De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerlijnen in relatie met de methode

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerlijnen in relatie met de methode"— Transcript van de presentatie:

1 Leerlijnen in relatie met de methode

2 Veilig leren lezen besteedt aandacht aan:
-technisch lezen; -begrijpend lezen, vanaf kern 7; Bij de zonkinderen vanaf kern 1 -spelling; -taal; -spreken en luisteren.

3 Leerlijnen m.b.t. het technisch en begrijpend lezen
4.1 Structureren en automatiseren in een betekenisvolle context 4.2 Leerlijn Technisch lezen 4.3 Leerlijn spellen 4.4 Leerlijn Begrijpend lezen 4.5 Functioneel lezen en schrijven 4.6 Relatie tussen lezen en technisch schrijven

4 Tussendoelen Leerlijn technisch lezen
Fonologisch bewustzijn Verdelen van woorden in klankgroepen Spelen met klankpatronen Onderscheiden van fonemen Alfabetische principe Het hebben van letterkennis Het ontdekken dat letters corresponderen met klanken in gesproken woord Elementaire leeshandeling Met behulp van grafeem-foneemkoppelingen kunnen lezen. (mkm-woorden) Het lezen van klankzuivere woorden, zonder te de afzonderlijke letters te verklanken.

5 Aansluiting op de methode Leerlijn technisch lezen
Kern 1 t/m 6 Onderscheiding van lettergrepen Het splitsen van eenlettergrepige woord Het kunnen verdelen van een gesproken woord Automatisering van de letterkennis. Woordherkenning Kern 7 t/m 12 Letterclusters Spellingspatronen (ng, nk, aai, oei) Lettergrepen (het “snel” zien van de lettergreepstructuur) Betekeniselementen. ( Bijvoorbeeld bij: bloemen. De “en ” staat voor meervoud, in dit geval)

6 Voorwaardes Leerlijn begrijpend lezen kern 1 t/m 6
Het ontwikkelen van begrijpend luisteren, onder meer door uitbreiding van de woordenschat. Het automatiseren van het technisch lezen

7 Aansluiting op de methode Leerlijn begrijpend lezen
Kern 1 t/m 6 Het activeren van reeds aanwezige kennis. Het leggen van verbanden tussen illustraties. Speciale aandacht voor verwijswoorden Het samenvatten van verhalende en informatieve teksten. Kern 7 t/m 12 Het begrijpen van korte zinnen Het begrijpen en toepassen van verwijswoorden Conclusies trekken vanuit een context Het kunnen beantwoorden van vragen. Denkvragen beantwoorden Relevante informatie uit een informatieve tekst halen Reflecteren op een gelezen boek of verhaal Integratie van eerder aangeleerde vaardigheden. Bijv; Het invullen van een gatentekst.

8 Wat ontbreekt er aan de methode VLL.
Toetsing Technisch lezen Norm Woordenschat

9 Vragen kunt u stellen aan K. Mouhmouh Vriendelijk bedankt.


Download ppt "Leerlijnen in relatie met de methode"

Verwante presentaties


Ads door Google