schatkist lezen  Leescircus  Klankie  Bouw!  Taalpoppen  Lettermuur  Lettergroeiboekje

12 een goede leesstart Effectieve werkwijze De leerkracht maakt het verschil!  Doelgericht & systematisch +  Aangrijpen van leermomenten  Speels, plezierig en interactief  Betekenisvolle context  Aandacht voor het schrijven van letters: invented spelling

13 een goede leesstart Invented spelling  Dagelijkse schrijfactiviteiten door kinderen  Meer inzicht in de relatie tussen letters en klanken in woorden  Het gaat niet om een juiste spelling

14 een goede leesstart Differentiatie: Wie zijn de risicoleerlingen in groep 1 en 2?  Leerlingen met geringe mondelinge taalvaardigheid / spraaktaalproblemen  Leerlingen die geen belangstelling hebben voor taalspelletjes en letters  Tweetaligen: verschillen in klank - betekenis

15 een goede leesstart Differentiatie: Wat maakt het verschil voor de risico- leerlingen in groep 1 en 2?  Vroegtijdig signaleren: Niet afwachten maar aanbieden  De leerkracht doet ertoe! Dagelijkse instructie en begeleiding in een kleine groep  Geen andere aanpak, maar aanpak intensiveren  Extra tijd per week  Samenwerking met ouders  Zo nodig: Inschakelen deskundigen

16 een goede leesstart Voorschotbenadering Anneke Smits  Combinatie van foneembewustzijn en letters: auditieve analyse/synthese + letterklankkoppeling  Dagelijks invented spelling  Kleine groepjes met begeleiding  Positieve ervaring  Drie fasen

17 een goede leesstart Fase 1 identificatie van fonemen/letters  Beperkt aantal letters (6-10): letters die functioneel zijn voor het kind (eigen naam), letters groep 3, kun je er woordjes mee maken?  Letterboeken  Presentatie van de letter op verschillende manieren  Nog geen eisen stellen aan het benoemen

18 een goede leesstart Fase 2 manipulatie van fonemen/letters Oefenen van analyse en synthese, ondersteund met letters Geschikt hiervoor: Drietal www.leeslijn.nl Spreekbeeld www.ggdrivierenland.nl

19 een goede leesstart Fase 3 aanleren klank-tekenkoppeling  Alfabet en letterboeken  Spreekbeeld  Tekeningen en klankgebaren  Klankie  Activiteiten rond letters  Lettermuur  Lettertafel  Letterboekjes  Lettergroeiboek  Neem de tijd: per letter minstens een week  Speels houden  Niet ‘overhoren’  Tempo van benoemen bij kleuters niet belangrijk

20 een goede leesstart Monitoring: volgen van de ontwikkeling  Goede intake bij start op school  Toetsen en observeren in groep 1 en 2 Wat betekenen de verzamelde gegevens voor ons onderwijs?

21 een goede leesstart Mariët Förrer m.forrer@cps.nl


Download ppt "Fonemisch bewustzijn & Letterkennis in groep 1 en 2 Mariët Förrer."

Verwante presentaties


Ads door Google