De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 28 november 2012  Opening  Toelichting protocol  Toelichting zorgniveaus  Uitwisseling  Pauze  Tips en suggesties  Procedure  Vo-faciliteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 28 november 2012  Opening  Toelichting protocol  Toelichting zorgniveaus  Uitwisseling  Pauze  Tips en suggesties  Procedure  Vo-faciliteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 28 november 2012  Opening  Toelichting protocol  Toelichting zorgniveaus  Uitwisseling  Pauze  Tips en suggesties  Procedure  Vo-faciliteiten  Vragen  Versie 28-11-12 - Samenwerkingsverbanden PO-VO West-Friesland

2 Vernieuwde Protocollen Leesproblemen en dyslexie Expertisecentrum Nederlands Groep 1 en 2 (2008) Groep 3 (2011) Groep 4 (2011) Groep5-8 (2011) SBO (2011)

3 Kenmerkend Jaargroepkaternen Recente ontwikkelingen: - effectief leesonderwijs - effectieve interventies - zorgniveaus duidelijk uitgewerkt (in katern groep 3 uitgebreide uitleg) - nieuw genormeerde toetsen - vergoedingsregeling dyslexie

4 4 zorgniveaus Niveau 1 Goed leesonderwijs Niveau 2 Extra zorg binnen de groep voor ongeveer 25 % zwakste leerlingen Niveau 3 Specifieke interventies voor ongeveer 10 % zwakste leerlingen Niveau 4 voor ongeveer 4 % zwakste leerlingen diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg

5 Zorgniveau 2 Intensivering onderwijsaanbod: Herhaling, kleinere stapjes Liefst met hulp aanvullende materialen uit de methode of materialen die hierbij goed aansluiten Voorkomen dat verschil met rest groter wordt

6 Zorgniveau 3 Specifieke interventies met materialen als Connect, Ralfi, Radslag, Drie Sterren Lezen Leerkracht, RT-er, IB-er, leesspecialist Leertijd minimaal 1 uur per week uitgebreid Minimaal 3 keer per week begeleid oefenen Individueel of kleine groep Evaluatie >terug naar zorgniveau 1,2 > voortzetting zorgniveau 3

7 Zorgniveau 4 Voorwaarden: Gebruik evidence based methodieken als Connect, Ralfi, Radslag, Drie Sterren lezen Minimaal 20 weken adequate hulp volgens protocol Daarvan minimaal 12 weken zorg op niveau 3 Naast startmoment meting 3 meetmomenten Nieuw sinds oktober 2012: bij comborbiditeit problemen inschatting psycholoog / pedagoog

8 Leesdossiers groep 8 Platform PO-VO West-Friesland Opbouw leesdossier Leeslogboek of toetsoverzichten Handelingsplannen  Resultaat: Leesdossier in groep 8

9 Probleem Kwaliteit handelingsplannen wisselend Koppeling handelingsplannen aan D/E-scores Gebruik screeningsinstrument Percentage dyslectici Veranderingen Landelijke ontwikkelingen Vergoede regeling voor ernstig enkelvoudige* dyslexie *tenzij onder controle

10 Aanpassingen Mogelijke dyslectische ontwikkeling wordt al vroeg onderkend Eerder vaststellen of er aan dyslexie wordt gedacht -Via zorgverzekeraar -Via zorgteam Zie Stappen bij (vermoeden van) dyslexie Metingen en aanmelding

11 N.a.v. toetsen binnen het Leerlingvolgsysteem Technisch lezen: C/D/E score, dan DMT afnemen Spelling: C/D/E score  DMT: D/E score  CITO spelling of PI-dictee: D/E score  Stroomdiagram Zorgleerlingen taal/lezen

12

13 Stroomdiagram Volgen na élke toets voor Technisch Lezen en/of Spelling Welke toetsen? Toetsen die onder meer toegestaan zijn: SIBG, DMT (totaaluitslag 3 kaarten), CITO SP, PI-dictee Score: D/E score op lezen of spellen Met de vraag: Is voor dit kind een leesdossier nodig?

14 Eerste D/E-score Vraag: Want: X haalde hiervoor C-scores en/of X is niet eerder getoetst

15 Nee Handelingsplan op zorgniveau 2 starten - extra zorg in de groepssituatie door groepsleerkracht Stand: X krijgt een handelingsplan

16 Tweede D/E-score, half jaar later Vraag: Want: X heeft alleen nog maar extra hulp in de klas gehad en dit is de 2e keer een D/E-score

17 Nee Leesdossier: ONLformat (leerlingdossier voor lezen/spellen) Stand: X krijgt een 2 e HP (individuele instructie) Het lees/spellingdossier wordt voor een deel ingevuld

18 Derde D/E-score, half jaar later Vraag:

19 Ja Vraag: Keuze: Ja/Nee  Nagaan adhv de criteria voor ZV of ZT, zie Stappen

20 Verschil ZV- ZT Belangrijkste verschil: Bij Zorgteam ook: alléén voor TL<25 % zwakste (D-score of V-score) en/of SP <25 % zwakste (D-score of V-score) én inschatting IQ is bovengemiddeld Bij een hoog IQ (verwachting VWO-uitstroom) kan ook gekeken worden naar significant lagere scores op TL en/of SP in verhouding tot het leervermogen

21 Criteria ZV: Ja/Nee Stand: aanvraag via OBD Noordwest, IWAL, Glaudé, Jesri HP wordt vervolgd in overleg met bureau Vraag:

22 Criteria ZT: Ja Stand: bespreking binnen Zorgteam, gevolgd door aanvullend onderzoek -Afstemming met onderzoekers op19 december HP wordt vervolgd

23 Criteria ZT: Nee  Conclusie; vermoeden van dyslexie niet bevestigd  Mogelijk een (taal)zwakke leerling  Leerling blijft wel in taal/leeszorgmap  HP wordt vervolgd  Casus  Lex en Dennis

24 Bijzondere gevallen IntelligentieTechnisch lezenSpelling GemiddeldC-D-CD-D-C GemiddeldB-B-BD-E-D LaagD-C-DE-E-E HoogB-C-BD-C-D

25 Overgangsregeling  Wat te doen bij leerlingen van groep 8  Leesdossier op oude manier, zie website Platform  Aanvullend onderzoek door  Loes Altena – SWV Hoorn 1  Irene Augusteijn - SWV Hoorn 2  Chantal den Blanken - SWV de Streek

26 Praktische vragen

27 VO-scholen Faciliteiten op de verschillende VO-scholen Zie: Inventarisatie VO Coördinatoren dyslexie

28 Afsluiting


Download ppt "Programma 28 november 2012  Opening  Toelichting protocol  Toelichting zorgniveaus  Uitwisseling  Pauze  Tips en suggesties  Procedure  Vo-faciliteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google