De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het CE wiskunde C Ruud Stolwijk Toetsdeskundige wiskunde bij Cito

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het CE wiskunde C Ruud Stolwijk Toetsdeskundige wiskunde bij Cito"— Transcript van de presentatie:

1 Het CE wiskunde C Ruud Stolwijk Toetsdeskundige wiskunde bij Cito
Lid syllabuscommissie wiskunde C

2 Het CE wiskunde C Opzet presentatie: Het nieuwe programma wiskunde C
SE versus CE Nieuwe domeinen Voorbeeldexamenopgaven Vragen

3 Het nieuwe programma Uitgangspunten wiskunde C (1)
wiskunde-examenvak voor C& M - profiel. bereidt voor op universitaire studies in de sociale, juridische, taal- en gedragswetenschappen. richt zich inhoudelijk op kansrekening en statistiek, op toegepaste analyse en op de historische en culturele plaats van wiskunde in wetenschap en maatschappij.

4 Het nieuwe programma Uitgangspunten wiskunde C (2)
dient ook een meer algemeen doel (bv. redeneren, argumenteren en kritisch reflecteren). bereidt de leerlingen op de (informatie)maatschappij en leert hen in diverse situaties wiskundige aspecten te herkennen en te interpreteren. inzicht krijgen in het belang van wiskunde in de maatschappij. Aandacht voor toepassingen met een historische of culturele achtergrond.

5 Het nieuwe programma Domeinen A Vaardigheden B Algebra en tellen
C Verbanden D Verandering E Statistiek en kansrekening F Logisch redeneren G Vorm en ruimte H Keuzeonderwerp

6 Het nieuwe programma Werkversie syllabus wiskunde C vwo 2011 bij het conceptexamenprogramma van cTWO Downloaden via (of via

7 SE versus CE CE – SE A Vaardigheden X X B Algebra en tellen X
C Verbanden X D Verandering X E Statistiek en kansrekening X F Logisch redeneren X G Vorm en ruimte X H Keuzeonderwerp X

8 Nieuwe domeinen Domein F: Logisch redeneren
De kandidaat kan logische redeneringen analyseren op correct gebruik. Domein G: Vorm en ruimte De kandidaat kan van een ruimtelijk object aanzichten en perspectieftekeningen maken, er berekeningen aan uitvoeren en conclusies trekken over vorm en oppervlakte van zo'n object.

9 Logisch redeneren Domein F: Logisch redeneren De kandidaat kan
de correctheid van redeneringen en daarbij horende conclusies, zoals gebruikt in het maatschappelijk debat, verifiëren en analyseren. drogredeneringen en paradoxen herkennen en beschrijven. verschillende representaties, zoals tabel en diagram, gebruiken bij het analyseren en oplossen van logische problemen.

10 Vorm en ruimte (1) De kandidaat kan
bij het beschrijven van meetkundige vormen, bijvoorbeeld in kunstwerken, gebruik maken van gelijkvormigheid en symmetrie. aanzichten en éénpuntsperspectief tekeningen maken van een eenvoudige ruimtelijk figuur (kubus, balk, piramide). vanuit een perspectieftekening en/of gegeven aanzichten een ruimtelijk figuur beschrijven. een perspectieftekening van een eenvoudige ruimtelijk figuur verder af maken.

11 Vorm en ruimte (2) op basis van perspectiefeigenschappen beoordelen of een afbeelding, bijvoorbeeld een foto of schilderij, mogelijk een ruimtelijk figuur weergeeft. beoordelen of in een tekening regels voor perspectief goed zijn toegepast. gebruik maken van de oppervlakte van eenvoudige meetkundige figuren en van de inhoud van eenvoudige ruimtefiguren om daarmee de oppervlakte en de inhoud van een ruimtelijk figuur te schatten. berekeningen uitvoeren m.b.t. de inhoud en de oppervlakte van gelijkvormige figuren.

12 Voorbeeldexamenopgaven
Eerste pilotexamen in 2012: zal gebaseerd zijn op regulier examen 2012, aangevuld met specifieke vragen. Voorbeeldexamen gebaseerd op regulier examen (2010 / 2011), aangevuld met een selectie uit de voorbeeldexamenvragen. Voorbeeldexamenvragen zijn nog onder constructie: vaksectie CvE moet ze nog vaststellen. Dus: alles onder voorbehoud!

13 Voorbeeldexamenvragen
Androgynie-index (CE vwo A ) -zonder vraag 5- domein C verbanden Misdrijven (CE havo A ) domein B (algebra en tellen) en C Regelmaat (CE vwo A ) -zonder vraag 3- domein C en D (verandering) Restzetels (CE vwo A ) domein B en D

14 Voorbeeldexamenvragen
Hoedje-van-papier domein B – i.h.b. verhoudingen Steeds meer rechthoeken domein B1, D, G (vorm en ruimte) Bratkakasten domein G Ons kent ons domein F (logisch redeneren) Overdekbare rechthoeken domein B2 (telproblemen), G, F Eerlijk stemmen domein B, D

15 Vragen?


Download ppt "Het CE wiskunde C Ruud Stolwijk Toetsdeskundige wiskunde bij Cito"

Verwante presentaties


Ads door Google