De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(procent)rekenen in de vakken Een nadere blik op procentrekenen havo/vwo Wim Spek (slo)

Verwante presentaties


Presentatie over: "(procent)rekenen in de vakken Een nadere blik op procentrekenen havo/vwo Wim Spek (slo)"— Transcript van de presentatie:

1 (procent)rekenen in de vakken Een nadere blik op procentrekenen havo/vwo Wim Spek (slo)

2 Eerst even rekenen •Drie vragen •Maak ze zelf: Hoe pak je het zelf aan? 2

3 Vraag 1: 17,5% korting Kijk nog eens goed naar vraag 1….. A: Welke aanpak heb je gekozen? 1.17,5% uitgerekend en van het bedrag afgehaald 2.rechtstreeks 82,5% uitgerekend B: Welke benadering van procenten heb je gekozen? 1.1% is 8,59 en dat maal 17,5 (of maal 82,5) 2.0,175 of 0,825 maal 859 3.Alternatief, zoals 10% plus 5% plus 2,5% (85,9 + 42,95 + 21,475) C: Welk 'hulpmiddel' heb je gebruikt voor ordening of berekening? 1.Tabel (verhoudingstabel) 2.Beschrijving in woorden (1% is 8,59 en…..) 3.'formule' (bijvoorbeeld 17,5/100*859 of 859/100*17,5) 3

4 Maar wat is eigenlijk het antwoord? Een filmpje met uitleg:http://youtu.be/FVtayoSVDiIhttp://youtu.be/FVtayoSVDiI -Wat valt op? 4

5 Resultaten leerlingen 216 leerlingen hebben deze vragen gemaakt: Havo 3 (33), vwo 4 (5), vmbo 4 (17), havo 5 (76) en vwo 6 (85) Goed/fout: •Van de 216 leerlingen: 84 fout, waarvan 79 'fout' afgerond 5

6 Vraag 2 – Procentuele toename Uitwerkingen van leerlingen. •Zit je eigen uitwerking erbij? •Maak een ordening in de uitwerking (groeperen/lijn etc.) 6

7 Classificeren 'aanpak procenten': - via 1 (procent) - gebruik verhouding 'deel van' - 'handig rekenen', verkortingsstrategie 'Hulpmiddelen': –Tabel (verhoudingstabel) of Verkorte tabel (voor kruisproduct) –Beschrijving in woorden –Formule –(rechtstreekse) berekening 7

8 Procentrekenen nader bekeken •Leerlijn www.rekenlijn.nlwww.rekenlijn.nl -strokenmodel, verhoudingstabel, (vermenigvuldigings)factor -allerdaagse situaties – formele situaties -mooie percentages (10, 25, 50), handig rekenen, koppeling mooie breuken, percentages met rekenmachine, percentages boven de honderd, percentages van percentages Vul de datum in8

9 Bron: CPS 9

10 Opgave 3 nader bekeken De wijnfles: Een wijnfles bevat 0,75 L wijn met 12,5 volumeprocent alcohol.  Bereken hoeveel mL alcohol deze fles bevat. (vmbo CSE natuur-en scheikunde 2 GL en TL 2011) 10

11 Reken/wiskunde problemen 11 * 'drieslagmodel' * How to solve it - Polya

12 12 Begrijp het probleem: -rekenprobleem? -enkelvoudig of samengesteld? -relevante gegevens? Begrijp het probleem: -rekenprobleem? -enkelvoudig of samengesteld? -relevante gegevens? Los het probleem op: *welke aanpak? Welke strategie? *hulpmiddelen? rekenmachine gebruiken? Los het probleem op: *welke aanpak? Welke strategie? *hulpmiddelen? rekenmachine gebruiken? Beantwoord de vraag -antwoord op de vraag? -zinvol afronden Beantwoord de vraag -antwoord op de vraag? -zinvol afronden

13 Begrijp de wijnfles •Dit is een rekenprobleem (signaalwoord Bereken) •Dit is een samengesteld probleem (omrekenen maateenheden en procentopgave) •Gegevens: 0,75 L (is liter). 12,5% daarvan alcohol. Gevraagd wordt naar mL Signaal'woorden': L, mL en (volume)procent Notatie en taal herkenbaar? 13

14 Los een probleem op: Aanpak, strategie en hulpmiddel kiezen *aanpak: - eerst mL omrekenen - eerst procentrekenen *strategie: - via 1 - via procent als honderste (factor) - handig rekenen, verkortingsstrategie *hulpmiddel: –Tabel (verhoudingstabel) –Verkorte tabel (voor kruisproduct) –Beschrijving in woorden –Formule –(rechtsreekse) berekening 14

15 Los een probleem op: Aanpak kiezen Een aanpak kiezen: eerst L-mL of eerst procentrekenen? 15

16 Strategie procentrekenen •Terug naar 1 procent? •Procent als honderdste (vermenigvuldigingsfactor) 16

17 •Verkortingsstrategie 'handig rekenen': 17

18 Hulpmiddelen •Tabel (met 1) (t) •Tabel verkort (kruistabel)(tv) •Beschrijving in woorden (1 % is….12,5% is dan )(b) •'formule' (aaneengesloten berekening)(f) •Afgehaakt, geen antwoord of half antwoord(x) 18 hulp totaalh3v4m4h5v6 t+tv19200107 tv1500096 b16100042 f138135114366 x438061910

19 Beantwoord de vraag •Wat is hier het goede antwoord? •93,75 ml •93,8 ml •94 ml •En wat te doen met: •750:8 = 94 ml •750:8 = 93,75 ml = 94 ml 19

20 Resultaten leerlingen vraag 3 20

21 Resultaten vraag 3 •66 leerlingen (vd 216) hebben de vraag fout, waarvan 36 verkeerd afgerond •16 leerlingen het fout doen op het omrekenen van L naar mL. Deze leerlingen hadden het procentberekenen goed! •De meeste leerlingen gaan eerst voor het omrekenen naar mL (de helft) 21 aanpaktotaal percentage pr7132,9 ml10950,5 x/h3616,7


Download ppt "(procent)rekenen in de vakken Een nadere blik op procentrekenen havo/vwo Wim Spek (slo)"

Verwante presentaties


Ads door Google