De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenen in groep 1 en 2 Bijeenkomst 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenen in groep 1 en 2 Bijeenkomst 2"— Transcript van de presentatie:

1 Rekenen in groep 1 en 2 Bijeenkomst 2
Karen van Hulten

2 Programma Terugblik bijeenkomst 1 Filmfragment Miertje Maniertje
Beknopte beschrijving van de rekendomeinen Betekenisvolle contexten De rekenhoek Organisatie van de rekenactiviteiten in de klas Groepsbezoeken Afsluiting

3 Terugblik vorige bijeenkomst
Handelingsmodel en drieslagmodel: zag je ze terug in de groep? Vragenlijsten Literatuur

4 Handelingsmodel

5 Drieslagmodel reflectie aanpak uitvoering context bewerking oplossing
Betekenis verlenen aan info Analyseren van info uit context en Omzetten naar rekenwiskundige bewerking Oplossing terug koppelen naar contextprobleem reflectie aanpak bewerking oplossing uitvoering Voor probleemoplossend handelen Uitvoeren van bewerking Komen tot een oplossing Op basis van eigen kennis en vaardigheden (zie handelingsmodel) 5

6 Filmfragment Miertje Maniertje: de optocht

7 Rekenen in groep 1-2 Getallen, Bewerkingen en Verhoudingen
Tellen, cijfersymbolen en buurgetallen Dobbelsteenstructuur/getalpatronen Herkennen van eenvoudige ritmische patronen (kralenketting, kralenplank etc) Hoeveelheden koppelen aan getallen vergelijken van hoeveelheden en gebruiken van verhoudingentaal (meer, minder, evenveel, dubbel, de helft etc) Volgende bijeenkomst dieper ingaan op de verschillende domeinen en tussendoelen 7

8 Rekenen in groep 1-2 Meten en Meetkunde
Maten verkennen en benoemen (tekenen, knippen, plakken, kleuren, bouwen en construeren) Middels spel gevoel ontwikkelen voor lengte, gewicht en inhoud Ruimtelijke begrippen koppelen aan het positioneren in de ruimte (op, onder, in, tussen etc) Tijdsbesef (ritme van de dag, dagen van de week, klok)

9 Betekenisvolle context
Een betekenisvolle activiteit verhoogd de betrokkenheid van kinderen. Hierdoor leren ze beter en onthouden ze het geleerde beter. Hoe kun je een rekenactiviteit betekenisvol maken? 9

10 De Rekenhoek Het is belangrijk dat de kinderen in je groep op verschillende manieren in aanraking komen met de rekendomeinen getallen, meten en meetkunde. Een rekenhoek hoeft niet letterlijk een hoek te zijn, zolang materialen maar beschikbaar zijn en overzichtelijk zijn opgesteld. 10

11 Een rijke rekenhoek Waar moet een betekenisvolle, rijke rekenhoek aan voldoen? 11

12 Organisatie van de rekenhoek
Korte introductie grote groep • Afspraken maken • Hoeveelheid aan materialen niet te groot • Regelmatig een activiteit of materiaal introduceren • Activiteit uitvoeren met kleine groep • Vrije keuze vanuit planbord ? • Materialen laten gebruiken in andere hoeken ? • Evalueren van de activiteiten in de Rekenhoek

13 Rol van de leerkracht Geef kinderen de ruimte en de tijd om tot ontdekkingen te komen. Neem zelf initiatieven om kinderen in deze hoek te stimuleren, door mee te spelen, voor te doen, interesse op te wekken. Toon interesse tijdens het werken Geef kinderen de gelegenheid uit te leggen hoe ze redeneren Maak opmerkingen over wat kinderen doen en stel stimulerende, open vragen: - Ik zie dat… - Jij zegt dat……. - Is dat wel zo? ( twijfel zaaien) - Ik denk dat… ( opzettelijk een foute opmerking) - Weet je dat zeker? - Hoe kun je dat te weten komen?

14 Rijke speelleeromgeving en betekenisvolle activiteiten
Filmfragmenten Oei, ik groei De brandweer De groentewinkel

15 Rijke speelleeromgeving en betekenisvolle activiteiten
Rekenkastje

16 Opdracht Maak tweetallen Ontwerp een rijke rekenhoek:
Welke leerdoelen staan centraal? Welke activiteiten zijn er te doen? Welke materialen gebruik je? Hoe kun je differentiëren binnen het handelingsmodel? Hoe ga je de hoek introduceren? Hoe evalueer je de activiteiten? Plenair nabespreken 16

17 Organisatie van de rekenactiviteiten in de klas
Tijd voor voorbereidend rekenen Kwaliteit van de instructie

18 Tijd voor voorbereidend rekenen
Kansen grijpen en kansen creëren Richtlijn: Inhoud Tijd Tellen en getalbegrip Dagelijks 5-15 minuten Meten Wekelijks, 2x betekenisvolle hoek Gericht (kring of groepstafel), 1 x per week minuten Meetkunde Wekelijks, 2 x minuten Wekelijks, 3-5 x 15 minuten

19 Kwaliteit van de instructie
Model voor interactieve gedifferentieerde directe instructie (zie bijlage) Is dit model bruikbaar in de kleutergroepen? Wissel uit in tweetallen

20 Van belang voor groep 1 en 2:
Betekenisvolle startactiviteit Aansluiting bij voorkennis en ontwikkelingsniveau van de kinderen Helder taalgebruik De leerkracht als model Opbouw van de instructie koppeling maken met een hoger of lager niveau in het handelingsmodel drieslagmodel als model voor probleemoplossend handelen Samenhang opstartende activiteit en vervolgactiviteiten Herhaalde instructie voor risicoleerlingen Betekenisvolle verwerking Evaluatie

21 Groepsbezoeken Uitleg Planning

22 Praktijkopdracht Ontwerp samen met je collega’s van groep 1-2 een rijke rekenhoek en bedenk een betekenisvolle rekenactiviteit hierbij Beschrijf twee leerervaringen van deze bijeenkomst op het format ‘leerervaringen training rekenen groep 1-2’.

23 Literatuur Artikel De ijsbergmetafoor Hoofdstuk 3 protocol p

24 Evaluatie


Download ppt "Rekenen in groep 1 en 2 Bijeenkomst 2"

Verwante presentaties


Ads door Google