De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ruud Stolwijk Toetsdeskundige wiskunde bij Cito Lid syllabuscommissie wiskunde C Het CE wiskunde C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ruud Stolwijk Toetsdeskundige wiskunde bij Cito Lid syllabuscommissie wiskunde C Het CE wiskunde C."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ruud Stolwijk Toetsdeskundige wiskunde bij Cito Lid syllabuscommissie wiskunde C Het CE wiskunde C

2 2 Opzet presentatie: Het nieuwe programma wiskunde C SE versus CE Nieuwe domeinen Voorbeeldexamenopgaven Vragen

3 Het nieuwe programma Uitgangspunten wiskunde C (1) wiskunde-examenvak voor C& M - profiel. bereidt voor op universitaire studies in de sociale, juridische, taal- en gedragswetenschappen. richt zich inhoudelijk op kansrekening en statistiek, op toegepaste analyse en op de historische en culturele plaats van wiskunde in wetenschap en maatschappij. 3

4 Het nieuwe programma Uitgangspunten wiskunde C (2) dient ook een meer algemeen doel (bv. redeneren, argumenteren en kritisch reflecteren). bereidt de leerlingen op de (informatie)maatschappij en leert hen in diverse situaties wiskundige aspecten te herkennen en te interpreteren. inzicht krijgen in het belang van wiskunde in de maatschappij. Aandacht voor toepassingen met een historische of culturele achtergrond. 4

5 Het nieuwe programma Domeinen A Vaardigheden B Algebra en tellen C Verbanden D Verandering E Statistiek en kansrekening F Logisch redeneren G Vorm en ruimte H Keuzeonderwerp 5

6 Het nieuwe programma Werkversie syllabus wiskunde C vwo 2011 bij het conceptexamenprogramma van cTWO Downloaden via www.ctwo.nlwww.ctwo.nl (of via www.cve.nl)www.cve.nl 6

7 SE versus CE CE – SE A Vaardigheden X X B Algebra en tellen X C Verbanden X D Verandering X E Statistiek en kansrekening X F Logisch redeneren X G Vorm en ruimte X H Keuzeonderwerp X 7

8 Nieuwe domeinen Domein F: Logisch redeneren 13De kandidaat kan logische redeneringen analyseren op correct gebruik. Domein G: Vorm en ruimte 14De kandidaat kan van een ruimtelijk object aanzichten en perspectieftekeningen maken, er berekeningen aan uitvoeren en conclusies trekken over vorm en oppervlakte van zo'n object. 8

9 Logisch redeneren Domein F: Logisch redeneren De kandidaat kan –de correctheid van redeneringen en daarbij horende conclusies, zoals gebruikt in het maatschappelijk debat, verifiëren en analyseren. –drogredeneringen en paradoxen herkennen en beschrijven. –verschillende representaties, zoals tabel en diagram, gebruiken bij het analyseren en oplossen van logische problemen. 9

10 Vorm en ruimte (1) De kandidaat kan –bij het beschrijven van meetkundige vormen, bijvoorbeeld in kunstwerken, gebruik maken van gelijkvormigheid en symmetrie. –aanzichten en éénpuntsperspectief tekeningen maken van een eenvoudige ruimtelijk figuur (kubus, balk, piramide). –vanuit een perspectieftekening en/of gegeven aanzichten een ruimtelijk figuur beschrijven. –een perspectieftekening van een eenvoudige ruimtelijk figuur verder af maken. 10

11 Vorm en ruimte (2) –op basis van perspectiefeigenschappen beoordelen of een afbeelding, bijvoorbeeld een foto of schilderij, mogelijk een ruimtelijk figuur weergeeft. –beoordelen of in een tekening regels voor perspectief goed zijn toegepast. –gebruik maken van de oppervlakte van eenvoudige meetkundige figuren en van de inhoud van eenvoudige ruimtefiguren om daarmee de oppervlakte en de inhoud van een ruimtelijk figuur te schatten. –berekeningen uitvoeren m.b.t. de inhoud en de oppervlakte van gelijkvormige figuren. 11

12 Voorbeeldexamenopgaven Eerste pilotexamen in 2012: zal gebaseerd zijn op regulier examen 2012, aangevuld met specifieke vragen. Voorbeeldexamen gebaseerd op regulier examen (2010 / 2011), aangevuld met een selectie uit de voorbeeldexamenvragen. Voorbeeldexamenvragen zijn nog onder constructie: vaksectie CvE moet ze nog vaststellen. Dus: alles onder voorbehoud! 12

13 Voorbeeldexamenvragen Androgynie-index (CE vwo A1 2008-1) -zonder vraag 5- domein C verbanden Misdrijven (CE havo A 2001-1) domein B (algebra en tellen) en C Regelmaat (CE vwo A1 2009-1) -zonder vraag 3- domein C en D (verandering) Restzetels (CE vwo A1 2007-1) domein B en D 13

14 Voorbeeldexamenvragen Hoedje-van-papier domein B – i.h.b. verhoudingen Steeds meer rechthoeken domein B1, D, G (vorm en ruimte) Bratkakasten domein G Ons kent ons domein F (logisch redeneren) Overdekbare rechthoeken domein B2 (telproblemen), G, F Eerlijk stemmen domein B, D 14

15 Vragen? ruud.stolwijk@cito.nl 15


Download ppt "1 Ruud Stolwijk Toetsdeskundige wiskunde bij Cito Lid syllabuscommissie wiskunde C Het CE wiskunde C."

Verwante presentaties


Ads door Google