De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mathematics Education and Neurosciences drs. Fenna van Nes drs. Titia Gebuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mathematics Education and Neurosciences drs. Fenna van Nes drs. Titia Gebuis."— Transcript van de presentatie:

1 Mathematics Education and Neurosciences drs. Fenna van Nes drs. Titia Gebuis

2 Overzicht Inleiding Doel en Hoofdvraag Getalbegrip en Ruimtelijk Inzicht Deel I t/m IV Conclusie

3 Inleiding drs. Fenna van Nes: cognitieve psychologie onder begeleiding van Prof. dr. Jan de Lange, het Freudenthal Instituut drs. Titia Gebuis: neuropsychologie onder begeleiding van Prof. dr. Edward de Haan, het Helmholtz Instituut

4 Hoofdvraag In hoeverre kunnen problemen in de ontwikkeling van rekenvaardigheden voorspeld (en voorkomen) worden? Het combineren van cognitieve en neuropsychologische resultaten om meer inzicht te krijgen in hoe jonge kinderen (5- 7 jaar) wiskundige problemen oplossen

5 Getallen en Ruimte Wereld ordenen aan de hand van ruimtelijke aspecten Abstracter denken begint op latere leeftijd -> symbolen voor hoeveelheden

6 Getalbegrip Het gemak en de flexibiliteit in het omgaan met getallen a. Getallen zelf: Tellen, telrij kennen, Opbouw van getallen (7 = 5 + 2), Relaties tussen getallen (4 + 4 = 8) b. Relaties met de buitenwereld: Cardinaliteit (situaties met aantallen) Ordinaliteit (situaties met meten)

7 Ruimtelijk Inzicht Greep krijgen op de buitenwereld: a. Ordenen, beschrijven, vergelijken van groottes en hoeveelheden b. Vormen, figuren, verhoudingen, relaties tussen objecten b. Vormen, figuren, verhoudingen, relaties tussen objecten c. Oriënteren, plaats bepalen, routebeschrijvingen

8 Het Belang Groep 1, 2, en 3 is de basis: integratie van intuïtief denken (van jongs af aan) met formeler denken (les op school) Belang van fundamentele vaardigheden, motivatie en plezier om toekomstige reken- en wiskunde kennis optimaal op te bouwen

9 Globale Opzet Deel I: kinderen groeperen en controleren voor cognitieve vaardigheden Deel II: strategiegebruik binnen beide groepen onderzoeken Deel III: EEG patronen analyseren Deel IV: hertesten van de kinderen na 1 en 2 jaar op strategiegebruik, rekenvaardigheid, cognitieve functies en EEG

10 Deel I: groeperen van de kinderen Is er een relatie tussen de prestaties op getalbegrip en ruimtelijk inzicht? Creeeren van 2 homogene groepen

11 Deel I: groeperen van de kinderen Kinderen indelen op basis van de scores op lvs rekenen onderdelen - „Sterker“: kinderen met 50-75 score - „Zwakker“: kinderen met 0-25 score Voor alle kinderen wordt gekeken naar - taalvaardigheid (LVS) - werkgeheugen (onderdeel uit Raven/WISC) - ruimtelijke processen (LVS)

12 Taal ruimtelijk rekenen

13 Deel II: Strategiegebruik Hoofdvragen: a. Welke strategieën voor welke vraagstukken, correlaties met prestaties? b. Hoe vergelijken 4-, 5- en 6-jarigen? c. Kunnen kinderen op basis van strategiegebruik in groepen worden gedeeld?

14 Deel II: Strategiegebruik Doelen : a.Meetinstrument afstemmen: Effectiviteit en niveau van de taken, analyse-, scorings- en observatiemethodes b. Uitwerken van definities en bijbehorende taken. c.Inventariseren van en inzicht krijgen in de ontwikkeling van voorkeursstrategieën

15 Deel II: Voorbeeldtaak Getalbegrip Eendjes in een vijver Onderwerpen: Hoeveelheden vergelijken, tellen, groeperen, cardinaliteit Variaties: - neutrale versus betekenisvolle stimuli - soort vraagstelling

16 Deel III: EEG studie Hoofdvraag: Vinden we verschillende patronen tussen: –sterkere versus zwakkere rekenaars –verschillend strategiegebruik Taken: a. Number comparison –Welke is numeriek meer? b. Size comparison –Welke is fysiek groter? 5 * 5 5 * 8

17 Deel III: wat is EEG? Meten van electrische potentialen Meten van electrische potentialen Ruis uit de data halen Ruis uit de data halen Filteren (bv oogknippers)Filteren (bv oogknippers) MiddelenMiddelen Signaal per conditie vergelijken tussen de 2 groepen (bv sterk / zwakke rekenaars) Signaal per conditie vergelijken tussen de 2 groepen (bv sterk / zwakke rekenaars)

18 Deel III: wat is EEG? Conclusies baseren op Verschillen in tijd of amplitudeVerschillen in tijd of amplitude reactietijdenreactietijden

19 Deel III: wat is EEG?

20 Deel IV: Longitudinale Studie Hoofdvragen : a. Kunnen we op jonge leeftijd latere rekenproblemen voorspellen? b. Hoe stabiel is over tijd: -Rekenvaardigheid -Strategiegebruik -Cognitieve vaardigheden c. Hoe ontwikkelt het brein zich mbt EEG signalen (6 jaar automatisering van numerieke processen, Rubinsten, 2005)

21 Deel IV: Longitudinale Studie Na 1 en 2 jaar: –Hertesten van strategiegebruik –Hertesten van cognitieve vaardigheden –LVS rekenscores vergelijken –EEG opnieuw afnemen (alleen na 2 jaar)

22 Ondertussen (a) Mogelijk treffen we rekenaars die relatief zwakker op getalbegrip of ruimtelijk inzicht presteren Dan vergelijken we: a. strategieën binnen - taken voor getalbegrip - taken voor ruimtelijk inzicht - gecombineerde taken (taken waarbij bv ordenen en vergelijken van groottes en hoeveelheden een rol spelen) b. prestaties op de taken

23 Ondertussen (b) Verwachting: Kinderen die zwakker op getalbegrip en sterker op ruimtelijk inzicht scoren kunnen met behulp van gecombineerde taken getalbegrip versterken en vice versa.

24 Conclusie Resultaten van belang om: a.ontwikkeling van rekenvaardigheden optimaal te stimuleren b. problemen beter op te vangen en te voorkomen c. effectiever en leuker les te geven

25 Vragen en opmerkingen zijn welkom


Download ppt "Mathematics Education and Neurosciences drs. Fenna van Nes drs. Titia Gebuis."

Verwante presentaties


Ads door Google