De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg
Voorlichtingsbijeenkomst De werkgroep dyslexie Drielanden Educatieve Dienstverlening

2 Het is eindelijk zover! Per 1 januari dyslexie in de basisverzekering Drielanden Educatieve Dienstverlening

3 Onderwijszorg Nederland Partners in dyslexie
22 onderwijsadvies bureaus (SBD/OBD) Diagnostiek en behandeling is identiek in het hele land Drielanden Educatieve Dienstverlening

4 Onderzoek 75% van de leerkrachten heeft één of meer kinderen met dyslexie in de klas 70% zegt dat dit invloed heeft op de leerprestaties Verdienen extra aandacht Probleem minder groot dan gedragsproblemen Drielanden Educatieve Dienstverlening

5 Driekwart van de scholen OAB hebben een rol
Behandeling in de buurt van de school 1x per maand overleg met behandelaar Drielanden Educatieve Dienstverlening

6 Definitie dyslexie Blomert
Dyslexie is een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen op basis van een genetische predispositie, die leidt tot verstoringen in de verwerking van taalspecifieke informatie, die vooral tot uiting komt bij de verwerking van fonologische-orthografische informatie en zich uit in het lezen en spellen van woorden. Drielanden Educatieve Dienstverlening

7 indicatie voor vergoedingsregeling
Diagnose dyslexie is niet gelijk aan indicatie voor vergoedingsregeling Drielanden Educatieve Dienstverlening

8 Drielanden Educatieve Dienstverlening

9 Poortwachtersfunctie
Werken volgens protocol leesproblemen en dyslexie:Continuüm van zorg Groep 2 Groep 3 en verder Meer instructie Meer leestijd Leesplezier Drielanden Educatieve Dienstverlening

10 Wat vraagt dat van de school
instructie en klassenmanagement methodes leerlingvolgsysteem differentiatie vaststellen zwakste 10% leerlingen individuele geïntensiveerde ondersteuning vaststellen van achterstand en hardnekkigheid. Drielanden Educatieve Dienstverlening

11 Criteria Achterstand Didactische resistentie 11
Drielanden Educatieve Dienstverlening 11

12 Leerlingdossier Basisgegevens lvs
Beschrijving lees- / spellingsprobleem Diagnostische informatie Omschrijving extra begeleiding Resultaten extra begeleiding Vaststelling toenemende achterstand Argumentatie voor vermoeden Drielanden Educatieve Dienstverlening 12

13 Leerlingdossier Andere (leer)stoornissen? Getekend door directie
Digitaal leerlingdossier Cito Of standaardformulier ONL Drielanden Educatieve Dienstverlening 13

14 Concreet in tijd Fonologische activiteiten in groep 2
Leestijd groep 3: 90 minuten per dag Groep 4 en 5: 150 minuten per week + 1 uur per week voor de zwakke lezers Toetsen beginnende geletterdheid Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2 expertisecentrum Nederlands - ISBN Drielanden Educatieve Dienstverlening

15 Inhoud interventies Op het individu en de hiaten gericht
Geïntensiveerd (2 à 3 keer per week) Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door zorgspecialisten in de school. Goede methodieken Drielanden Educatieve Dienstverlening

16 Registratie SIGNALERING LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN TEN BEHOEVE VAN DIAGNOSTIEK DYSLEXIE Groep 2 Groep 3 Groep 4 Volgens protocol Drielanden Educatieve Dienstverlening

17 Wie valt onder de regeling?
Kinderen die in het jaar of 8 jaar zijn Stapsgewijze invoering tot 2013 Drielanden Educatieve Dienstverlening

18 Welke kinderen? 3-6 maanden hulp zonder voldoende verbetering
                                                                            3-6 maanden hulp zonder voldoende verbetering Ernstige enkelvoudige dyslexie Ondersteuning ouders                                                    Drielanden Educatieve Dienstverlening

19 Dus niet Didactische verwaarlozing Kinderen met comorbiditeit
Drielanden Educatieve Dienstverlening

20 Onderzoek Blijft op school plaatsvinden
Gericht op de leerlingen die onder deze regeling vallen 3.5% Drielanden Educatieve Dienstverlening

21 Procedure Ouders zijn aanmelder Verwijzing via huisarts
Voldoende onderbouwing vermoeden dyslexie? Vergoede dyslexie volgens landelijke richtlijnen Ernstige, enkelvoudige dyslexie? IB-ers, houd regie! Drielanden Educatieve Dienstverlening

22 Behandeling 40-60 behandelingen (1x per week) 45 minuten Individueel
Aangepast huiswerk voor ouders Uitgewerkte lessen spelling voor op school Drielanden Educatieve Dienstverlening

23 Inhoud behandeling Spelling
- Fonologische strategie - Koppeling klankbeeld woordbeeld - Leerstof verbinden met voorkennis - Gebruik van visuele ondersteuning Lezen - Tempo woorden lezen - Teksten lezen waarbij kinderen eigen keuzes kunnen maken Drielanden Educatieve Dienstverlening

24 Wie behandelt? Samenwerking met scholen Schoolnabij
Drielanden zoekt samenwerking met Schoolbesturen SWV Verkenning andere partners . Drielanden Educatieve Dienstverlening

25 Verantwoordelijkheden
Behandelaars worden door Drielanden opgeleid GZ psycholoog Drielanden behoudt de eindverantwoordelijkheid Drielanden verzorgt afhandeling met zorgverzekeraars Drielanden Educatieve Dienstverlening

26 Dyslexie veel meer dan alleen behandeling
Goed leesonderwijs (10% leesproblemen) Signaleren van leesproblemen Begeleiding op school Behandeling met aansluiting lees- en spellingonderwijs in de klas Goed voorbeeld van Passend Onderwijs Drielanden Educatieve Dienstverlening

27 1 januari 2009 maar………. Zorgverzekeraars Toetsen Blomert
Overleg (bovenschoolse) directies scholen en SWV Behandelaars opleiden Drielanden Educatieve Dienstverlening 27

28 Vragen Drielanden Educatieve Dienstverlening 28

29 Aan de slag ’t is werkelik pijnlik, Fok een beurt te geven. Af en toe verbeeld ik me in zijn blik het angstige verzoek te zien, hem maar over te slaan, en dikwijls voldoe ik dan maar aan dat ongedane verzoek. Maar andere keren denk ik weer: op die manier krijg je helemaal te weinig oefening, en geef ik hem zonder genade een beurt. Maar o, die onwillige stem van Fok. Als-ie gewoon praat, met de jongens of met mij, dan is die stem in staat tot allerlei nuancering; dan kan Fok wel degelik minachting lol, medelijden, sarkasme, voldoening leggen in de toon, in het ritme van z’n woorden; dan leeft die stem, en er is niets sukkelachtigs aan Fok. Maar een eenvoudig leeslesje oplezen, een lesje dat-ie van a toe z volkomen snapt, dat kan Fok niet. Theo Thijssen, De Gelukkige Klas. Drielanden Educatieve Dienstverlening


Download ppt "WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google