De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond vrijdag 6 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond vrijdag 6 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond vrijdag 6 september 2013
Welkom in het tweede leerjaar!

2 Eventjes voorstellen…
Duobaan meester Olivier en juf Jana

3 Afwisseling op woensdag: even/oneven week.
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08u30-09u20 09u20-10u10 10u10-10u25 10u25-11u15 12u05-13u30 13u30-14u20 14u20-14u35 14u35-15u25 OLIVIER OLIVIER JANA JANA Afwisseling op woensdag: even/oneven week.

4 Lessenrooster

5

6 6 uur per week. Methode: Kompas 2. Getallenkennis, hoofdrekenen, meetkunde, meten en etend rekenen, toepassingen. Differentiatie via scheurblokken.

7 Getallenkennis en bewerkingen
Start schooljaar: structuur tot 20, splitsingen(!), optellen en aftrekken tot 20 (met en zonder brug). Vanaf week 6: Verkennen van het honderdveld + start aanleren tafels (de helft van, het dubbel van). Vanaf november: Tafel van 2, 5 en 10 + optellen tot 100 ZONDER brug. Eind december en januari: Tafel van 3,4 en 6 + optellen tot 100 MET brug. -> Splitsingen Vanaf maart: Tafel van 7,8 en 9 + herhalen van de geziene leerstof.

8 Meten en metend rekenen
Start schooljaar: Herhaling geziene leerstof eerste leerjaar (m, l, kg, uur en geldwaarden). Nieuwe leerstof: Lengte: dm en cm Inhoud: dl en cl Gewicht: 100 g Uur: tot op een kwartier; tot op 5 minuten; week-, maand- en jaarkalender. Geldwaarden: euro en eurocent (!), geven en teruggeven. Vraagt veel oefening!

9 Meetkunde Toepassingen
Bouwt verder op het eerste leerjaar: spiegelen, rechte en gebogen lijnen, vierkant en rechthoek… = problemen leren oplossen aan de hand van verschillende thema’s. (vb. boerderij, winkel..) = Verwerking voorgaande 4 onderdelen van rekenen. Niet gemakkelijk! Toepassingen

10 4 uur per week. Methode: Kameleon Taal 2. Lezen, luisteren en spreken, creatief schrijven en taalbeschouwing. Differentiatie via scheurblokken .

11 Lezen Luisteren en spreken
Belang van correct verklanken van letters, woorden en zinnen. = Lees samen met uw kind. Individuele leescontractjes: telkens op vrijdag. Vanaf oktober: starten met leesouders. OEFENEN IS DE BOODSCHAP ! Leerlingen op een aangename manier met taal leren omgaan aan de hand van gedichten (binnen een thema). Luisteren en spreken

12 Creatief schrijven Taalbeschouwing
Oefen op correct schrijven van de schrijfletters. Attitude ‘schrijfdurf’ wordt geoefend. Inzicht krijgen in de taalsystematiek + nadenken over het gebruik van taal. Vb.: samenstellingen, korte en lange klinkers, zinnen afbouwen en aanvullen… Taalbeschouwing

13 2 uur per week. Methode: Kameleon Spelling 2

14 Spelling Niet meer schrijven wat ze horen!
[eew] = eeuw , [meluk] = melk 3 soorten woorden -> hoorwoorden: [boom] = boom -> onthoudwoorden: oefenen via onthoudkaartjes en afschrijfkaarten. -> afspraakwoorden. Alle spellingsregels vind je weer in het ‘Alfabeestje’.

15 Andere vakken Wereldoriëntatie: methode ‘Mundo’.
Godsdienst: nieuwe methode ‘Jezus leeft!’ Muzische: methode ‘Muzedoos’ Leefthema’s ICT Lichamelijke Opvoeding Taalinitiatie Frans: methode ‘Pistache’ Contractwerk

16 Klasgewoontes Gebedenboek Beloningssysteem Pennenzak Agenda Huistaken
Toetsen en rapporten Verjaardagen Leesouders

17 Aandachtspunten Drankjes/drankkaart Ziektebriefjes Tijdschriften
Schooltoelage Schooluitstappen: Helix, Gravensteen Gent, Brugge. Problemen of vragen? Aarzel niet… een goed gesprek doet wonderen!

18 Bedankt voor uw aandacht!
Klinkend op een aangenaam schooljaar, nodigen wij u graag uit in ons praatcafé!


Download ppt "Infoavond vrijdag 6 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google