De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe producten van Speciaal Rekenen Belinda Terlouw, Iris Verbruggen, Corry Verschure & Maaike Verschuren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe producten van Speciaal Rekenen Belinda Terlouw, Iris Verbruggen, Corry Verschure & Maaike Verschuren."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe producten van Speciaal Rekenen Belinda Terlouw, Iris Verbruggen, Corry Verschure & Maaike Verschuren

2 Speciaal Rekenen Project van Freudenthal Instituut, CED- groep en KPC-groep Doel: invoering van realistisch rekenen in het s(b)o Gedachtegoed vanuit de metafoor van de ijsberg

3 Speciaal Rekenen Looptijd 2001 – 2010 Wat heeft het project opgeleverd –Mappen, lessenseries, thema’s en arrangementen –Leerlijnen –Software –Nascholing

4 Breuken – breek je hoofd niet over breuken

5 Inhoud van de map Breuken Grafische leerlijn en leerlijnbeschrijving Lessenseries

6 Grafische leerlijn met de ijsbergmetafoor als onderliggend model

7 Lessenserie ‘Begrijpen wat breuken zijn’ Breukentaal Eerlijk verdelen van helen en aantallen

8 Lessenserie ‘Op weg naar eenvoudige bewerkingen met breuken’ Breuken vergelijken met het strookmodel Kennismaken met de breuknotatie

9 Lessenserie Spel Spel als middel

10 Peiling Vermenigvuldigen

11 Peiling vermenigvuldigen Voor welke leerlingen? – Zwakste rekenaar – Rond de 10 jaar – Leert vermenigvuldigen (gaat moeizaam) – Moeite met basisautomatismen voor optellen en aftrekken

12 Inhoud van de Peiling Vermenigvuldigen Handleiding -Beschrijving inhoud peiling -Beschrijving van de opdrachten in de peiling -Toelichting op de afname van de peiling -Suggesties voor vervolgtrajecten Bijlagen

13 Gepeilde vaardigheden Structuren zien en gebruiken Herhaalde optelling herkennen en gebruiken Koppelen van herhaalde optellingen aan formele keersommen Relaties zien en gebruiken

14 Map Meten van lengte (inclusief omtrek) en oppervlakte

15 Inhoud van de map Meten Voor de twee onderdelen ‘lengte (inclusief omtrek’ en ‘oppervlakte’: Grafische leerlijn en leerlijnbeschrijving Lessenseries Geschikte activiteiten uit de methoden

16 Grafische leerlijn met de ijsbergmetafoor als onderliggend model

17 Lessenseries Meten van lengte (inclusief omtrek) Serie Omtrek is lengte eromheen Serie Van millimeter tot kilometer

18 Grafische leerlijn met de ijsbergmetafoor als onderliggend model

19 Lessenseries oppervlakte Oppervlakte vergelijken en ordenen Meten en vergelijken met ‘natuurlijke’ maateenheden Introductie standaard maateenheden

20 Nieuwe arrangementen KPC-groep

21 Arrangementen – thema’s Rijke Rekenomgeving Gericht op één rekendomein of thema Geconcentreerde aanpak (versus fragmentarisch) Inhoud is betekenisvol, aansluiten bij interesse Leren door handelend bezig te zijn (actief leren) Kinderen leren samen, plannen en bespreken de aanpak Activiteiten vinden plaats in een ‘hoek‘ Activiteiten worden op verschillende niveaus aangeboden Activiteiten waarin kinderen laten zien wat zij kunnen!

22 Tabellen en grafieken

23 Doelen arrangement ‘Tabellen en grafieken’ verzamelen en ordenen kwantitatieve gegevens aflezen, analyseren en interpreteren van informatie verwoorden van eigenschappen in grafieken, als stijgen, dalen of constant ontdekken en beschrijven trends en het trekken van conclusies en doen van voorspellingen uitvoeren van eenvoudige berekeningen op basis van informatie uit grafieken onderkennen en met elkaar in verband brengen van de verschillende representatievormen

24 Opbouw arrangement ‘Tabellen en grafieken’ Katern 1 Introductie Katern 2 Kwantitatieve gegevens verzamelen en ordenen in tabel Katern 3 Aflezen, analyseren, interpreteren informatie uit tabel Katern 4 Aflezen, analyseren, interpreteren informatie uit grafiek Katern 5 Zelf gegevens ordenen in grafiek Katern 6 Afsluiting

25

26 Opbouw ‘Meten van oppervlakte en omtrek’ Katern 1 Introductie Katern 2 Kwalitatief meten door afpassen, omtrekken Katern 3 Meten met natuurlijke maateenheden (kralen, strook, hokjes) Katern 4 Meten met standaard- maten Katern 5 Rekenen en beredeneren Katern 6 Afsluiting

27 Opbouw arrangement ‘Meetkunde’ Katern 1: Practicum ‘Dierentuin’ Nadruk op oriënteren (lokaliseren) en construeren Katern 2: Practicum ‘Bouwen en wonen’ Nadruk op construeren Katern 3: Practicum ‘Kunst’ Nadruk op opereren

28 Oriënteren en lokaliseren Bewust kijken naar de omgeving Eenvoudige plattegronden maken Interpreteren van schematische weergave Posities en richting lokaliseren

29 Construeren Benoemen ruimtelijke en vlakke objecten in constructies Bouwen vrije constructies Bewust kijken naar bestaande constructen (Analyse en nabouwen) Maken, verwoorden en bespreken een bouwplan Bouwen volgens bouwplan

30 Opereren Benoemen figuren en vormen (taal) Ervaren kenmerkende eigenschappen figuren en vormen Activiteiten als verschuiven, spiegelen, draaien en projecteren Bewust kijken naar figuren en vormen in de werkelijkheid

31 Opbouw practicum -Algemene inleiding -Beschrijving kringactiviteiten voor elke bouw -Beschrijving van de activiteiten -Afsluiting

32 Werkwijze arrangementen Werken in hoeken Verloop activiteit Voorbereiding Terugblik Introductie en oriëntatie Uitvoering Presentatie en nabespreking Registratie

33 Beschrijving activiteit Globale schets Benodigde materialen Doelen Introductie en oriëntatie Presentatie en nabespreking Varianten

34 Proeven van de nieuwe materialen Circuitvorm om kennis te maken met de nieuwe materialen.

35 Afsluiting Vragen? Bestellen via www.speciaalrekenen.nl of op de informatiemarktwww.speciaalrekenen.nl


Download ppt "De nieuwe producten van Speciaal Rekenen Belinda Terlouw, Iris Verbruggen, Corry Verschure & Maaike Verschuren."

Verwante presentaties


Ads door Google