De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrijpend studerend lezen Groep 4 tot en met 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrijpend studerend lezen Groep 4 tot en met 8"— Transcript van de presentatie:

1 Begrijpend studerend lezen Groep 4 tot en met 8

2 Wat is begrijpend studerend lezen?
Het gaat erom dat kinderen leren om verschillende tekstsoorten op een goede manier te lezen en te interpreteren. Het gaat om het begrijpen van een tekst, dus snappen wat er staat en wat de bedoeling van de tekst is. Licht toe wat de verschillende soorten leeslessen op school inhouden: Leren lezen op school start in groep 3 met aanvankelijk lezen. Het accent ligt daarbij op het leren lezen: het begrijpen van letters en woorden. De techniek van het lezen is dan een doel op zich. Naarmate ze dat kunstje beter beheersen, verschuift de aandacht naar het leren begrijpen van de inhoud van een tekst. Dat leren de kinderen met een lesmethode voor begrijpend studerend lezen. Verschillende teksten hebben verschillende inhouden met verschillende doelen. Je leest een tekst bijvoorbeeld ter ontspanning, om informatie op te doen of nog actiever: om kennis op te slaan.

3 Wat is Leeslink? Een leesmethode voor begrijpend studerend lezen.
Kenmerken: actueel digibordmethode kerndoelen aansluiting cito Actueel Elke week staan nieuwe leeslink lessen online. Het onderwerp van de week sluit aan bij een voor kinderen herkenbare en actuele gebeurtenis. De actualiteit is de brug naar de leerstof en biedt motivatie en afwisseling in onderwerp en tekstsoort. Digibordmethode Vanuit het digibord wordt de hele les gestuurd: lessen, links naar actueel beeldmateriaal, filmpjes, etc. Printen is mogelijk. Kerndoelen Kerndoelen zijn de doelen die het ministerie van onderwijs heeft vastgesteld voor alle vakken op de basisschool en waar de school gericht naartoe moet werken. Een voorbeeld van zo'n doel is: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen. Door deze methode te volgen halen de kinderen deze kerndoelen. Aansluiting Cito De methode sluit aan op de Cito-toets, zowel inhoudelijk als qua vorm. Dat laatste wil zeggen dat de manier van vragen an het Cito, namelijk meerkeuzevragen, ook terugkomt in Leeslink, zodat de kinderen straks bij de Cito-toets weten wat ze moeten doen. [Voor de leerkracht: laat desgewenst aan de ouders een voorbeeld van een meerkeuze-toetsvraag zien.]

4 Hoe leer je kinderen om teksten te begrijpen?
Met 7 doelgerichte leesstrategieën doel bepalen voorspellen kennis ophalen herstellen Deze 7 strategieën zijn de handvatten voor de leerlingen. Ze leren wat er in hun hoofd gebeurd tijdens het lezen en hoe ze de verschillende strategieën slim kunnen gebruiken. [Licht de strategieën desgewenst nader toe:] - Doel bepalen: Waarom lees ik de tekst? Wil ik lezen om informatie op te doen? (informatieve tekst) Wil ik lezen voor mijn plezier? (verhaal, strip, mop, gedicht) Wil ik lezen hoe ik iets moet doen? (instructie, recept, routebeschrijving) - Voorspellen. Waar gaat de tekst over? Ik bekijk een tekst globaal, ik kijk naar de titel, de illustraties, de kopjes, de vorm. - Voorkennis ophalen. Wat weet ik al over het onderwerp? Ik heb er al iets over gehoord. Ik heb er al iets over gelezen. Herstellen. Wat doe ik als ik het niet meer snap? Ik kijk terug in de tekst en lees terug of verder. Ik bekijk de plaatjes bij de tekst. Ik zoek de betekenis van een moeilijk woord op in een woordenboek. Vragen stellen. Welke vragen zie ik in de tekst? WH-vragen (wie-wat-waar-wanneer-welke-hoe- en waaromvragen) geven structuur aan een tekst. - Visualiseren. Welk plaatje past bij de tekst? Tijdens het lezen vormt zich een plaatje in mijn hoofd. Dat plaatje verandert als ik verder lees. Soms is zo’n plaatje een schema. - Samenvatten. Hoe vat ik de tekst samen? Als ik de tekst begrepen heb kan ik in mijn eigen woorden vertellen waar het over ging. Ik kan hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Ik kan de kernwoorden markeren in zinnen. Ik kan de kernzin in een tekst aangeven. vragen stellen visualiseren samenvatten

5 Hoe gaat dat in zijn werk?
De leerkracht legt een strategie uit en doet de strategie voor, met behulp van een strategiefilmpje op het digibord. Dan lezen de kinderen - met die strategie in het achterhoofd - een actuele tekst. Bij de tekst horen gerichte opdrachten: de kinderen oefenen klassikaal, in duo's of alleen hoe ze de strategie kunnen toepassen op de tekst. Ieder blok (7 weken) wordt de kennis van de kinderen over de geleerde strategieën en de toepassing ervan getoetst. Elke leesstrategie komt vier keer per jaar aan bod. De inhoud wordt steeds verder uitgediept. Laat een strategiefilmpje zien.

6 Het resultaat? De kinderen leren om verschillende tekstsoorten op een goede manier te lezen en te interpreteren. Dat is belangrijk bij alle vakken op de basisschoool, in het voortgezet onderwijs én in het dagelijks leven. Benadruk dat de kinderen niet leren lezen voor de juf of meester, maar dat het goed kunnen lezen, begrijpen en interpreteren van teksten van belang is voor hun hele schoolloopbaan, hun toekomstige carrière én in het dagelijks leven.

7 En nu zelf aan de slag! Jullie maken nu in duo's een deel van een les.
We bespreken de antwoorden gezamenlijk na. Snappen jullie welke strategie wordt aangeleerd? Zien jullie de logische opbouw van de opdrachten? Kies een actuele les. Laat het strategiefilmpje zien en zet de tekst op het digibord. Geef de ouders een kopie van de bijbehorende opdrachten. Laat ze gedurende 5 minuten in duo's de opdrachten maken. Toon daarna de antwoorden op het digibord en bespreek de antwoorden gezamenlijk na. Zien ze welke strategie hier wordt aangeleerd? Zien ze de opbouw en snappen ze de logica?

8 Begrijpend studerend lezen Groep 4 tot en met 8


Download ppt "Begrijpend studerend lezen Groep 4 tot en met 8"

Verwante presentaties


Ads door Google