De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde
Rekenproblemen in-zicht

2 Basiskennis bij groepsplannen
Leerlijnen en rekenen Basiskennis bij groepsplannen

3 Kwaliteitskaart Effectief reken-wiskundeonderwijs
7. Monitoren rekenontw. 4. Convergente differentiatie 5. Effectieve instructie 6. Vroeg tijdig signaleren en reageren 2. TIJD 3. Extra tijd voor zwakke rekenaars 1. Doelen 3 3 3

4 Verwoorden/communiceren
Dia Handelingsmodel Mentaal handelen Verwoorden/communiceren Formeel handelen (formele bewerkingen uitvoeren) Voorstellen – abstract (representeren van de werkelijkheid aan de hand van denkmodellen) Voorstellen – concreet (representeren van objecten en werkelijkheidssituaties in concrete afbeeldingen) Informeel handelen in werkelijkheidssituaties (doen)

5 Het ijsbergmodel 5

6 6

7 7

8 Doel handelingsmodel:
Terug in niveau .. om later te proberen weer ‘formeler te gaan’ Model Tekening, schets, afbeelding Concrete(re) materialen Herkenbaar maken – dagelijks leven Terug in de leerlijn 8

9 Opdracht Wat ga ik de kinderen dit jaar leren?
Waar zijn je zwakke kinderen goed in? Welke interventies kun je inzetten bij je zwakke kinderen? Maak een overzicht

10 Onderwijsbehoeften Wat heeft dit kind nodig om zijn doelen te halen
Instructie die……………………. Materialen die………………….. Een leerkracht die…………… Leerstof die……………………… Extra tijd………………………… Ondersteuning………………… Feedback……………………….. Werkvormen die…………….. Een groep ………………………… Een school die………………….. Maatregelen motivatie……… Aanpassingen leeromgeving..

11 Leerlijnen en rekenen Basisvaardigheden Rekenen bij kleuters
Rekenen tot 10 Rekenen tot 20 Rekenen tot 100 Tafels

12 Domeinen Getallen en getalbegrip Verhoudingen Meten en Meetkunde
Rekenen richt zich in eerste instantie op getallen en getalbegrip

13 Rekenwiskundige ontwikkeling op alle domeinen
Begripsvorming betekenis verlenen: het concept zien Ontwikkelen van oplossingsprocedures (groeperen, herhaald optellen, verdubbelen) Vlot leren rekenen (automatiseren en memoriseren) Flexibel toepassen van kennis en vaardigheden (Betekenis, Denken en handelen, Strategie)

14 Visie en belangrijkste gedachte ERWD Protocol:
Problemen ontstaan als er gedurende lange tijd onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoefte van de leerling De rekenontwikkeling stagneert.

15 Rekenproblemen of Dyscalculie?
ERW ontstaat bij onvoldoende afstemming, dyscalculie bij voldoende afstemming en hardnekkigheid.

16 Eind groep 2: www.rekenpilots.nl
kennen de kinderen de cijfersymbolen kunnen de kinderen tot 20 tellen kunnen kinderen vanaf een gegeven getal verder tellen kunnen kinderen terugtellen vanaf 10 kunnen kinderen de buurgetallen noemen van getallen tot 20 De kinderen kunnen deze vaardigheden toepassen in functionele situaties.

17 Tellen Globale Opbouw in de telontwikkeling:
Tellen via herkennen (vanaf 2 ½ jaar) Akoestisch tellen (vanaf 3 ½ jaar) (A)synchroon tellen (vanaf 4 jaar) Ordenend tellen (vanaf 4 ½ jaar) Resultatief tellen (vanaf 5 jaar) Verkort tellen (vanaf 5 ½ jaar)

18 Tellen en Getalbegrip Tellen Getalbegrip, wat is dat?
Verschillende functies van getallen De ontwikkeling van het tellen Getalbegrip, wat is dat? Getallenkennis (cijfersymbolen) Hoeveelheidsbegrip Rikash

19 Functies van getallen Het getal 5 Naamgetal: tramlijn vijf
Meetgetal: de leeftijd van vijf jaar Volgordegetal: de vijfde in de telrij (Ordinaal) Aantal: de hoeveelheid van vijf dropjes (Kardinaal) Rekengetal: twee erbij drie is vijf (getal en hoeveelheid)

20 Rekenen tot 10 en 20 Vlot tellen heen en terug
Overzien van kleine hoeveelheden Ongestructureerde hoeveelheden tot 5 Tellen met sprongen van 2 en 3 Sommen tot 10 (memoriseren) Hulpmiddelen: Losse hoeveelheden Dobbelstenen en patronen Splitsboom: volhouden!! Splitsingen en structureren

21 Rekenen tot 10 en 20 Getalkennis Aanvullen tot 10 en verder.
Kralensnoer tot 20 en Rekenrek (Getalbeelden, hoeveelheidsbegrip) Koppelen van bekende en onbekende sommen Rijgen en splitsen, de getalsstructuur. (de start) Automatiseren en memoriseren.

22 Bouwstenen tot 100 Kennis van de telrij - doortellen - tellen met sprongen - heen en terugtellen Inzicht in de getalopbouw (structureren) Kennis van de structuur van de getallenrij (Positioneren) Betekenis geven (contextualiseren) Optellen en aftrekken met 10-tallen Optellen en aftrekken over het tiental

23 Tafels Leerlijn vermenigvuldigen:
Fase 1 Begripsvorming Lopen Groeperen Structureren Schematiseren Fase 2 Ontwikkeling van oplossingsprocedures Herhaald optellen Een meer en minder Verdubbelen (4x5=2*2x5) Fase 3: Oefenen ter verkorting (automatiseren) Handig rekenen Verdubbelen en halveren Fase 4: Memoriseren (Opzeggen, tafelrace. grafiek)

24 Bronnen www.rekenpilots.nl (kwaliteitskaarten)
(referentienivo’s) Rekenen.yurls.net


Download ppt "Vakspecifieke onderwijsbehoeften bij rekenen en Wiskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google