De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakdidactiek lezen, spreken luisteren en kijken LEZEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakdidactiek lezen, spreken luisteren en kijken LEZEN."— Transcript van de presentatie:

1 vakdidactiek lezen, spreken luisteren en kijken LEZEN

2 Blok 3 en 4  blok 3: VD lezen  blok 4: VD spreken, luisteren en kijken  na elk blok: dossier met opdrachten  handleiding komt deze week op N@tschool

3 blok 3: VD lezen  ophalen voorkennis, begrippen  Bonset  de leerlijn in methodes  Nieuwsbegrip, Muiswerk, Diataal, Woordenweb/ Posterproject  lessen ontwerpen, aanpassen en uitvoeren

4 Dossierinhoud week 6 inleveren  Reflectie op voorkennis: individueel  Verslag beschrijving leerlijn leesvaardigheid (600-1200 woorden): individueel  Onderzoeksverslag en beschrijving vakdidactisch onderwerp (600-1200 woorden): groepsopdracht  Een voorbereide les leesvaardigheid voor medestudenten: individueel

5 Lezen 1. Aanvankelijk lezen:  globaal methode,  analytisch/synthetische methode (Letterstad)  structuurmethode (Veilig leren Lezen) 2. Technisch lezen AVI-niveaus 3. Voortgezet lezen

6 1. Individueel Beschrijf in 500 woorden: Wat weet je van je eigen leesonderwijs. (basisschool- middelbare school)  Welke activiteiten?  Welke bedoeling hadden die activiteiten?  Problemen?  Succeservaringen?

7 LEESONDERWIJS  LEERLINGEN MOETEN LEREN OMGAAN MET TEKSTEN IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD: WAT ER ZOAL TE LEZEN IS, KENMERKEN VAN EEN INSTRUCTIE, STUDIETEKST, WOORDENBOEK, NIEUWSBERICHT.  LEERLINGEN LEREN LANGERE TEKSTEN BENADEREN, LEESSTRATEGIEËN, WOORDRAADSTRATEGIEËN.  GEVORDERDE LEZERS MOETEN INZICHT KRIJGEN IN HET LEESPROCES EN WETEN WAT ZE MOETEN DOEN BIJ MOEILIJKE PASSAGES.  HET LEESONDERWIJS MOET LEERLINGEN LEREN OM OP EEN ANDERE MANIER INFORMATIE UIT TEKSTEN TE HALEN, DIE INFORMATIE TE BEGRIJPEN EN TE BEOORDELEN.

8 LEESONDERWIJS IN METHODES  VOORNAMELIJK TEKSTEN MET VRAGEN.  IN DE REALITEIT GEEN TEKSTEN GEVOLGD DOOR VRAGEN. BONSET:  WERKEN MET TEKSTEN UIT HET DAGELIJKS LEVEN  REALISTISCHE VERWERKINGSOPDRACHTEN

9 2. Groepswerk Voer een activiteit uit. Na ongeveer een half uur: Beschrijf in 500 woorden de volgende zaken:  Welke elementen zijn tijdens het werken met de schriftelijke instructie succesvol?  Hebben jullie daar verklaringen voor?  Welke problemen hebben jullie ervaren?  Hebben jullie daar verklaringen voor?  Hoe beoordelen jullie deze tekst, licht dit oordeel toe met voorbeelden.  Zouden jullie de volgende keer een soortgelijke tekst op dezelfde manier benaderen of zouden jullie een andere aanpak hebben?

10 Vakdidactische uitgangspunten  Communicatief taalonderwijs + verschuivingen in het onderwijs Nederlands  De opbouw van communicatief taalonderwijs  Communicatief taalonderwijs en zelfstandig leren

11 Communicatief taalonderwijs (CTO)  CTO is onderwijs waarin leerling taal leren gebruiken met verschillende functies in verschillende communicatieve situaties, waarbij ze reflecteren op taalgebruik, teneinde hun taalgebruik te verbeteren

12 Taalfuncties  De transactionele taalfunctie  De conceptualiserende taalfunctie  De expressieve taalfunctie  De esthetische taalfunctie Vraag:  Bedenk voorbeelden bij de vier taalfuncties.  Bedenk communicatieve situaties.

13 CTO + kerndoelen = verschuivingen 1.Mondelinge vaardigheden 2.Taalbeschouwing = (in Bonset) reflectie 3.Fictie 4.Taalvariatie 5.Massamedia 6.Informatievaardigheden 7.Vaardigheden bij andere schoolvakken 8.Meer aandacht voor totaalvaardigheden 9.Van productgericht naar procesgericht

14 De opbouw van communicatief taalonderwijs  Indeling in basis-, deel- en totaalvaardigheden  Scheppen en aangeven van mogelijkheden van transfer  Ordening van leerstof naar toenemende complexiteit

15 CTO zelfstandig leren  Zelfstandig werken  Zelfstandig leren  Leren leren Let op: Adviezen voor zelfstandig werken en leren: blz. 33-41

16 Wijze van les geven  Doel en functionaliteit aangeven  Voorkennis activeren  Variatie  Herhaling  Leerling staat centraal  Veel voorbeelden  Evalueren

17 Tekst lezen en vragen beantwoorden  Titel, dikgedrukte woorden, eerste zin alinea’s lezen, illustraties  Voorspellen  Voorkennis activeren  Moeilijke woorden bespreken (tekst en vragen)  Intensief lezen  Vragen beantwoorden (in tweetallen, individueel, groepjes)  Vragen bespreken (route aangeven)

18 Tekstbenadering en vragen  Onderwerp  Hoofdgedachte  Alinea’s en deelonderwerpen  Slot (samenvatting, conclusie)  Verwijswoorden  Signaalwoorden  Meningen en feiten  Citaten

19 3. Individueel Lees hoofdstuk 1 en 2 van Bonset. Stel je voor dat je een les maakt van de voorgaande activiteit. Neem je stageklas als doelgroep. Koppel de theorie uit Bonset aan deze les (500 woorden). Dus:  Welke kerndoelen horen bij deze les?  Welke transfermogelijkheden?  Waarom is dit communicatief taalonderwijs?  Ga voor elke deelvaardigheid na hoe deze in relatie staan tot deze activiteit.  Heeft Bonset verder bruikbare informatie over deze totaalvaardigheid? Waarom vind je dat wel of niet bruikbaar?

20 Huiswerk  Lever de complete tekst (1500 woorden) voor de volgende bijeenkomst in op N@tschool.  Niet inleveren: geen toegang tot de volgende les.  Neem je tekst ook geprint mee naar de volgende les.


Download ppt "Vakdidactiek lezen, spreken luisteren en kijken LEZEN."

Verwante presentaties


Ads door Google