De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond over dyslexie. June 20, 20142 Inleiding  Leerlingen ondersteunen en begeleiden, Protocollen Leesproblemen en Dyslexie  Continuüm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond over dyslexie. June 20, 20142 Inleiding  Leerlingen ondersteunen en begeleiden, Protocollen Leesproblemen en Dyslexie  Continuüm."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond over dyslexie

2 June 20, 20142 Inleiding  Leerlingen ondersteunen en begeleiden, Protocollen Leesproblemen en Dyslexie  Continuüm van zorg  Signaleren en interventies in de onderbouw  Signaleren en interventies in de midden/bovenbouw  Dossiervorming  Meer informatie over vergoede behandeling

3 June 20, 2014Dyslexie op de Wendakker3 Leerlingen ondersteunen en begeleiden, Protocollen Leesproblemen en Dyslexie Leerlingen ondersteunen en begeleiden

4 Continuüm van zorg Meer informatie: www.masterplandyslexie.nl > producten ZorgniveauStap Niveau 1: Goed leesonderwijs in klassenverband 1Kwaliteit instructie en klassenmanagement 2Juist gebruik van effectieve methodes, op de wendakker gebruiken we hiervoor de methode estafette 3Gebruik leerlingvolgsysteem (cito-toetsen) Niveau 2: Extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht (ongeveer 25%) 4Vaststellen van potentiële uitvallers en voldoende differentiatie in de klas (verlengde instructie en begeleide inoefening) Niveau 3: Specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school (ongeveer 10%) 5Vaststellen leerlingen met ernstige leesproblemen en instructie individueel of in kleine groepjes (intensieve begeleiding) 6Vaststellen van achterstand en hardnekkigheid: vermoeden dyslexie Niveau 4: Diagnostiek en behandeling in zorginstituut (ongeveer 3-4%) 7Vaststellen van dyslexie (psychodiagnostisch onderzoek) 8Gespecialiseerde dyslexiebehandeling

5 Signaleren in groep 1 en 2 Signaleren mbv een Registratiekaart:  Groep 1 in kaart brengen risico ahv erfelijkheid, ontluikende geletterdheid  Groep 2 vaste meetmomenten volgens toetsen dyslexieprotocol screenen (rijmen, hakken, plakken, kleurenkennis) Signalen  moeilijkheden met het leren praten;  moeite met luisteren en het volgen van aanwijzingen;  moeite met het leren van letters;  moeite met het leren verbinden van de klanken die bij de letters horen  moeite met rijmen;  moeite met de volgorde en het onthouden van woorden  er niet in slagen de letters van de eigen naam te onthouden.  moeite met namen van kleuren, dagen van de week, cijfers, reeksen

6 Interventies in groep 1-2 Interventies niveau 1  ZLKLS groep 1/2: Dagelijks 1 of meer onderdelen van ZLKLS (letteraanbod, rijmen, hakken, plakken)  Interactief voorlezen en woordenschatontwikkeling, letteraanbod (6 letters per fase), in welke straat, gebaar, hoe klinkt het, hoe voelt het, spullen meenemen die met de letter beginnen, woordweb Niveau 2:  Hulpplannen opstellen voor kinderen die niet goed meekomen. De leerkracht gaat met een groepje kinderen vaardigheden spelenderwijs inoefenen (letteraanbod, kleuren, hakken, plakken) Niveau 3:  Hulpplannen in de klas en RT, voorschotbenadering om te voldoen aan leesvoorwaarden.

7 Signaleren in groep 3 Signaleren groep 3-8:  door middel van overdracht de beginsituatie weten, soms worden kinderen overgedragen met een hulpplan en kan de hulp snel na de vakantie starten.  Toetsen volgens de toetskalender en veilig leren lezen Signalen groep 3  slecht op het gebied van de klank-tekenkoppeling  lang spellend lezen of vroeg radend lezen  moeite met aandacht voor verbale informatie  moeite om het verschil te horen tussen klanken als m en n, t en k, ba en da, met ritme, klemtoon en de betekenis van woorden  moeite om verschil te zien tussen bijv. p en q, b en d, en met volgorde in woorden (met omkeringen en weglatingen als gevolg)  moeite met het inprenten van reeksen (bijv. tafels), met het onthouden van woord-combinaties, uitdrukkingen en gezegdes

8 Interventies groep 3 niveau 1  Veilig leren lezen en ZLKLS (dagelijks letters aanbieden, hakken/plakken, flitsen, oefendictees, werkbladen, spellingregels) Niveau 2:  Extra oefenen met flitsen van letters en woorden, veel herhalen, verlengde instructie, preteaching Niveau 3:  connect klanken/letters (3 a 4x id week 20 min.) en connect woordherkenning (3 a 4x id week 20 min.).

9 Signalen groep 4-8 Lezen:  een hekel aan hardop lezen  lang spellend lezen  veel radend lezen  vaak struikelen bij het lezen  vaak een woord overslaan  delen van woorden weglaten  woorden die hetzelfde klinken door elkaar halen  een groeiend verschil tussen het leesvermogen en het vermogen een verhaal te begrijpen  een grote weerstand en/of faalangst tegen leesbeurten ontwikkelt

10 Signalen groep 4-8 bij de spelling valt op dat de leerling:  veel spellingfouten maakt bij vrije schrijfopdrachten  vaak fonetisch spelt (letterlijk opschrijft wat hij hoort)  de spellingsregels slecht onthoudt  zichzelf niet of nauwelijks corrigeert

11 Interventies groep 4-8 Niveau 1  Goed technisch lees onderwijs met behulp van de methode estafette  ZLKLS(t/m groep 6): aanbieden categoriewoorden volgens ZLKLS, oefendictees, werkbladen Niveau 2  Voor kinderen die onvoldoende scoren, estafette intensieve aanpak in de groep.  ZLKLS: hulpplan in de groep nav analyse fouten, extra instructie, BLOON-woorden samenwerking met thuis Niveau 3 Connect vloeiend lezen 3-4 keer 20 minuten(begin groep 4) Ralfi-lezen: vanaf gr. 4-8. Tot hoogste niveau is bereikt.

12 Niveau 3 dossiervorming Signaleren en begeleiden Vastleggen in leerlingdossier Meetmoment 1  toetsgegevens leerlingvolgsysteem Interventieperiode 1 (± 3 maanden)  Uitvoering handelingsplan Meetmoment 2  toetsgegevens LVS + evaluatie handelingsplan Interventieperiode 2 (± 3 maanden)  Uitvoering handelingsplan Meetmoment 3  toetsgegevens LVS + evaluatie handelingsplan

13 Leeftijdsgrenzen vergoede behandeling JaarLeeftijd bij aanvang zorg 20107, 8 of 9 jaar 20117 t/m 10 jaar 20127 t/m 11 jaar 20137 t/m 12 jaar

14 Ernstige, enkelvoudige dyslexie?

15 Wat is enkelvoudig? = Geen sprake van andere (leer)stoornissen  Niet enkelvoudig: -diagnostiek wel vergoed -geen aanspraak op vergoede behandeling

16 Achterstand binnen de vergoedingsregeling Lezen: bij 10% zwakste leerlingen (E) of Lezen: bij 16% zwakste leerlingen (D) én Spelling: bij 10% zwakste leerlingen (E) MITS VASTGESTELD OP DRIE OPEENVOLGENDE MEETMOMENTEN!

17 Meer informatie www.steunpuntdyslexie.nl


Download ppt "Welkom op de ouderavond over dyslexie. June 20, 20142 Inleiding  Leerlingen ondersteunen en begeleiden, Protocollen Leesproblemen en Dyslexie  Continuüm."

Verwante presentaties


Ads door Google