De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HELP! Er zijn zoveel leerlingen die 1F niet halen als ze instromen Rekenonderwijs Amersfoort, 1 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HELP! Er zijn zoveel leerlingen die 1F niet halen als ze instromen Rekenonderwijs Amersfoort, 1 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 HELP! Er zijn zoveel leerlingen die 1F niet halen als ze instromen Rekenonderwijs Amersfoort, 1 februari 2011

2 2 En vergeet na afloop niet uw mobieltje aan te zetten

3 3 De toetsen bevestigen wat we al lang weten. Door de aandacht voor rekenen en het rekenexamen willen we gericht iets gaan doen met deze kennis.

4 4 Fullan: > geef taal en rekenen topprioriteit > meet vaker de resultaten bij leerlingen > gebruik de resultaten om vooruit te komen.

5 5 Huidige situatie in het vo BB en KT TL en Havo Vwo

6 6 Rekenontwikkeling monitoren School volgt ontwikkelingen om te kijken of… -d-de leerlingen gestelde doelen halen; -z-ze profiteren van het onderwijs en de hulp die ze krijgen; -h-het curriculum en het onderwijs van de leerkracht effectief zijn.

7 7 Monitoring Leerlingvolgsysteem is middel. Resultaten niet alleen als constatering zien… (Cijfers op het rapport?) …maar wat kun je met deze gegevens?

8 8 Belangrijk Op schoolniveau vaststellen wat het percentage leerlingen moet zijn die de streefdoelen ook daadwerkelijk gaat halen. Efficiënt gebruik maken van groepsoverzichten Bespreken van groepsoverzichten in het team Op basis hiervan gewenste acties nemen en groepsplannen opstellen!

9 9 Monitoring van de rekenontwikkeling op groepsniveau Voortdurend ‘toetsen’ Instructie plannen Instructie geven

10 10 Integratie toetsing en instructie Toetsen Instructie Toetsing Instructie Dit willen we.. Toetsen en instructie op één lijn Niet dit

11 Zwakke rekenaars

12 12 Protocol ERWD Passend onderwijs is goed onderwijs Leerkrachtvaardigheden Zwakke rekenaars zijn teamverantwoordelijkheid

13 13 Handelingsmodel Formeel handelen (formele bewerkingen uitvoeren) Voorstellen- abstract (representeren van de werkelijkheid aan de hand van denkmodellen) Voorstellen –concreet (representeren van objecten en werkelijkheidssituaties in concrete afbeeldingen Informeel handelen in werkelijkheidssituaties (doen) Mentaal handelen Verwoorden/ communiceren Handelingsmodel, Groenestein (2010)

14 14 Denkprocessen Context Oplossing Bewerking Reflectie Uitvoering Aanpak M. van Groenestijn, 2010

15 15 Denkwerk Context Aanpak Bewerking Uitvoering Oplossing Reflectie Wat? Hoe? Waarom zo?

16 16 Leerkrachtvaardigheden Drieslagmodel Wat kenmerkt zwakke rekenaars?

17 17 Zwakke rekenaars bij mij op school Schrijf twee namen van leerlingen op: wat kenmerkt hen?

18 18 Kenmerken zwakke rekenaars Profiteren minder van incomplete of impliciete instructie Automatiseren gaat moeizaam Korte termijngeheugen Strategiezwakte Tempo Sociaal-emotionele factoren Concentratieproblemen Motivatieproblemen

19 19 Wat doet er toe Meer instructie- en oefentijd Verlengde instructie en pre-teaching Hulp in kleine groep Expliciete en intensieve instructie in één strategie Deelvaardigheden expliciet oefenen Met mate zelfstandig werken Dagelijks automatiseringsoefeningen Directe feedback Aanmoediging en positieve feedback

20 20 Gecijferdheid voor alle leerlingen Groep 6 t/m 8 Voortzetten automatisering – rekenoperaties tot 10.000 – breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten - werken met de rekenmachine - getalsmatige patronen en wetmatigheden Groep 4 en 5 Getalbegrip – rekenoperaties tot 100/1000, inclusief (aanzetten tot) tafels en deelsommen Groep 3 Ontwikkeling van getalbegrip – rekenoperaties tot 20 Groep 1 en 2 Ontwikkeling van getalbegrip-tellen-gestructureerd tellen informele rekenoperaties-meten-meetkunde-tijdsbesef

21 21 Opgave: Batterij Met een volle batterij kun je 12 uur doen. Hoe lang kun je nog doen met een batterij die maar voor 60% gevuld is?

22 22 Leerlijn Concreet: doen Structuren: voorstellen Formeel Tijd (uren)1261,2 uur7,2 uur7 uur en 12 minuten %100501060 0,6 x 12 = 0,5 x 12 + 0,1 x 12 = 6 + 1,2 = 7,2 uur

23 23 Denkprocessen Context Oplossing Bewerking Reflectie Uitvoering Aanpak

24 24 Intermezzo Hoe rekenvaardig zijn wij ?

25 25 Eerst automatiseren, dan memoriseren Automatiseren Leerling kan, soms met behulp van één of enkele handige tussenstappen, binnen 4 sec het antwoord geven. Memoriseren Het antwoord op sommen zijn memootjes (rekenfeiten) geworden. Een leerling kan direct het antwoord geven, zonder dat er tussenstappen worden genomen.

26 26 Handelingsmodel Formeel handelen (formele bewerkingen uitvoeren) Voorstellen- abstract (representeren van de werkelijkheid aan de hand van denkmodellen) Voorstellen –concreet (representeren van objecten en werkelijkheidssituaties in concrete afbeeldingen Informeel handelen in werkelijkheidssituaties (doen) Mentaal handelen Verwoorden/ communiceren Handelingsmodel, Groenestein (2010)

27 27 Vermenigvuldigen 2. Begripsvorming (voorstellen: concreet) Vermenigvuldigen als herhaald optellen. Welke situaties leiden tot vermenigvuldigen.

28 28 2. Structureren Kinderen leren vlot gebruik te maken van eigenschappen en relaties die er tussen de tafelproducten bestaan. Hoe kun je antwoorden op keersommen uitrekenen? Hoeveel appels zitten in 2 kisten? Hoeveel appels zitten in 4 kisten? Welke keersommen maak je daarbij?

29 29 Modellen voor ondersteuning begrip 3. Voorstellen: abstract Groepjesmodel -> Lijnmodel Ketting, strook, getallenlijn… Rechthoekmodel ->

30 30 Specifieke eigenschappen van vermenigvuldigingen 3. Voorstellen: abstract Verdeeleigenschap 6x6 oplossen via 5 x 6 + 6 Verwisseleigenschap (omkeerregel) 4 rijen van 5 = 5 rijen van 4 Accent op modellen in rechthoekstructuur (roosters, stickervelletjes,tegelvloertjes) Herkennen van de formele grondstructuur van het vermenigvuldigen

31 31 Tafelnetwerk Keersom verdubbelen1 meerhalveren1 minder

32 32 Opbouwen van netwerken (steunpunten en relaties) 1 x 7een weetje 2 x 7een dubbele 7 + 7 3 x 7via (2 x 7) + 7; een keer 7 meer 4 x 7als dubbele van 2x7 of eenmaal minder van 5x7 of verwisseleigenschap 5 x 7halveren -de helft van 70 of verwisselen 6 x 7via (5x7) + 7 of via verwisselen 7 x 7 een weetje of via (5x7) + 7 + 7 8 x 7 via (7 x7) + 7 of een verdubbeling van 4 x 7 9 x 7 (10 x 7) – 7, een keer 7 minder 10 x 7 een weetje

33 33 4. Formeel vermenigvuldigen (formeel handelen) Bekende tafelproducten worden flexibel en Handig ingezet om niet gekende keersommen vlot te berekenen. Nu alleen op getalniveau redeneren en rekenen. Op weg naar automatisering en memorisering!

34 34 Handelingsmodel in de rekenles Welke plaats heeft dit model in de rekenles of in een reeks rekenlessen? Mentaal handelen Verwoorden / Communiceren Formeel handelen (formele bewerkingen uitvoeren) Voorstellen- abstract (representeren van de werkelijkheid aan de hand van denkmodellen) Voorstellen –concreet (representeren van objecten en werkelijkheidssituaties in concrete afbeeldingen Informeel handelen in werkelijkheidssituaties (doen)

35 35 Waar hebben zwakke rekenaars moeite mee? Context Oplossing Bewerking Reflectie Uitvoering Aanpak

36 36 Onderwijsbehoefte: wat hebben ze nodig? Wat is nodig en hoe te organiseren? Re-teaching Pre-teaching Verlengde instructie

37 37 Ken je groep! Instructie-onafhankelijk Instructiegevoelig En hoe organiseer ik dat? Instructie- afhankelijk

38 38 Verlengde instructie Stap terug in de leerlijn Vaker modellen en materialen -> handelingsmodel (Directe feedback op handelingen en strategiegebruik -> drieslagmodel Tussendoelen zijn uitgangspunt!

39 39 1. Doelen 2. Aanbod 5. Effectieve instructie 6. Vroegtijdig signaleren en reageren 3. Tijd en extra tijd voor zwakke rekenaars 4. Convergente differentiatie Effectief reken-wiskundeonderwijs

40 40 Belangrijke voorwaarden voor succes De aanwezigheid van sterk leiderschap Een ondersteunende sfeer (coaching), i.p.v een ‘afrekencultuur’ Inbedding op teamniveau en duidelijke afspraken Uitkomsten toetsresultaten kunnen vertalen naar instructiegedrag (oplossingsgericht).

41 CPS Onderwijsontwikkeling en advies Plotterweg 30 3821 BB Amersfoort Postbus 1592 3800 BN Amersfoort T [033] 453 43 43 F [033] 453 43 53 E cps@cps.nl www.cps.nl Ria Brandt r.brandt@cps.nl 06 31 026 358


Download ppt "HELP! Er zijn zoveel leerlingen die 1F niet halen als ze instromen Rekenonderwijs Amersfoort, 1 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google