De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgroute basisschool Dijkerhoek.. Partners in de zorg. Ouders Sine Limite (ondersteuning bij de zorg o.a dyslexie, DHH, leer- en gedragsproblemen) GGD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgroute basisschool Dijkerhoek.. Partners in de zorg. Ouders Sine Limite (ondersteuning bij de zorg o.a dyslexie, DHH, leer- en gedragsproblemen) GGD."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgroute basisschool Dijkerhoek.

2 Partners in de zorg. Ouders Sine Limite (ondersteuning bij de zorg o.a dyslexie, DHH, leer- en gedragsproblemen) GGD (schoolverpleegkundige, schoolarts, logopedie en schoolmaatchappelijk werk) en jeugdzorg (Dimence) Peuterspeelzaal/voortgezetonderwijs.

3 Er is altijd een weg.

4 Het begrip zorgleerling Er zijn 5 niveaus in de leerlingenzorg. Op alle niveaus wordt zorg aan de leerlingen gegeven. Op zorgniveau 1 en 2 betreft het meestal incidentele zorg, of een korte extra taak. Vanaf niveau 3 spreken we van een zorgleerling. Hier onder verstaan we leerling die meer aan kunnen, leerlingen met een leerachterstand en/of leerlingen met gedragsproblemen.

5 Ondersteuning door SNT binnen de school. Meer en hoogbegaafdheid. Ondersteuning ondergroep m.b.t. specifieke methodes. (maatwerk en woordbouw.) Dyslexie ondersteuning. Extra instructie binnen de verschillende groepen. (is mogelijk door de vakleerkracht gym)

6 Zorgcyclus van de leerling. Analyseren/ diagnosticeren remediëren signalerenevalueren Acties evalueren Leerkracht IB extern ouders methode toetsen Cito toetsen leerkracht ouders leerkracht/ ouders/ib Akties SNT Plan-leerkracht Nader onderzoek H.G.P.D. Eigen leerlijn.

7 Zorg van de leerlingen Ondergroep Leerlingen die het niveau op een of meerdere vakken niet halen. Verlengde instructie Aangepast programma met specifieke ondersteuning m.b.t. Lezen, rekenen en taal. Basisgroep Leerlingen die de leerstof aankunnen. Basisinstructie Werken met de methodes. Bovengroep Leerlingen die meer aankunnen dan de basisstof. Verkorte instructie Deze leerlingen krijgen de basisstof aangeboden en gaan dan verder met de plusstof.

8 Geen kind tussen wal en schip

9 Uitleg en werkwijze v.d. drie niveaus binnen de groepen. Extra instructie Aangepaste hoeveelheid leerstof. Extra instructie SNT. Ondergroep Basisinstructie. Eigen werktempo Instructie SNT. Basisgroep Verkorte instructie Aanbieden plustof Plaatsen binnen het DHH. Eerste en tweede leerlijn. Bovengroep

10 Werken volgens het directe instructiemodel binnen de groep. 1.Dagelijkse terugblik. 2.Start van de les. 3.Verkorte instructie. 4.Oefening. 5.Terugkoppeling.

11 Schema directe instructiemodel Terugblik > Wat hebben we de vorige les gedaan/geleerd? Start van de les >Wat is het doel en de inhoud van de les? Actief voorkennis ophalen Verkorte instructie > Alle leerlingen doen mee Zelfstandige verwerking Normale instructie en inoefenen Zelfstandige verwerking Verlengde instructie en inoefenen Zelfstandige verwerking Feedback Afsluiting> Is het doel gehaald? Wat hebben we geleerd?

12

13 Het volgen van opbrengsten op leerlingniveau/groepsniveau en schoolniveau In volgend overzicht is te zien welke gegevens uit Parnassys gebruikt worden om de leeropbrengsten te kunnen volgen, analyseren en interpreteren.

14 Leerling-niveau leerlingtoetskaartNiveaugrafieken leerling In vergelijking met: - dezelfde leerling - landelijk gemiddelde - dle score leerling

15 Groepsniveau Groepsoverzicht toetsNiveaugrafiek toets In vergelijking met: - dezelfde groep - landelijk gemiddelde - eigen norm school

16 schoolniveau Niveaugrafiek school In vergelijking met: - andere groepen - dezelfde groep - landelijk gemiddelde - eigen norm school

17


Download ppt "Zorgroute basisschool Dijkerhoek.. Partners in de zorg. Ouders Sine Limite (ondersteuning bij de zorg o.a dyslexie, DHH, leer- en gedragsproblemen) GGD."

Verwante presentaties


Ads door Google