De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Even voorstellen: Eppe Scholtens: - Docent Het Hogeland College Uithuizen (Dalton VMBO) -Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en 5e edities.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Even voorstellen: Eppe Scholtens: - Docent Het Hogeland College Uithuizen (Dalton VMBO) -Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en 5e edities."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 Even voorstellen: Eppe Scholtens: - Docent Het Hogeland College Uithuizen (Dalton VMBO) -Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en 5e edities

3 3 Examentraining in Stepping Stones 4e Editie delen 4 VMBO: Warming-up opdracht(je) Opzet Examentraining in de boeken Opzet Examentraining in I-Clips (ICT) Cooling down: Uitwisselen ervaringen Vragenronde

4 4 Warming up: Opdracht(je): Bij examentraining draait het vaak om het aanleren van(lees)strategieën. Wilt u (eerst voor uzelf) een aantal strategieën opschrijven die u uw leerlingen (bewust) aanleert? Wilt u ze daarna bespreken met een collega?

5 5 (Lees / leer) strategieën: Voorkennis activeren Orienteren op de tekst(soort) (meerdere mogelijkheden) Voorspelling doen over inhoud Globaal lezen (voorspelling toetsen) Orienteren op de vragen / vraagsoorten (open / gesloten / gap / juist / onjuist Aanpak van de vragen (stappenplan) Parafraseren Redundantie Gebruik van signaalwoorden Woordenboekgebruik

6 6 Uitgangspunten Examentraining ‘Klassikale training is (nogal) saai’ Geen ‘ blind training’ Leerlingen gaan (zo veel mogelijk) zelfstandig met de teksten/opdrachten aan de slag. Voorafgaand aan de ‘echte examen- opdrachten’ zijn er instructies t.a.v. de betreffende vraagsoort Feedback Er wordt eerst per vraagsoort geoefend. (Meerkeuze/Open/Gaps/Juist-Onjuist etc.)

7 7 Opbouw per vraagsoort Uitleg over tekst- en vraagsoort Stappenplan aanpak tekst / vraagsoort ‘Trainingsopdracht(en)’ Feedback Examen Feedback

8 8 ‘Trainingsopdrachten’ Leesstrategieën Parafraseren Signaalwoorden Woordenboek gebruik Omgaan met afleiders Volledigheid (open vragen)

9 9 Nakijken + feedback Beroep op zelfstandigheid: 1) Trainingsopdracht(en) nakijken 2) Examenvraag nakijken Feedback op goede en foute antwoorden

10 10 Samenvattend: * Activity book is leidraad * Instructies per vraagsoort * Stappenplan voor aanpak * (Examen)trainingsopdrachten * Feedback goede en foute antwoorden

11 11 Dan nog dit: Ook in andere delen / hoofdstukken: voorbereidende (lees) opdrachten Laatste hoofdstuk deel 3: tips en aanpak

12 12 Online examentraining in I Clips * Leesvaardigheid * Kijk- en luistervaardigheid * Schrijfvaardigheid * Examenvocabgenerator

13 13 Examentraining I Clips:

14 14 Kijk- en Luistervaardigheid * PER STREAM 3 KIJKFRAGMENTEN MET MEERKEUZEVRAGEN * BIJ IEDERE VRAAG GOED/ FOUT FEEDBACK

15

16 16 Schrijfvaardigheid * BASIS: ALS IN COMPEX (DIG. EXAMEN) (3 OPDRACHTEN: KAART: FELICITATIE ETC.) * KADER: Idem * GT: ALS IN CSE (3 OPDRACHTEN: - CHECKLIST - UITWERKING - INFOKNOP VOOR RICHTLIJNEN /EISEN)

17 17 Examenvocab generator * 1 voor VMBO BB / 1 voor K-GT * Frequentielijsten (2003-2011) * Receptief (One of four) * Leerling kan levels kiezen

18

19 19 Ten slotte … Vragen – opmerkingen – tips?


Download ppt "2 Even voorstellen: Eppe Scholtens: - Docent Het Hogeland College Uithuizen (Dalton VMBO) -Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en 5e edities."

Verwante presentaties


Ads door Google