De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactiek procesgerichte aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactiek procesgerichte aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Didactiek procesgerichte aanpak
directe instructiemodel, met slimme inzet van media (o.a. instructiefilmpjes) per leerlijn: stappen Denken – Doen – Terugkijken structurele aanpak van herhaling & onderhoud sterke differentiatie heldere leerdoelen en leerstrategieën accent op 1 leerlijn per twee dagen Integratie van leerlijnen via o.a. verhaalanimaties, leesteksten en betekenisvolle activiteiten

2 Woordenschat verhaalanimatie als startpunt: horen, visualiseren en ‘labelen’ van woorden woorden komen terug in teksten en opdrachten kijkwoorden, leeswoorden, weetwoorden en schooltaalwoorden doelwoorden worden in functionele context aangeboden betekenisverlening via plaatje, definitie + voorbeeldzin, verhaalanimatie (biedt context voor betekenis) didactiek van Verhallen: sterk is de herhaling/integratie in teksten en opdrachten van hele hoofdstuk, ook bij spelling basis van woordenlijst is de WAK

3 Spreken en luisteren (lineair) proces met stappen voor-tijdens–na
(evenredige) aandacht voor de 3 onderdelen uit referentiekaders: spreken – luisteren - gesprekken voeren systematisch spreek- en luistervaardigheden aan bod laten komen geïntegreerd met woordenschat per blok opdracht ter observatie

4 Leesbegrip kerndoelen verwerkt koppeling aan woordenschat
lezen en begrijpen van teksten belangrijk, o.a.: - verhaalanimaties - leesteksten - stellen (schrijfopdrachten)

5 Woord- en zinsbouw uitlegblokje per taalverschijnsel
van herkennen naar benoemen: concrete benamingen van passief naar theorie/begrip naar toepassen vanaf groep 5 voorbereidend ontleden

6 Stellen (lineair) proces met stappen voor-tijdens-na: nadrukkelijk aandacht voor het reviseren van (eigen en elkaars) teksten aandacht voor referentiekaders: diverse tekstsoorten komen aan bod, in opklimmende moeilijkheidsgraad qua verwerk’eisen’ strategische aanpak met heldere leer- en lesdoelen: schrijfdoel, publieksgericht, plannen etc. goede verdeling non-fictie en fictie per blok opdracht ter observatie

7 Spelling gaat uit van auditieve analyse: eerst horen, dan schrijven
heldere schrijfaanwijzingen in leerlingboek én werk/maatschrift rustige opbouw: 1 spellingcategorie / 1 woordpakket per week strategieën: luister-, onthou-, ook zo- en regel- werken aan spellingbewustzijn: - eerst horen (niet alles prijsgeven) - uitbreiden van woordpakketten met eigen woorden - zelfevaluatie en zelfcorrectie gebaseerd op referentiekaders (SLO: moment van eerste aanbod) en Cito-afnamemomenten

8 Spelling (2) voorbereiding werkwoordspelling vanuit taal (grammaticale begrippen) toepassing werkwoordspelling vanaf eind groep 5 in groep 6-7-8: elke eerste week van een blok is werkwoord-spelling de lessen werkwoordspelling kennen dezelfde structuur als bij de onveranderlijke woorden opbouw werkwoordspelling vanuit ‘persoons-vorm’ ook hier: veel onderhoud en herhaling


Download ppt "Didactiek procesgerichte aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google