De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventieve instructiemethodiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventieve instructiemethodiek"— Transcript van de presentatie:

1

2 Preventieve instructiemethodiek

3 Doelgroep Leerkrachten basis en speciaal basisonderwijs

4 Doel Inzicht geven in de hoofdelementen van het technisch lees- en spellingproces. Verbeteren van het instructiegedrag van leerkrachten Eigen methode effectiever te maken

5 Belangrijke uitgangspunten
INSTRUCTIE STAAT CENTRAAL oriënteren, isoleren, generaliseren PREVENTIE directe instructie expliciete uitleg en instructie ALGEMENE METHODIEK bij iedere methode te gebruiken GROEPSGERICHTE AANPAK

6 Denkkader

7 Adaptief onderwijs Competentie: ‘Ik kan het’
Onafhankelijkheid: ‘Ik kan het zelf’ Relatie:’Ik hoor erbij’ waardering

8 Succeservaring Motivatie

9 Groepsopstelling

10

11 Instructieles CONCRETE DOELEN ORDENING (denkkader) VAST LESRITME
ELKE DAG HERHALEN MULTISENSORIEEL auditief, visueel, motorisch

12

13 TWEE PERIODES KLANKZUIVERE PERIODE NIET KLANKZUIVERE PERIODE

14 Belangrijke uitgangspunten klankzuivere periode
KLANKSYNTHESE SPELLING KRIJGT VANAF HET BEGIN EVENVEEL AANDACHT EN OEFENING DAGELIJKS AUDITIEF DICTEE ALS INOEFENSTRATEGIE

15

16

17

18 Deel 1 Klankzuivere periode
KERNONDERDELEN 1 Aanleren van de letters 2 Visuele discriminatie 3 Auditieve synthese 4 Woorden, tekst lezen 5 Auditieve discriminatie 6 Auditieve analyse 7 Auditief dictee, letters,woorden,zinnen Twee lessen: begin en einde periode KLANKGEBAREN

19 Per kernonderdeel Wordt verteld wat het onderdeel inhoudt
Hoe dat er in de klas uitziet Differentiatie-mogelijkheden tijdcode: video - map

20 Niet klankzuivere periode

21 Belangrijke uitgangspunten niet-klankzuivere periode
ORDENING OP OVEREENKOMSTIGE LEES-SCHRIJFWIJZE REGELS ALS DENKSTRATEGIE SPELLING KRIJGT VANAF HET BEGIN EVENVEEL AANDACHT EN OEFENING

22 Voortgezet lezen Elke week expliciet een nieuwe categorie begeleid inoefenen in groep 4 en 5 Elke dag herhalen En vervolgens veel boeken lezen

23 Voortgezet spellen Elke dag auditief dictee als inoefenstrategie
Vooraf oriënteren en meteen aansluitend nabespreken Blijven herhalen van eerder aangeleerde categorieën

24 Denkkader GEEN INPRENTING maar ORDENING aan de kinderen aanleren
- Waar hoort het woord (stukje van het woord) bij? - Hoe moet je dan denken

25 Niet klankzuivere periode, deel 2
Kernonderdelen: 1. letters en klankgroepen 2. woorden lezen 3. klankvoeten 4. lange woorden lezen 5. tekst lezen 6. auditieve analyse 7. auditief dictee als inoefenstrategie

26 Planningsschema’s voor elke groep dit zijn de concrete leerlijnen voor lezen en spellen

27

28

29

30

31

32 DMT 1a in aantal woorden per minuut

33 DMT 2a in aantal woorden per minuut

34 DMT 3a in aantal woorden per minuut

35 Spelling E3b niveaus in juni


Download ppt "Preventieve instructiemethodiek"

Verwante presentaties


Ads door Google