De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startvergadering van woensdag 26 november 2003. Verwelkoming Marleen Lippens Fransien Vandermeersch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startvergadering van woensdag 26 november 2003. Verwelkoming Marleen Lippens Fransien Vandermeersch."— Transcript van de presentatie:

1 Startvergadering van woensdag 26 november 2003

2 Verwelkoming Marleen Lippens Fransien Vandermeersch

3 Verwelkoming Marleen Lippens Fransien Vandermeersch DOELEN  Vakoverstijgend werken  ICT als krachtige leeromgeving  Gedeelde sturing  Interesse voor cultureel erfgoed  Cultureel schoolpatrimonium in beeld  Schooloverstijgende contacten

4 geschiedenis Johan Vankeersbilck

5 Historisch inzicht  De leerlingen tonen aan dat de huidige samenleving het resultaat is van een evolutie en slechts begrepen kan worden vanuit de historische evolutie. geschiedenis Johan Vankeersbilck

6 Historische vaardigheden (1)  De leerlingen kunnen de samenhang en de interactie van de diverse maatschappelijke domeinen herkennen en met voorbeelden illustreren.  De leerlingen kunnen de diverse etappes van de historische methode toepassen: het zelfstandig selecteren, kritisch wegen en ordenen van historische informatie in functie van een probleemstelling, met het oog op analyse, toetsing van een hypothese, het leggen van zinvolle verbanden. geschiedenis Johan Vankeersbilck

7 Historische vaardigheden ( 2)  De leerlingen tonen in diverse onderzoeksetappes dat ze zowel geleid als zelfstandig probleemoplossend kunnen redeneren. Ze kunnen dat individueel en ook in groep.  De leerlingen kunnen deelaspecten van een onderzoek en globale conclusies zowel schriftelijk als mondeling, op een heldere manier weergeven voor het publiek van de eigen klas of andere. Ze kunnen voor hun verslaggeving de moderne communicatiemiddelen gebruiken. geschiedenis Johan Vankeersbilck

8 Historische attitudes  De leerlingen zijn nauwkeurig bij het verzamelen, ordenen, analyseren en interpreteren van informatie over de historische en actuele werkelijkheid.  De leerlingen tonen belangstelling voor de overblijfselen uit het verleden en voor de actuele samenleving. geschiedenis Johan Vankeersbilck

9 Leerplan esthetica (1)  De nadruk leggen op de esthetische ervaring, vorming en beleving;  Kunst toegankelijk en verstaanbaar maken voor de leerling;  Direct contact met het kunstwerk;  Gebruik van audiovisuele middelen, ICT als didactische hulpmiddelen; esthetica Johan Vankeersbilck

10 Leerplan esthetica (2)  De zelfactiviteit van de leerlingen stimuleren, leren zelfstandig leren en probleemoplossend denken in het leerproces inbouwen;  Ontwikkelden van diverse vaardigheden: cognitieve (ontdekken, herkennen, analyseren, vergelijken, etc.), affectieve (bewondering wekken, etc), metacognitieve (controleren van vaardigheden), psychomotorische (houding, creativiteit, etc.); esthetica Johan Vankeersbilck

11 Leerplan esthetica (3)  Toepassen van de aspecten en de componenten van de beeldtaal op het eigen cultureel patrimonium van de school. esthetica Johan Vankeersbilck

12 aardrijkskunde Jan Callemeyn

13 Nederlands Marleen Lippens Fransien Vandermeersch

14 Nederlands Marleen Lippens Fransien Vandermeersch  Sfeertekst of gedicht bij kunstwerk  Interview (de mens achter het werk)  Talige ondersteuning bij website  Presentatie website voor levend publiek  Tekst voor brochure provincie

15 Brochure Marleen Lippens Fransien Vandermeersch  1 A4 als gidspagina  (selectieve) beschrijving van het werk  Foto, schets, … ter verluchting  Link naar schoolwebsite

16 Brochure Marleen Lippens Fransien Vandermeersch  1 A5 met procesbeschrijving  Wie  Wat  Hoe  Doelen  Meerwaarde

17 Brochure Marleen Lippens Fransien Vandermeersch  Stijl  Beleefdheidsvorm  OTT en OVT  Weinig passiva

18 informatica Johan Blondeel

19 informatica Johan Blondeel  Doelstellingen ( vaardigheden en probleemoplossend werken ) • Werken met een html-editor (frontpage-dreamweaver) • Opbouwen van een gestructureerde website  Afspraken • Website • prototype beschikbaar op dpb.sip.be/erfgoeddpb.sip.be/erfgoed • Elk object eigen startpagina ( centralisatie op dpb-site )dpb-site • Uploadgegevens (mail naar jblondeel@sip.be) • Brochure • In Word-formaat sturen naar jblondeel@sip.be

20 Tot slot Marleen Lippens Fransien Vandermeersch


Download ppt "Startvergadering van woensdag 26 november 2003. Verwelkoming Marleen Lippens Fransien Vandermeersch."

Verwante presentaties


Ads door Google