De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de infoavond eerste leerjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de infoavond eerste leerjaar"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de infoavond eerste leerjaar 2013-2014

2 Leesonderricht Veilig lezen lezen
herhaal dagelijks de aangeleerde woorden en letters (klik-klak/boek) medeklinkers stemloos (dof) verklanken kernwoorden aanvankelijk in afzonderlijke klanken splitsen steeds luidop laten lezen / steeds wijzen op de leesrichting hou de duur van het oefenen beperkt (wisselrijtjes 3-5’ lezen met timer, aanduiden op het blad volgende dag nog eens) na elke kern: leestoets + lettertoets!! bibliotheekbezoek: Voorlopig AVI 0/ vanaf december oefenen op AVI 1 Streefdoel: AVI 2 behalen einde schooljaar

3 Schrijfonderricht Ik pen
controleer pennenzak (gom, scherpe potloodpunt) let op goede schrijfhouding (voeten plat op de grond/ benen naast elkaar /rechte rug) en potloodgreep laat steeds oefenen tussen 2 HULPLIJNEN letters + woorden inoefenen (liefst elke dag) eis nauwkeurigheid bij het correct uitvoeren van een schrijfpatroon (zie schrijfboekje) visueel en auditief dictee vanaf december schrijven we met pen

4 Rekenonderricht Kompas
Getallenkennis: controleer het juist benoemen van een cijfer (hoeveelheden tot 5/10/20) controleer de juiste associatie tussen hoeveelheid, getalbeeld en getal bij het zien van een getalbeeld onmiddellijk het getal kunnen zeggen zonder te tellen tellen/terugtellen/doortellen controleer de kennis van wiskundige tekens en symbolen (=, >,<) splitsen (getalbeelden automatiseren) rangorde: eerste, laatste, middelste patronen aanvullen

5 rekenhandelingen uitvoeren (+/-)
Bewerkingen: rekenhandelingen uitvoeren (+/-) tot 5 (herfstvakantie) / tot 10 (krokusvakantie) tot 20 zonder brug (paasvakantie)/ tot 20 met brug ( tot einde) verwoorden is heel belangrijk ook pijlenvoorstellingen en rooster Meten en metend rekenen liter: 1l meter: 1 m kilogram: 1 kg tijd: dagen van de week/ uur/ half uur/ één uur later of vroeger geldwaarden: 1, 2, 5, 10, 20 euro/ 1, 2, 5, 10, 20 cent gepast betalen/ te veel, te weinig/ teruggeven  Veel doe-activiteiten

6 Meetkunde: korte lessen vanuit de realiteit: waarnemen van rechte hoeken, evenwijdigen, ... ruimtelijke oriëntatie: links, rechts, onder, boven, naast, tussen, ...hoeveel blokken? vormleer: rechthoek, driehoek, vierkant, cirkel, hoeken, punten, oppervlakten, spiegelingen, ... via bewegingsspelletjes, doe-activiteiten Toepassingen realistische oefeningen in thema’s: bvb. Kermis, circus,... toepassen van de leerstof getallenkennis, bewerkingen, metend rekenen, meetkunde

7 Extra: we werken in de klas met schijfjes/ doosje met getalbeelden rekenfouten steeds met behulp van concreet materiaal verbeteren werk met de aangeleerde getalbeelden hanteer rekentaal zoals vermeerderen, verminderen, bijdoen, afdoen, 1 meer dan, 1 minder dan, komt voor, komt na.

8 Wereldoriëntatie/muzische vorming
14 thema’s Verkeerslessen (atelier) Muzische opvoeding: doorschuifsysteem meester Lenny: media, meester Wim: technologie, juf Severine: verkeer, juf Elisabeth: muziek, juf Davine: beeld beeld

9 Taalinitiatie Frans met Pistache

10 Lichamelijke opvoeding
Zwemmen: om de 14 dagen (Brakel) zie data klaswebsite/agenda Turnen: gegeven door juf Fien kledij: T-shirt van de school, broekje, turnpantoffels (+ kousen) in turnzakje  vergeet niet om overal de naam van uw kind in te noteren zodat iedereen zijn spullen terug krijgt.

11 Varia/belangrijke afspraken
Zorgjuf: juf Myriam Hoekenwerk: stempel- schrijfhoek, bouwhoek, computerhoek, rekenhoek,… Contractwerk: eigen tempo

12 Huistaak: steeds in dezelfde huistaakmap meegeven naar school elke dag lezen + een huiswerk op woensdag: enkel lezen luidop lezen moet met begeleiding laat het huiswerk op een rustige plaats maken maximum 30 min: indien niet klaar  streep eronder of woordje uitleg voor elke vakantie: herhalingsbundel (zie klaswebsite) maak samen de schooltas klaar Toetsen en rapporten: veel kleine toetsen of herhalingstoetsen geen puntenrapport toetsen horen in een toetsenmap en worden ondertekend

13 mededelingen, strookjes en nieuwsbrieven in dezelfde map
ingevulde strookjes liefst zo vlug mogelijk terug bezorgen binnen blijven in de speelzaal kan bij ziekte mits schriftelijke toestemming ‘s morgens: boekentassen in het boekentasrek

14 Contact bij vragen/ opmerkingen: davine_torremans@hotmail.com
neem af en toe een kijkje op onze klaswebsite


Download ppt "Welkom op de infoavond eerste leerjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google