De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERWDProgramma Conferentie ‘Geslaagd met dyslexie en dyscalculie’ 6 en 13 oktober 2011 Ceciel Borghouts Borghouts Rekenadvies ERWDWelkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERWDProgramma Conferentie ‘Geslaagd met dyslexie en dyscalculie’ 6 en 13 oktober 2011 Ceciel Borghouts Borghouts Rekenadvies ERWDWelkom."— Transcript van de presentatie:

1 ERWDProgramma Conferentie ‘Geslaagd met dyslexie en dyscalculie’ 6 en 13 oktober 2011 Ceciel Borghouts Borghouts Rekenadvies ERWDWelkom

2 1. Visie en uitgangspunten Protocol + definitie ERWD

3 1. Functionele gecijferdheid Niet alleen kale sommen, maar ook toepassingen 2. Leerlingen moeten begrijpen wat ze doen. dus niet: aanleren van onbegrepen procedures en trucjes 3. Stagnatie ontstaat bij onvoldoende afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften ERWDUitgangspunten

4 4. Onderscheid tussen ernstige rekenwiskunde- problemen en dyscalculie (geen inhoudelijk verschil) onvoldoende afstemming  stagnatie  Ernstige rekenwiskunde-problemen problemen hardnekkig  spreken van dyscalculie ERWD Uitgangspunten

5 •Kinderen verschillen in hun vermogen om te leren rekenen: Rekenzwak Rekensterk •Ernstige rekenwiskunde-problemen kunnen ontstaan als er gedurende lange tijd onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoefte van de leerling: De ontwikkeling vd basisvaardigheden stagneert •Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde- problemen ondanks deskundige begeleiding erg hardnekkig blijken. ERWDWerkdefinitie

6 •Er is een grote discrepantie tussen de ontwikkeling van de leerling in het algemeen en zijn rekenwiskundige ontwikkeling. •De problemen zijn ontstaan vanaf het verwerven van de basisvaardigheden (in het domein Getallen en Bewerkingen) en zijn ook zichtbaar ook op de domeinen Verhoudingen, Meten, Tijd en Geld. ERWDDyscalculie

7 consequenties voor de toekomst: •De leerling ervaart, ook op latere leeftijd nog, problemen op het gebied van bovengenoemde basisvaardigheden. •Het heeft consequenties in het voortgezet onderwijs, met name in andere vakken dan wiskunde (scheikunde, natuurkunde, economie, wereldoriëntatie). •De leerling heeft er last van gedurende zijn hele schoolcarrière en in het maatschappelijk verkeer. ERWDDyscalculie

8 •we praten niet over een stoornis •hardnekkigheid / didactische resistentie is criterium voor verklaring •andersoortig protocol dan dyslexie •protocol gaat m.n. over preventie, over goed onderwijs •protocol VO sluit hier op aan ERWDSamenvattend tot nu toe

9 Protocol is gericht op preventie: Goed onderwijs Hoe? ERWD

10 2 Modellen ERWD

11 Alleen deze week 20% korting € 220,-- Hoeveel kost deze tv tijdens de aanbieding? ERWDDrieslagmodel

12 Kan de leerling: -Bij een context een bewerking bedenken? -Betekenis verlenen aan de getallen in relatie tot de context? -Bij een kale som een context en /of een tekening bedenken? -Een tekening maken bij een context - ….. ERWDDrieslagmodel

13 Kan de leerling: -De bewerking uitvoeren? -En zo nee, lukt dat dan wel -Met materiaal -Met eenvoudiger getallen -Mbv een model -Welke oplossingsstrategie past de leerling toe? -Is deze oplossingsstrategie efficiënt? -Wat zou de volgende stap kunnen zijn? ERWDDrieslagmodel

14 Gaat de leerling na: -Of het antwoord kan kloppen -Wat het antwoord (het getal) betekent -Koppelt de leerling het antwoord terug naar de context? -Terugblik op oplossings- procedure - …. ERWDDrieslagmodel

15 ERWD •Ik trakteerde op de laatste lesdag mijn klas op chocola. Ik had 15 repen gekocht. Na het uitdelen bleek dat iedere leerling driekwart reep had gekregen. Er was nog anderhalve reep over. Hoeveel leerlingen waren er? chocola

16 ERWDHandelingsmodel Belangrijk: Koppeling blijven leggen tussen de verschillende niveaus

17 1e niveau Vanuit de context: -Wat staat er? Wat gebeurt er in het verhaal? Doe maar wat er staat. (letterlijk doen) -Vanuit context komen tot uitspelen van de situatie -Betekenis geven aan de getallen in het verhaal -Betekenis geven aan de rekentaal in het verhaal ERWDHandelingsmodel

18 2e niveau plaatjes: -Afbeeldingen van werkelijkheidssituaties -Vanuit een plaatje / foto / tekening de werkelijkheid herkennen -Betekenis geven aan de getallen in de afbeelding ERWDHandelingsmodel

19 3e niveau Materiaal en denkmodellen: -MAB -Getallenlijn -Verhoudingstabel -…. -Achter het model / materiaal een werkelijksheidssituatie herkennen -de werkelijkheid vertalen naar materiaal / model / schematische tekening ERWDHandelingsmodel

20 4e niveau Formele bewerking -Uitvoeren van de formele bewerking -Betekenis verlenen aan de getallen in de bewerking (bijv. een verhaal bedenken bij een kale som) ERWDHandelingsmodel

21 ERWDProgramma Vragen over de modellen? ERWDVragen?

22 ERWDProgramma Wat kan een VO school verwachten van instromende leerlingen die met het ERWD protocol hebben gewerkt? ERWD

23 Programma Stappenplan protocol: 11 stappen Voordat leerling in aanmerking komt Voor dyscalculie verklaring ERWDStappenplan PO

24 ERWDStap 8: fase rood / extern Extern onderzoek

25 ERWDStap 9: fase rood Externe begeleider stelt handelingsplan op. Intensieve (individuele) begeleiding door de school, zo nodig met externe ondersteuning. Minimaal 0,5 jaar.

26 ERWDStap 10a: fase oranje Geleidelijk aantoonbare vooruitgang  Geen dyscalculieverklaring Wel intensieve begeleiding nodig (moet school voor zorgen)

27 ERWDStap 10b: fase rood Geen of nauwelijks aantoonbare vooruitgang  Dyscalculieverklaring Ook nu: intensieve begeleiding nodig (Moet school voor zorgen, zo nodig met externe ondersteuning)

28 ERWDStap 11: overdracht naar vo 1.Samenwerking tussen PO en VO 2.Inhoudelijke overdracht 3.Afstemmen volgsystemen 4.Bevorderen doorgaande leerlijnen

29 ERWDProgramma Wat te doen in het VO?? ERWDVO

30 ERWDProgramma Stap 1: Breng de basisvaardigheden in kaart: •Tellen en getallen t/m 1000 •Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen t/m 10, 20 en 100 ERWDBasisvaardigheden

31 ERWDProgramma Wat kunnen ze wel/niet? •Kale sommen, maar ook in toepassingssituaties (Denk aan drieslagmodel en handelingsmodel) ERWD

32 Programma Stap 2: Van daaruit plan maken om te komen van 1F  2F en 3F Denk bij het maken van dat plan aan de volgende zaken: ERWD

33 Programma 2a Blijf aandacht houden voor hoofdrekenen •Heel basaal •Niet te ingewikkeld •Tussenantwoorden noteren mag •Regelmatig ingepland 10 minuten ERWD

34 Programma 2b Goed kijken naar de referentieniveaus wat nodig is •Bij % valt niet zoveel weg •Bij breuken valt heel veel weg •Heel veel m.n. functioneel en niet kaal! ERWD

35 Programma Van belang: •Drieslagmodel en handelingsmodel •Geen onbegrepen procedures •Aansluiten bij de didactiek van het PO  mogelijk professionalisering nodig op gebied van leerlijnen ERWD

36 Programma 2c Goed de ZRM leren gebruiken ERWD

37 Programma Vragen? ERWDVragen ?

38 ERWDProgramma Tot slot enkele praktische zaken: Geeft dyscalculie verklaring recht op compenserende maatregelen? ERWDPraktische zaken

39 ERWDProgramma •Bij cito eindtoets: NEE •Bij rekentoets (2014): NEE •Bij examens: toekenning faciliteiten obv dossiervorming -rustige ruimte -extra tijd (half uur) ERWDPraktisch zaken

40 ERWDProgramma Dank voor uw aandacht Ceciel Borghouts info@borghoutsrekenadvies.nl www.borghoutsrekenadvies.nl ERWDVragen ?


Download ppt "ERWDProgramma Conferentie ‘Geslaagd met dyslexie en dyscalculie’ 6 en 13 oktober 2011 Ceciel Borghouts Borghouts Rekenadvies ERWDWelkom."

Verwante presentaties


Ads door Google