De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRUCTUREELCOMMUNICATIEF RECEPTIE  Grammatica-Vertaal methode (Chomsky: LAD) Krashen: The Natural Approach  T.P.R. (Asher)  The Silent Way PRODUCTIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRUCTUREELCOMMUNICATIEF RECEPTIE  Grammatica-Vertaal methode (Chomsky: LAD) Krashen: The Natural Approach  T.P.R. (Asher)  The Silent Way PRODUCTIE."— Transcript van de presentatie:

1 STRUCTUREELCOMMUNICATIEF RECEPTIE  Grammatica-Vertaal methode (Chomsky: LAD) Krashen: The Natural Approach  T.P.R. (Asher)  The Silent Way PRODUCTIE (Skinner)  Directe Methode  Audio-V/ Audio-L Communicatieve benadering

2 Vier fasenmodel voor een lessenserie (Unit) in communicatieve lespakketten: Introductie •Motiveren •Activeren van voorkennis •Voorbereiden op de functies en noties die aan de orde komen •Warming up: creëer een voor leerlingen betekenisvolle contekst Presentatie •Luisteren/Lezen/Kijken van of naar nieuw materiaal •Semantisering: geef betekenis aan de tekst Oefenen •Oefen met nieuwe functies en noties •(Besteed aandacht aan grammatica indien nodig) Transfer •Gebruik het geleerde in nieuwe contexten

3 Oefeningentypologie van Neuner •Van receptie naar productie •Van gesloten naar open •Van voorspelbaar naar onvoorspelbaar A-oefeningen Gericht op het begrijpen van geschreven en gesproken teksten. B-oefeningen Taalmiddelen die nodig zijn voor communicatie worden aangeboden en geoefend Reproductief, sterk gestuurd “Gesloten” C-oefeningen Mogelijkheden voor beperkte eigen inbreng Productief “Half-open” D-oefeningen Echte communicatie, alles uit voorgaande oefeningen wordt gecombineerd in een productieve activiteit. (spreken of schrijven).

4 Vier fasenmodel en de typologie van Neuner: Introductie Motiveren Activeren van voorkennis Voorbereiden op de functies en noties die aan de orde komen Warming up: creëer een voor leerlingen betekenisvolle contekst Presentatie Luisteren/Lezen/Kijken van of naar nieuw materiaal Semantisering: geef betekenis aan de tekst Oefenen Oefen met nieuwe functies en noties (Besteed aandacht aan grammatica indien nodig) Transfer Gebruik het geleerde in nieuwe contexten ABCDABCD

5 Waarom zoveel aandacht voor receptieve vaardigheden? Hogere beheersingsgraad is haalbaar dan bij productieve vaardigheden; Grote receptieve kennis is meestal vereist voor interactie met sprekers van de vreemde taal; Lees- en luisterervaringen vormen de belangrijkste basis voor productie (vgl. moedertaalverwerving); Zijn erg geschikt voor verwerven van kennis van en inzicht in en begrip voor een vreemde cultuur; Algemene behoefte om de leesvaardigheid van kinderen op een hoger niveau te brengen.

6 De belangrijkste leesstrategieën en bijbehorende leertaken: Strategie: Voorspellen en verifiëren Leertaken bijvoorbeeld •Kennis van de wereld activeren •Tekstsoorten herkennen aan hun kenmerken •Gericht selectief informatie zoeken •Gebruik maken van titel, kopjes, illustraties etc. •Voorspelteksten •ELZA Strategie: Structureren Leertaken bijvoorbeeld: •Kniptekst •Schema invullen •Kopjes maken bij alinea’s •Delen van de tekst in een zin samenvatten •Niet-wezenlijke informatie schrappen. Strategie: Detailbegrip en gebruik van redundantie Leertaken bijvoorbeeld: •Gatentekst •Woordraad-strategieën •Beginnen met concentrisch lezen


Download ppt "STRUCTUREELCOMMUNICATIEF RECEPTIE  Grammatica-Vertaal methode (Chomsky: LAD) Krashen: The Natural Approach  T.P.R. (Asher)  The Silent Way PRODUCTIE."

Verwante presentaties


Ads door Google