De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie- avond groep 6

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie- avond groep 6"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie- avond groep 6

2 Programma Leerstof & werkwijze Belangrijke afspraken Vragenrondje

3 Wereldoriëntatie & Blits
De leerstof Spelling Dagelijks 30 min. Taal Leesbegrip, Stellen, Taalbeschouwing, Luisteren & Spreken, Woordenschat Dagelijks 1 uur Rekenen Dagelijks 1 uur Technisch lezen Drie keer per week 45 min. 1 uur per week zwakke lezers Schrijven Eén keer per week 30 min. Wereldoriëntatie & Blits Vier keer per week 45 min. Godsdienst Twee keer per week 45 min. Bewegingsonderwijs

4 De werkwijze GIP: zelfstandig werken
Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen leerkracht extra ruimte individuele aandacht aan leerlingen leerling wordt gestimuleerd om: zelfstandig te leren plannen en werken taken beter te overzien prestaties en eigen gedrag beter te beoordelen beter om te gaan en samen te werken met andere kinderen.

5 DIM/IGDI Interactieve, gedifferentieerde, directe instructie
1. Start les - dagelijkse terugblik - lesdoel aangeven - actualiseren van voorkennis 2. Presentatie / interactieve groepsinstructie - Onderwijs in kleine stappen - Vragen stellen - Concrete voorbeelden - Hardop denken - Demonstreren/ voordoen - Uitleggen

6 3. Begeleide (in)oefening - leerlingen oefenen onder begeleiding van leerkracht - korte en duidelijke opdrachten - veel vragen stellen bijv. vanuit denken-delen-uitwisselen 1. Leerkracht geeft een opdracht/stelt een vraag 2. Individuele bedenktijd 3. Overleg in tweetallen 4. Klassikaal uitwisselen

7 4. Zelfstandig of in duo’s toepassen van strategieën en/of samenwerkend leren door de gemiddelde en goede lezers/rekenaars/spellers. Verlengde instructie (minimaal 10 minuten) voor zwakke lezers/rekenaars/spellers 5. Feedback zelfstandig werken: groep en instructiegroep 6. Afsluiting Inhoudelijke afronding van de les, zowel voor de instructiegroep als voor de groep die zelfstandig werkt.

8 Belangrijke afspraken
Huiswerk Verzuim Vakanties Lezen

9

10

11

12

13

14


Download ppt "Informatie- avond groep 6"

Verwante presentaties


Ads door Google