De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 28 november 2012 Opening Toelichting protocol

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 28 november 2012 Opening Toelichting protocol"— Transcript van de presentatie:

1 Programma 28 november 2012 Opening Toelichting protocol
Toelichting zorgniveaus Uitwisseling Pauze Tips en suggesties Procedure Vo-faciliteiten Vragen Versie Samenwerkingsverbanden PO-VO West-Friesland Stroomlijnen aanvragen – criteria SDN – kwaliteit HPs

2 Vernieuwde Protocollen Leesproblemen en dyslexie
Expertisecentrum Nederlands Groep 1 en 2 (2008) Groep 3 (2011) Groep 4 (2011) Groep5-8 (2011) SBO (2011) Stroomlijnen aanvragen – criteria SDN – kwaliteit HPs

3 Kenmerkend Jaargroepkaternen Recente ontwikkelingen:
- effectief leesonderwijs - effectieve interventies - zorgniveaus duidelijk uitgewerkt (in katern groep 3 uitgebreide uitleg) - nieuw genormeerde toetsen - vergoedingsregeling dyslexie Stroomlijnen aanvragen – criteria SDN – kwaliteit HPs

4 4 zorgniveaus Niveau 1 Goed leesonderwijs
Niveau 2 Extra zorg binnen de groep voor ongeveer 25 % zwakste leerlingen Niveau 3 Specifieke interventies voor ongeveer 10 % zwakste leerlingen Niveau 4 voor ongeveer 4 % zwakste leerlingen diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg

5 Zorgniveau 2 Intensivering onderwijsaanbod:
Herhaling, kleinere stapjes Liefst met hulp aanvullende materialen uit de methode of materialen die hierbij goed aansluiten Voorkomen dat verschil met rest groter wordt

6 Zorgniveau 3 Specifieke interventies met materialen
als Connect, Ralfi, Radslag, Drie Sterren Lezen Leerkracht, RT-er, IB-er, leesspecialist Leertijd minimaal 1 uur per week uitgebreid Minimaal 3 keer per week begeleid oefenen Individueel of kleine groep Evaluatie >terug naar zorgniveau 1,2 > voortzetting zorgniveau 3

7 Zorgniveau 4 Voorwaarden: Gebruik evidence based methodieken
als Connect, Ralfi, Radslag, Drie Sterren lezen Minimaal 20 weken adequate hulp volgens protocol Daarvan minimaal 12 weken zorg op niveau 3 Naast startmoment meting 3 meetmomenten Nieuw sinds oktober 2012: bij comborbiditeit problemen inschatting psycholoog / pedagoog

8 Leesdossiers groep 8 Platform PO-VO West-Friesland Opbouw leesdossier
Leeslogboek of toetsoverzichten Handelingsplannen Resultaat: Leesdossier in groep 8 Stroomlijnen aanvragen – criteria SDN – kwaliteit HPs

9 Probleem Kwaliteit handelingsplannen wisselend
Koppeling handelingsplannen aan D/E-scores Gebruik screeningsinstrument Percentage dyslectici Veranderingen Landelijke ontwikkelingen Vergoede regeling voor ernstig enkelvoudige* dyslexie *tenzij onder controle

10 Aanpassingen Mogelijke dyslectische ontwikkeling wordt al vroeg onderkend Eerder vaststellen of er aan dyslexie wordt gedacht Via zorgverzekeraar Via zorgteam Zie Stappen bij (vermoeden van) dyslexie Metingen en aanmelding Zwakke leerlingen, dyslectische ouders, verschil taal/lezen en rekenen

11 Zorgleerlingen taal/lezen
N.a.v. toetsen binnen het Leerlingvolgsysteem Technisch lezen: C/D/E score, dan DMT afnemen Spelling: C/D/E score DMT: D/E score CITO spelling of PI-dictee: D/E score Stroomdiagram DMT op letterniveau, CITO sp voldoet, maar PI is prettiger geeft resultaat op woordniveau

12

13 Stroomdiagram Volgen na élke toets voor Technisch Lezen en/of Spelling
Welke toetsen? Toetsen die onder meer toegestaan zijn: SIBG, DMT (totaaluitslag 3 kaarten), CITO SP, PI-dictee Score: D/E score op lezen of spellen Met de vraag: Is voor dit kind een leesdossier nodig? Signaleringsinstrument beginnende geletterdheid (eind groep 2) en/of dec/april, DMT totaaluitslag 3 kaarten, CITO spelling en PI-dictee elk half jaar

14 Eerste D/E-score Vraag: Want:
X haalde hiervoor C-scores en/of X is niet eerder getoetst

15 Nee Handelingsplan op zorgniveau 2 starten
- extra zorg in de groepssituatie door groepsleerkracht Stand: X krijgt een handelingsplan

16 Tweede D/E-score, half jaar later
Vraag: Want: X heeft alleen nog maar extra hulp in de klas gehad en dit is de 2e keer een D/E-score

17 Nee Leesdossier: ONLformat (leerlingdossier voor lezen/spellen) Stand:
X krijgt een 2e HP (individuele instructie) Het lees/spellingdossier wordt voor een deel ingevuld Individueel of in klein groepje 3 x 20 minuten per week

18 Derde D/E-score, half jaar later
Vraag:

19 Ja Vraag: Keuze: Ja/Nee
Nagaan adhv de criteria voor ZV of ZT, zie Stappen

20 Verschil ZV- ZT Belangrijkste verschil: Bij Zorgteam ook:
alléén voor TL<25 % zwakste (D-score of V-score) en/of SP <25 % zwakste (D-score of V-score) én inschatting IQ is bovengemiddeld Bij een hoog IQ (verwachting VWO-uitstroom) kan ook gekeken worden naar significant lagere scores op TL en/of SP in verhouding tot het leervermogen

21 Criteria ZV: Ja/Nee Stand: aanvraag via OBD Noordwest, IWAL, Glaudé, Jesri HP wordt vervolgd in overleg met bureau Vraag:

22 Criteria ZT: Ja Stand: bespreking binnen Zorgteam, gevolgd door aanvullend onderzoek Afstemming met onderzoekers op19 december HP wordt vervolgd

23 Criteria ZT: Nee Conclusie; vermoeden van dyslexie niet bevestigd
Mogelijk een (taal)zwakke leerling Leerling blijft wel in taal/leeszorgmap HP wordt vervolgd Casus Lex en Dennis Dus niet aan ZV en niet aan ZT-criteria

24 Bijzondere gevallen Intelligentie Technisch lezen Spelling Gemiddeld
C-D-C D-D-C B-B-B D-E-D Laag D-C-D E-E-E Hoog B-C-B 1;geen, 2; ZT Dysl,alleen SP, 3; doorgaan met meten tot 3xD/E op TL, 4; geen of doorgaan tot 3xD/E op SP

25 Overgangsregeling Wat te doen bij leerlingen van groep 8
Leesdossier op oude manier, zie website Platform Aanvullend onderzoek door Loes Altena – SWV Hoorn 1 Irene Augusteijn - SWV Hoorn 2 Chantal den Blanken - SWV de Streek

26 Praktische vragen Tijd voor vragenaan Dyslexiebureaus

27 VO-scholen Faciliteiten op de verschillende VO-scholen Zie:
Inventarisatie VO Coördinatoren dyslexie

28 Afsluiting Leerlingen krijgen de juiste hulp op het juiste moment


Download ppt "Programma 28 november 2012 Opening Toelichting protocol"

Verwante presentaties


Ads door Google