De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg Voorlichtingsbijeenkomst De werkgroep dyslexie Drielanden Educatieve Dienstverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg Voorlichtingsbijeenkomst De werkgroep dyslexie Drielanden Educatieve Dienstverlening."— Transcript van de presentatie:

1 1 WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg Voorlichtingsbijeenkomst De werkgroep dyslexie Drielanden Educatieve Dienstverlening

2  Per 1 januari 2009 dyslexie in de basisverzekering 2 Drielanden Educatieve Dienstverlening

3 3 Onderwijszorg Nederland Partners in dyslexie  22 onderwijsadvies bureaus (SBD/OBD)  Diagnostiek en behandeling is identiek in het hele land Drielanden Educatieve Dienstverlening

4 4 Onderzoek  75% van de leerkrachten heeft één of meer kinderen met dyslexie in de klas  70% zegt dat dit invloed heeft op de leerprestaties  Verdienen extra aandacht  Probleem minder groot dan gedragsproblemen Drielanden Educatieve Dienstverlening

5 5  Driekwart van de scholen OAB hebben een rol  Behandeling in de buurt van de school  1x per maand overleg met behandelaar Drielanden Educatieve Dienstverlening

6 6 Definitie dyslexie Blomert Dyslexie is een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen op basis van een genetische predispositie, die leidt tot verstoringen in de verwerking van taalspecifieke informatie, die vooral tot uiting komt bij de verwerking van fonologische-orthografische informatie en zich uit in het lezen en spellen van woorden. Drielanden Educatieve Dienstverlening

7 7 Diagnose dyslexie is niet gelijk aan indicatie voor vergoedingsregeling Drielanden Educatieve Dienstverlening

8 8

9 9 Poortwachtersfunctie  Werken volgens protocol leesproblemen en dyslexie:Continuüm van zorg  Groep 2  Groep 3 en verder ◦ Meer instructie ◦ Meer leestijd ◦ Leesplezier Drielanden Educatieve Dienstverlening

10 10 Wat vraagt dat van de school  instructie en klassenmanagement  methodes  leerlingvolgsysteem  differentiatie  vaststellen zwakste 10% leerlingen  individuele geïntensiveerde ondersteuning  vaststellen van achterstand en hardnekkigheid. Drielanden Educatieve Dienstverlening

11 Criteria  Achterstand  Didactische resistentie 11 Drielanden Educatieve Dienstverlening

12 Leerlingdossier  Basisgegevens lvs  Beschrijving lees- / spellingsprobleem  Diagnostische informatie  Omschrijving extra begeleiding  Resultaten extra begeleiding  Vaststelling toenemende achterstand  Argumentatie voor vermoeden 12 Drielanden Educatieve Dienstverlening

13 Leerlingdossier  Andere (leer)stoornissen?  Getekend door directie  Digitaal leerlingdossier Cito  Of standaardformulier ONL 13 Drielanden Educatieve Dienstverlening

14 14 Concreet in tijd  Fonologische activiteiten in groep 2  Leestijd groep 3: 90 minuten per dag  Groep 4 en 5: 150 minuten per week + 1 uur per week voor de zwakke lezers  Toetsen beginnende geletterdheid  Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2 expertisecentrum Nederlands - ISBN 9789077529300 Drielanden Educatieve Dienstverlening

15 15 Inhoud interventies  Op het individu en de hiaten gericht  Geïntensiveerd (2 à 3 keer per week)  Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door zorgspecialisten in de school.  Goede methodieken Drielanden Educatieve Dienstverlening

16 16 Registratie  SIGNALERING LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN TEN BEHOEVE VAN DIAGNOSTIEK DYSLEXIE  Groep 2  Groep 3  Groep 4 Volgens protocol Drielanden Educatieve Dienstverlening

17 17 Wie valt onder de regeling?  Kinderen die in het jaar 2009 7 of 8 jaar zijn  Stapsgewijze invoering tot 2013 Drielanden Educatieve Dienstverlening

18 18 Welke kinderen?  3-6 maanden hulp zonder voldoende verbetering  Ernstige enkelvoudige dyslexie  Ondersteuning ouders Drielanden Educatieve Dienstverlening

19 19 Dus niet  Didactische verwaarlozing  Kinderen met comorbiditeit Drielanden Educatieve Dienstverlening

20 20 Onderzoek  Blijft op school plaatsvinden  Gericht op de leerlingen die onder deze regeling vallen 3.5% Drielanden Educatieve Dienstverlening

21 21 Procedure  Ouders zijn aanmelder  Verwijzing via huisarts  Voldoende onderbouwing vermoeden dyslexie?  Vergoede dyslexie volgens landelijke richtlijnen  Ernstige, enkelvoudige dyslexie?  IB-ers, houd regie! Drielanden Educatieve Dienstverlening

22 22 Behandeling  40-60 behandelingen (1x per week)  45 minuten  Individueel  Aangepast huiswerk voor ouders  Uitgewerkte lessen spelling voor op school Drielanden Educatieve Dienstverlening

23 23 Inhoud behandeling  Spelling -Fonologische strategie -Koppeling klankbeeld woordbeeld -Leerstof verbinden met voorkennis -Gebruik van visuele ondersteuning  Lezen -Tempo woorden lezen -Teksten lezen waarbij kinderen eigen keuzes kunnen maken Drielanden Educatieve Dienstverlening

24 24 Wie behandelt?  Samenwerking met scholen  Schoolnabij  Drielanden zoekt samenwerking met ◦ Schoolbesturen ◦ SWV  Verkenning andere partners Drielanden Educatieve Dienstverlening

25 25 Verantwoordelijkheden  Behandelaars worden door Drielanden opgeleid  GZ psycholoog Drielanden behoudt de eindverantwoordelijkheid  Drielanden verzorgt afhandeling met zorgverzekeraars Drielanden Educatieve Dienstverlening

26 26 Dyslexie veel meer dan alleen behandeling  Goed leesonderwijs (10% leesproblemen)  Signaleren van leesproblemen  Begeleiding op school  Behandeling met aansluiting lees- en spellingonderwijs in de klas  Goed voorbeeld van Passend Onderwijs Drielanden Educatieve Dienstverlening

27 1 januari 2009 maar……….  Zorgverzekeraars  Toetsen Blomert  Overleg (bovenschoolse) directies scholen en SWV  Behandelaars opleiden 27 Drielanden Educatieve Dienstverlening

28 Vragen 28 Drielanden Educatieve Dienstverlening

29 29 Aan de slag ’t is werkelik pijnlik, Fok een beurt te geven. Af en toe verbeeld ik me in zijn blik het angstige verzoek te zien, hem maar over te slaan, en dikwijls voldoe ik dan maar aan dat ongedane verzoek. Maar andere keren denk ik weer: op die manier krijg je helemaal te weinig oefening, en geef ik hem zonder genade een beurt. Maar o, die onwillige stem van Fok. Als-ie gewoon praat, met de jongens of met mij, dan is die stem in staat tot allerlei nuancering; dan kan Fok wel degelik minachting lol, medelijden, sarkasme, voldoening leggen in de toon, in het ritme van z’n woorden; dan leeft die stem, en er is niets sukkelachtigs aan Fok. Maar een eenvoudig leeslesje oplezen, een lesje dat-ie van a toe z volkomen snapt, dat kan Fok niet. Theo Thijssen, De Gelukkige Klas. Drielanden Educatieve Dienstverlening


Download ppt "1 WELKOM Dyslexie diagnostiek en behandeling in de Zorg Voorlichtingsbijeenkomst De werkgroep dyslexie Drielanden Educatieve Dienstverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google